Relotax

מיסוי פנסיות בפורטוגל – הטלת מס של 10% על פנסיות מחוץ לפורטוגל במסגרת מסלול ה NHR

לאחר לחץ מסיבי על פורטוגל הפרלמנט הפורטוגזי אישר הטלת מס של 10% על תשלומי פנסיה מחוץ לפורטוגל במסגרת מסלול ה NHR הידוע.

החזר מס על סך של 2,400,000 ש”ח לישראלי שעשה רילוקיישן

הצלחה כבירה לצוות הפירמה שלנו שהצליח לקבל החזר מס הכנסה על סך של 2,400,000  לישראלי שעשה הגירה לחו"ל ונוכה ממנו מס בישראל בסכום לעיל.

ניתוק תושבות מס , הגירה ורילוקיישן – היערכות לתום שנת המס 2019

לקראת תום שנת המס 2019 ריכזנו עבורך את עיקר השיקולים שיש להביא בחשבון לפני תום השנה. כללים אלה רלוונטיים לישראלים שגרים בחו"ל, למעט לתושבים חוזרים (ששוקלים לשוב לישראל) לגביהם עשויים לחו"ל כללים שונים/אחרים.

החזר מס על סך של 176,000 ש”ח לישראלי שעובד בחו”ל עבור חברה ישראלית וחשיפה לכפל מס

תושב ישראלי אשר עשה בשנת 2015 רילוקיישן להולנד שילם מס וביטוח לאומי בישראל במשך השנים 2015-2017 כשמס זה נוכה במקור בישראל על ידי חברה ישראלית אשר המשיך לספק לה שירותיו לאחר הרילוקיישן. לאחר בדיקה שביצענו עבור הלקוח עלה כי ניתן יהיה להחזיר סך של 360,000 ש”ח מהמסים שנוכו בישראל. ואכן, סכום זה התקבל בחזרה בשבוע שעבר.

החזר מס הכנסה על סך של 473,000 ש”ח ללקוח שלנו

הצלחה משמעותית לצוות רואי החשבון ועורכי הדין שלנו אשר השיבו ללקוח המשרד סך של 471,000ש"ח ! שנוכה ממנו במשך שנים בישראל.

סגירת חשבון בנק ודיווח לרשויות בשל העברת כספים לא מדווחים לצרכי מס

בפסק דין חדש (ע"א 3794/18 חיים טולדנו) דן בית המשפט העליון בשאלה האם הבנק רשאי לסגור חשבון בנק ולדווח לרשויות במצבים בהם מתקיים אצלו חשש לפעילות לא מוסברת בחשבון הבנק או במצבים שבהם הלקוח אינו מספק לבנק את ההסברים/מסמכים שהוא מבקש.....

השינויים המוצעים בהגדרת תושבות לצרכי מס ופיצול התא המשפחתי

המלצות הוועדה שיוגשו בשבוע הבא למנהל רשות המסים יקבעו כי ישראלים שעשו רילוקיישן והשאירו משפחה בארץ (פיצול התא המשפחתי) ישלמו כאילו הם גרים בישראל וכתושבי ישראל לצרכי מס וכי אזרח שיתגורר יותר מ-183 ימים בארץ ייחשב כישראלי לצורכי מס, מבלי שיוכל לערער למדינה על מיקום מרכז חייו.

החזר מס ששולם במשיכת פנסיה וקרנות השתלמות

הצלחה משמעותית לצוות הפירמה שלנו אשר השיבו ללקוח המשרד סך של 92,000 ש"ח שנוכה ממנו עם משיכת כספי הפנסיה ותגמולים שצבר במשך השנים (בקרן הפנסיה וביטוח מנהלים)

הוצאת דרכון בפורטוגל – היבטי המס

ישראלים רבים נוהרים בשנים האחרונות לפורטוגל לקבלת דרכון שני שלה. אך קבלת הדרכון מעלה מספר שאלות אצל אותם מאות ישראלים, שמתלבטים בשאלות שלהלן: האם קבלת הדרכון תטיל עלי חובת תשלום מס בפורטוגל בקשר לרווחים שלי?. האם אני חשוף לכפל מס בישראל ובפורטוגל? מהן השלכות המס של קבלת דרכון, אם בכלל? האם קיים מס עיזבון בפורטוגל – כך שבגלל קבלת הדרכון אהיה פתאום חשוף לתשלום מס עיזבון על נכסים שאוריש או שאקבל בירושה. לאור הפניות הרבות בעניין מצאנו לנכון לכתוב בקצרה לגבי נושא זה.

מסוי בפורטוגל – מסוי השקעות, חברות ויחידים

פורטוגל נחשבת ליעד פופולרי  אליו בוחרים ישראלים להגר, להשתקע ואף להשקיע וזאת מסיבות כמו תנאי האקלים הדומים, מחירי הנדל”ן הנמוכים ובכלל פורטוגל השכילה לייסד מערכת מסוי שמעודדת הגירה והשקעות. כמו כן, נציין כי בין ישראל  לפורטוגל קיימת אמנת מס אך אין אמנת ביטוח לאומי. רשימה זו תתייחס בעיקר למסוי שחל בפורטוגל ואינה מיועדת לכלול התייחסות מקיפה למס הישראלי עצמו שחל לגבי השקעות בפורטוגל או לגבי ישראלים שעושים הגירה או רילוקיישן לפורטוגל