הקלטה של הוובינר בנושא “ניתוק תושבות ותושבים חוזרים בצל הקורונה”

לאחרונה אנו מוצפים בשאלות מצד ישראלים שגרים בחו"ל או תושבים חוזרים שמתייחסות להתפשטות נגיף הקורונה ברחבי העולם והשפעתה על סוגיות מהותיות כגון הזכאות להטבות של תושב חוזר, הסיווג כתושב חוץ, הפגיעה בטענת הניתוק תושבות, הכיסוי רפואי וביטוח לאומי. מתוך מטרה לסייע לכל אותם אנשים שניצבים בפני שאלות מכריעות אלו החלטנו לקיים וובינר (סמינר אינטרנטי) שיעסוק בכלל הסוגיות הרלוונטיות לניתוק תושבות, הטבות תושבים חוזרים והביטוח הלאומי. בוויבנר נקבל שאלותיכם ונתייחס אליהן בהרחבה.