תושב חוזר ותיק

/תושב חוזר ותיק

העברת כספים לישראל על ידי תושבים חוזרים ועל ידי ישראלים בכלל

בשנתיים האחרונות נתקלים לא מעט ישראלים שגרים בחו”ל ותושבים חוזרים בקשיים רבים בהעברת כספים שצברו בחו”ל . היקף התופעה הזו הלך והחמיר בשנה האחרונה לאור העובדה שהבנקים בישראל החמירו את הבדיקות שלהם לגבי כספים לא מדווחים לצרכי מס הן בהתאם למגמה העולמית במערכת הבנקאית והן לאור תיקון החוק לאיסור הלבנת הון אשר מחייב את הבנקים לוודא שהכסף אינו קשור לעבירת מס או אי דיווח על החשבון וההכנסות לצרכי מס בישראל.

האם תושב חוזר פטור ממס ומביטוח לאומי על שכר עבודה/טרחה המשולם על ידי מעסיק או לקוח זר?

חזרתי לישראל מחו”ל והמשכתי להוציא חשבונית מס ללקוחות זרים אחרי החזרה, האם אני פטור ממס ומביטוח לאומי בגין התשלומים שאני מקבל מחו"ל.  חזרתי לישראל מחו”ל והמשכתי לעבוד אצל מעסיקי הזר, האם אני פטור ממס ומביטוח לאומי בגין משכר העבודה שאני מקבל מחו"ל.

הקלות במס לתושב חוזר ותיק

שאלה: חזרתי לישראל מחו”ל אחרי שעשיתי רילוקיישן/הגירה מחוץ לישראל מעל עשר שנים. בבעלותי חברה זרה שמפיקה רווחים מסחריים בחו”ל. כמו כן, אני ממשיך להעניק שירותים לחברות זרות. האם אני חשוף למסים בישראל או שמא אני פטור ממס לפי תיקון 168 לפקודה שנועד להעניק הקלות במס לתושבים חוזרים ותיקים?.

מרץ 10th, 2018|Categories: כללי, תושב חוזר ותיק|

פטור ממס לתושב חוזר ותיק – הגשת ערעור לעליון על פסק דין יהודה תלמי על ידי שותף הפירמה

הוגש ערעור לעליון על פסק דין יהודה תלמי שהכריע במחלוקת בין מר יהודה תלמי (ישראלי שגר כעשרים שנה בחו"ל, שב לישראל בשנת 2007 ומוגדר כתושב חוזר ותיק – ואין ויכוח לגבי הגדרה זו במקרה דנן) לבין רשות המס לגבי תחולת הפטור ממס לפי סעיף 14 לפקודת מס הכנסה ( שחל לגבי תושבים חוזרים ותיקים) על הכנסות שקיבל מר יהודה תלמי מחו"ל.

פטור ממס לתושב חוזר ותיק – פסק דין יהודה תלמי

פורסם היום פסק דין יהודה תלמי שמכריע במחלוקת בין מר יהודה תלמי (ישראלי שגר כעשרים שנה בחו"ל, שב לישראל בשנת 2007 ומוגדר כתושב חוזר ותיק – ואין ויכוח לגבי הגדרה זו במקרה דנן) לבין רשות המס לגבי תחולת הפטור ממס לפי סעיף 14 לפקודת מס הכנסה ( שחל לגבי תושבים חוזרים ותיקים) על הכנסות שקיבל מר יהודה תלמי מחו"ל.

מסוי חברות זרות בבעלות תושב חוזר ותיק

ישראלי (ערן-שם בדוי) שהיגר בעבר לאנגליה ושב לישראל לאחר כעשר שנים וחצי. ערן, צבר נכסים בחו"ל והקים חברה פעילה למסחר בינלאומי. לאחר שחזר, העביר ערן לישראל חלק מהכספים שצבר בחו"ל. לימים פנתה אליו רשות המס וטענה מספר טענות :

מדריך של רשות המסים לגבי ההטבות במס לעולים חדשים ותושבים חוזרים

מדריך עולים חדשים ותושבים חוזרים

אוקטובר 31st, 2017|Categories: תושב חוזר, תושב חוזר ותיק|

רשימה של מספר סוגיות שטופלו על ידינו בשבוע האחרון

רשימה של מספר סוגיות שטופלו על ידינו בשבוע האחרון

פתרון לבעית כפל מס לה נחשף ישראלי שירד מהארץ ותכנון מס בינלאומי

ישראלי שעבר לארה”ב גילה כי הן רשויות המס בישראל והן רשויות המס בארה”ב מבקשות להטיל מס על רווחיו מעסק שהוא מנהל ומשכר שהוא מקבל. הוא פנה אלינו לטיפול בסיטואציה הקשה שנוצרה. פנינו לרשויות המס בישראל ובארה”ב ולאחר טיפול מתיש קיבל החזר של המס ששילם בישראל ונמצא פתרון מוסכם שמונע התרחשות הבעיה שוב פעם בעתיד לגבי אותו שכר ואותם רווחים.

ראיון של מגזין דה מרקר עם שותף בפירמה עורך דין ורואה חשבון טארק בשיר

ראיון של מגזין דה מרקר עם שותף בפירמה עורך דין ורואה חשבון טארק בשיר

קורונה וניתוק תושבות