Relotax

החזר מס על סך של 2,400,000 ש”ח לישראלי שעשה רילוקיישן

הצלחה כבירה לצוות הפירמה שלנו שהצליח לקבל החזר מס הכנסה על סך של 2,400,000  לישראלי שעשה הגירה לחו"ל ונוכה ממנו מס בישראל בסכום לעיל.

ניתוק תושבות מס , הגירה ורילוקיישן – היערכות לתום שנת המס 2019

לקראת תום שנת המס 2019 ריכזנו עבורך את עיקר השיקולים שיש להביא בחשבון לפני תום השנה. כללים אלה רלוונטיים לישראלים שגרים בחו"ל, למעט לתושבים חוזרים (ששוקלים לשוב לישראל) לגביהם עשויים לחו"ל כללים שונים/אחרים.

החזר מס על סך של 176,000 ש”ח לישראלי שעובד בחו”ל עבור חברה ישראלית וחשיפה לכפל מס

תושב ישראלי אשר עשה בשנת 2015 רילוקיישן להולנד שילם מס וביטוח לאומי בישראל במשך השנים 2015-2017 כשמס זה נוכה במקור בישראל על ידי חברה ישראלית אשר המשיך לספק לה שירותיו לאחר הרילוקיישן. לאחר בדיקה שביצענו עבור הלקוח עלה כי ניתן יהיה להחזיר סך של 360,000 ש”ח מהמסים שנוכו בישראל. ואכן, סכום זה התקבל בחזרה בשבוע שעבר.

סגירת חשבון בנק ודיווח לרשויות בשל העברת כספים לא מדווחים לצרכי מס

בפסק דין חדש (ע"א 3794/18 חיים טולדנו) דן בית המשפט העליון בשאלה האם הבנק רשאי לסגור חשבון בנק ולדווח לרשויות במצבים בהם מתקיים אצלו חשש לפעילות לא מוסברת בחשבון הבנק או במצבים שבהם הלקוח אינו מספק לבנק את ההסברים/מסמכים שהוא מבקש.....

השינויים המוצעים בהגדרת תושבות לצרכי מס ופיצול התא המשפחתי

המלצות הוועדה שיוגשו בשבוע הבא למנהל רשות המסים יקבעו כי ישראלים שעשו רילוקיישן והשאירו משפחה בארץ (פיצול התא המשפחתי) ישלמו כאילו הם גרים בישראל וכתושבי ישראל לצרכי מס וכי אזרח שיתגורר יותר מ-183 ימים בארץ ייחשב כישראלי לצורכי מס, מבלי שיוכל לערער למדינה על מיקום מרכז חייו.

אמנת המס בין ישראל ליוון והשפעתה על ההכנסות והרווחים מנדל”ן בידי תושבי ישראל

ראש הממשלה ביוון הכריז בספטמבר 2019 על הפחתה מהותית במס חברות ובמס דיבידנד שמוטל על חלוקת רווחים מחברה מקומית למשקיעים זרים.

הורדת שיעורי המס ביוון

ראש הממשלה ביוון הכריז בספטמבר 2019 על הפחתה מהותית במס חברות ובמס דיבידנד שמוטל על חלוקת רווחים מחברה מקומית למשקיעים זרים.

המדריך למסוי וביטוח לאומי לאחר הגירה או רילוקיישן

ריכזנו עבורך את כללי העשה ואל תעשה שכל מי שעושה רילוקיישן או הגירה לחו"ל חייב לזכור וליישם.

היבטי מס בקשר לפעילות שיווק וניהול נדל”ן ביוון

סקירה מקיפה של היבטי המס הכנסה ומע"מ לפעילות של שיווק וניהול נדל"ן ביוון . המאמר מתייחס למס בישראל וביוון ומתייחס לאפשרות ביצוע הפעילות דרך חברה בקפריסין

מיסוי פעילות נדל”ן בחו”ל – מס הכנסה,מס ערך מוסף וניכוי מס במקור

שיקולי מס הכנסה, ניכוי מס במקור ומע"מ הרלוונטיים לנותני שירותים (שעדיין נחשבים כתושבי ישראל לצרכי מס או כאלה שהיגרו לחו"ל) ואשר נותנים שירותים שונים למשקיעים עצמם אשר רוכשים את הנדל"ן בפועל- כגון שירותי איתור הנכס, תיווך, שיפוץ, ניהול והשכרה.