Relotax

גמלת ילד נכה לאחר רילוקיישן לחו"ל

אחד מתנאי הזכאות לקבלת גמלת ילד נכה הוא המצאותו של הילד בישראל.
עם זאת, ילד שיוצא לחו"ל לאחר שקיבל את הגמלה במשך חודשיים לפחות לפני יציאתו, יהיה זכאי להמשך קבלת הגמלה למשך תקופות ארוכות בנסיבות מסויימות כפי שיובהר במאמר קצר זה.

קרא עוד »
מיסוי רילוקיישן דנמרק

הטבות מס בדנמרק ומיסוי רילוקיישן לדנמרק

אנשים העושים הגירה או רילוקיישן לדנמרק ועובדים במחקר או בעלי הכנסה גבוה (עובדי מפתח) חייבים להכיר את הטבת המס המיוחדת הידועה בשם (Forskerordningen) מכוחה הם יכולים להיות חייבים במס מופחת בדנמרק בשיעור של 27% בלבד במשך 7 שנים (במקום שיעורי המס הרגילים שחלים בדנמרק שהם גבוהים ).

קרא עוד »

מיסוי רילוקיישן בתאילנד – צמצום הפטור ממס בתאילנד לגבי הכנסות מחוץ למדינה

מיסוי בתאילנד -שינוי שיטת המס בתאילנד לגבי הכנסות מחו"ל מיסוי רילוקיישן לתאילנד צור קשר ניתוק תושבות החזרי מס ביטוח לאומי ורפואי בחו"ל שינוי חשוב נכנס לתוקף ב 1.1.2024 בתאילנד לגבי הכנסות מחוץ לתאילנד. ולהלן נסביר את עיקריו. המצב הנוכחי -מיסוי הכנסות חו"ל בתאילנד  (עד תום שנת 2023): כיום, אדם יחיד (בשר ודם) שנחשב כתושב מס

קרא עוד »
תזכיר חוק

תזכיר חוק שלישי – מיסוי חברה נשלטת זרה וחברת משלח יד זרה

תזכיר חוק זה הינו תזכיר החוק השלישי שמפרסמת רשות המס לאחרונה ומהווה חלק מסדרת תזכירי החוק שרשות המס פירסמה ותמשיך לפרסם בקרוב ליישום המלצות הוועדה למיסוי בינלאומי. תזכיר חוק זה נועד לשנות את הכללים שחלים על המיסוי של חברה נשלטת זרה וחברת משלח יד זרה.

קרא עוד »
תזכיר חוק

תזכיר חוק זיכוי מס זר

תזכיר חוק שני ברפורמה -זיכוי מס זר צור קשר ניתוק תושבות החזרי מס ביטוח לאומי ורפואי בחו"ל פיתחנו פלטפורמה לבדיקת תחולת חזקות התושבות והימים לפי תזכיר החוק החדש פיתחנו פלטפורמה חדשה לבדיקת השפעת החוק המוצע עליך ועריכת סימולציות מותאמות לתחולת החזקות החלטות והרגילות לקביעת תושבות ישראלית וזרה. ביצוע בדיקה/סימולציה פורסם תזכיר חוק נוסף בסדרת הרפורמה

קרא עוד »
צור קשר רילוטקס
נושא הפניה- סמן את הנושא הרלוונטי או "אחר":

"מיסוי בינלאומי ליחידים"

טארק בשיר -עו"ד ורו"ח (שותף)

הספר יצא לאור בחודש יוני 2021 על ידי חברת רילוטקס בע"מ (RELOTAX LTD) והוא מתפרס על פני  715 עמודים. הספר כולל ניתוח מעמיק של כלל הסוגיות הקשורות למיסוי בינלאומי ליחידים המהגרים או עושים רילוקיישן לחו"ל, לתושבים חוזרים, לישראלים המפיקים הכנסות בחו"ל, לחוקרים וסטודנטים, לנוודים דיגטליים, למיסוי מניות/אופציות בידי עובדי רילוקיישן, למס יציאה ועוד .