Relotax

מיסוי רילוקיישן דנמרק

הטבות מס בדנמרק ומיסוי רילוקיישן לדנמרק

אנשים העושים הגירה או רילוקיישן לדנמרק ועובדים במחקר או בעלי הכנסה גבוה (עובדי מפתח) חייבים להכיר את הטבת המס המיוחדת הידועה בשם (Forskerordningen) מכוחה הם יכולים להיות חייבים במס מופחת בדנמרק בשיעור של 27% בלבד במשך 7 שנים (במקום שיעורי המס הרגילים שחלים בדנמרק שהם גבוהים ).

קרא עוד »

מיסוי רילוקיישן בתאילנד – צמצום הפטור ממס בתאילנד לגבי הכנסות מחוץ למדינה

מיסוי בתאילנד -שינוי שיטת המס בתאילנד לגבי הכנסות מחו"ל מיסוי רילוקיישן לתאילנד צור קשר ניתוק תושבות החזרי מס ביטוח לאומי ורפואי בחו"ל שינוי חשוב נכנס לתוקף ב 1.1.2024 בתאילנד לגבי הכנסות מחוץ לתאילנד. ולהלן נסביר את עיקריו. המצב הנוכחי -מיסוי הכנסות חו"ל בתאילנד  (עד תום שנת 2023): כיום, אדם יחיד (בשר ודם) שנחשב כתושב מס

קרא עוד »
תזכיר חוק

תזכיר חוק שלישי – מיסוי חברה נשלטת זרה וחברת משלח יד זרה

תזכיר חוק זה הינו תזכיר החוק השלישי שמפרסמת רשות המס לאחרונה ומהווה חלק מסדרת תזכירי החוק שרשות המס פירסמה ותמשיך לפרסם בקרוב ליישום המלצות הוועדה למיסוי בינלאומי. תזכיר חוק זה נועד לשנות את הכללים שחלים על המיסוי של חברה נשלטת זרה וחברת משלח יד זרה.

קרא עוד »
תזכיר חוק

תזכיר חוק זיכוי מס זר

תזכיר חוק שני ברפורמה -זיכוי מס זר צור קשר ניתוק תושבות החזרי מס ביטוח לאומי ורפואי בחו"ל פיתחנו פלטפורמה לבדיקת תחולת חזקות התושבות והימים לפי תזכיר החוק החדש פיתחנו פלטפורמה חדשה לבדיקת השפעת החוק המוצע עליך ועריכת סימולציות מותאמות לתחולת החזקות החלטות והרגילות לקביעת תושבות ישראלית וזרה. ביצוע בדיקה/סימולציה פורסם תזכיר חוק נוסף בסדרת הרפורמה

קרא עוד »
החלטת מיסוי 5237/14

החזר מס בסך 134,700 ש"ח לתושב ישראלי העובד אצל מעסיק ישראלי לאחר רילוקויישן לחו"ל

החזר מס לישראלי שעשה רילוקיישן לחו"ל בסך של 134,700 ש"ח צור קשר לקוח שלנו עשה רילוקיישן לחו"ל. צוות רואי החשבון ועורכי הדין פנה לביטול התושבות שלו ולהחזר מס ששולם על ידו בעבר והצליח ולהחזיר מס בסך של 134,700 ש"ח ממס הכנסה. בדיקת זכאות להחזר מס ללא עלות דוגמאות נוספות: לדומאות נוספות מגדל בסר 4 קומה

קרא עוד »
דוח ניתוק תושבות מס הכנסה 1348

החזר מס בגין הכנסות מחו"ל על סך של כ 47000 ש"ח

לקוח שלנו שמפיק הכנסות מחו"ל הגיש דוח על ידי רואה החשבון לשנת המס 2020. לאחר בדיקה נוספת של צוות המשרד שלנו התגלה כי ניתן להחזיר סכום משמעותי מהמס ששולם על ידי הלקוח. בעקבות זאת הוגשה בקשה לתיקון הדו"ח שהוגש בעבר. לאחר מספר דיונים קיבל הלקוח סך של 47,000 ש"ח לחשבון הבנק שלו כהחזר מס בגין אותה שנה.

קרא עוד »
צור קשר רילוטקס
נושא הפניה- סמן את הנושא הרלוונטי או "אחר":

"מיסוי בינלאומי ליחידים"

טארק בשיר -עו"ד ורו"ח (שותף)

הספר יצא לאור בחודש יוני 2021 על ידי חברת רילוטקס בע"מ (RELOTAX LTD) והוא מתפרס על פני  715 עמודים. הספר כולל ניתוח מעמיק של כלל הסוגיות הקשורות למיסוי בינלאומי ליחידים המהגרים או עושים רילוקיישן לחו"ל, לתושבים חוזרים, לישראלים המפיקים הכנסות בחו"ל, לחוקרים וסטודנטים, לנוודים דיגטליים, למיסוי מניות/אופציות בידי עובדי רילוקיישן, למס יציאה ועוד .