Relotax

ניכוי מס במקור בישראל לאחר ניתוק התושבות ואישור פטור מניכוי מס במקור

ישראלים רבים אשר עשו רילוקיישן לחו"ל (או הגירה), ביצעו ניתוק תושבות והמשיכו לעבוד מול לקוחות ישראלים לאחר הירידה מהארץ מצפים כי אותם לקוחות לא יבצעו שום ניכוי מס במקור בישראל מכל תמורה המשולמת להם עבור שירותיהם הניתנים למעשה בחו"ל (כך שאותה תמורה מוסכמת תשולם להם במלואה ללא ניכוי מס במקור בישראל). הרי, כך הם סבורים, שהם ביצעו ניתקו תושבות לצרכי מס מישראל, רשומים לצרכי מס בחו"ל, מנפיקים חשבונית מס זרה כדין ומבצעים את השירותים שלהם מחו"ל – ואז למה וכיצד מבוצע ניכוי מס במקור בישראל!.

אלא מאי? לעיתים, מקבלי השירות תושבי ישראל עלולים להפתיע ולטעון כי ללא קבלת אישור פטור מניכוי מס במקור מרשות המס הישראלית ינוכה מס במקור בשיעור של 23%-30% (והיו מקרים שנתקלנו בטענת ניכוי מס במקור של 50% לגבי יחידים).

טענה כזו מביאה את עושה הרילוקיישן לתהות ולשאול את עצמו ואותנו (כמומחים בנושא) האם בכלל רשאי הלקוח לנכות מס במקור בישראל אחרי שנעשה ניתוק תושבות לצרכי מס מישראל? וכיצד ניתן למנוע את הניכוי מס במקור בישראל על ידי הלקוח?.

לגבי השאלה הראשונה – האם רשאי הלקוח לבצע ניכוי מס במקור  בישראל?

בסעיף 170 לפקודת מס הכנסה נקבע כי כל תושב ישראלי המשלם לתושב חוץ "הכנסה חייבת" (בשתי מילים אלו חבוי המוקש) במס חייב לנכות מס במקור מכל תשלום שהוא משלם לאותו תושב חוץ.

במקרה של ביצוע ניתוק תושבות מלא ונכון מישראל ניתן לטעון בפני הלקוח ובצדק כי ההכנסה המשולמת אינה חייבת במס בישראל כלל וכי לסעיף 170 אין כל תחולה, וזאת בשים לב לניתוק התושבות, בשים לב לעובדה שהשירות ניתן בחו"ל בלבד, בשים לב לעובדה שמונפקת חשבונית מס זרה (ולעיתים ממדינת אמנה) ולעתים גם משולם מס בחו"ל (כך שעלול להיווצר כפל מס)!.

טיעונים אלה משכנעים במקרים רבים את הלקוח, אך לעיתים הם נופלים על אוזניים ערלות.

במקרה כזה מתבהר היטב כי בעל המאה הוא בעל הדעה. לקוח חשוב שמתעקש יכול לכפות  את עמדתו שהוא אינו מוכן לקחת על סיכון על עצמו ולנכות מס במקור כל עוד אין פתרון חוקי אחר או אישור פטור מניכוי מס במקור מרשות המס בישראל – ויוזכר כי אי ביצוע ניכוי מס במקור בניגוד לדין היא עבירה פלילית בדין הישראל ורשות המס אף יכולה לדרוש את המס מהמשלם עצמו אף אם  הוא שילם מלוא התמורה.

בעבר, פירסמה רשות המס הקלה חשובה במסגרתה קבעה מסלול ירוק לתשלומים לתושבי חוץ. אחד הפטורים החשובים מניכוי מס במקור מתושב חוץ שכללה רשות המס במסלול הירוק חל על  תשלומים עבור שירותים שניתנו בחו"ל בלבד על ידי תושבי חוץ ובלבד שהסכום המצטבר המשולם על ידי אותו אדם אינו עולה על 250,000$ לשנה.

אך יושם אל לב כי תקרת פטור זו אינה חלה על כל תשלום בנפרד או כל ספק שירות בנפרד אלא חלה לגבי כלל התשלומים המשולמים על ידי המשלם לכלל הספקים תושב חוץ במהלך השנה. הינו, תשלומים לספקים אחרים ותשלומים קודמים בשנת המס נספרים ומצטברים ביחד -עובדה שמביאה מספר רב של משלמים לעבור את התקרה ממילא. אף נתקלים במקרים שהמשלם אינו מעוניין לנצל את הפטור הזה בכדי לא לפגוע ביכולתו לשלם לספקים אחרים ומתעקש לא להחיל פטור זה אף אם לא עבר את התקרה.

אז מה ניתן לעשות במקרה שהלקוח מתעקש לנכות מס במקור?

 במקרה כזה קיימים מספר פתרונות שאפשר לבצע:

חלופה ראשונה, היא פשוט לפנות לרשות המס בישראל ולקבל ממנה אישור על פטור מניכוי מס במקור. הפניה תחייב הוכחה לגבי ניתוק התושבות המלא והנכון (וצריך להיות ערוך היטב לויכוח כזה מצד רשות המס) , רישום במדינה זרה, הנפקת חשבוניות זרות, הסכם או חשבונית מס לדוגמא – ניתן להיוועץ איתנו בנושא.

חלופה שניה, פתרון אחר כרוך בביצוע תכנון מס מורכב יותר המאפשר מניעת ניכוי המס במקור על ידי הלקוח – וניתן לפנות אלינו בנושא.  

ולא לשכוח  כי אם נוכה מס במקור בישראל על ידי אחד הלקוחות למרות סיווגך כתושב חוץ לצרכי מס (היינו – ניתוק התושבות שלך הושלם באופן מלא ונכון) אז ניתן אף להגיש דוח מס בישראל בתום השנה להחזר המס שנוכה ביותר –להרחבה לחץ כאן.

כיצד צוות העורכי דין ורואי חשבון שלנו יכול לסייע לך?

"מיסוי בינלאומי ליחידים"

טארק בשיר -עו"ד ורו"ח (שותף)

הספר יצא לאור בחודש יוני 2021 על ידי חברת רילוטקס בע"מ (RELOTAX LTD) והוא מתפרס על פני  715 עמודים. הספר כולל ניתוח מעמיק של כלל הסוגיות הקשורות למיסוי בינלאומי ליחידים המהגרים או עושים רילוקיישן לחו"ל, לתושבים חוזרים, לישראלים המפיקים הכנסות בחו"ל, לחוקרים וסטודנטים, לנוודים דיגטליים, למיסוי מניות/אופציות בידי עובדי רילוקיישן, למס יציאה ועוד .