Relotax

קבלת אזרחות בקפריסין – חקיקה חדשה

לאחרונה תוקן החוק הקפריסאי באופן המאפשר ליחידים העושים רילוקיישן לקפריסין ושהינם בעלי כישורים מיוחדים להגיש בקשה לאזרחות קפריסאית אם הם גרו בקפריסין במשך תקופה של 3-4 שנים בלבד.  

החוק החדש מאפשר גם לבני המשפחה של היחיד לקבל אזרחות קפריסאית באותם תנאים.

כדי להגיש בקשה לאזרחות קפריסאית על פי החוק המתוקן, על המבקשים לעמוד בתנאים הבאים (רשימה עיקרית של תנאים):

– להיות מועסקים כדין בחברה הכלולה בהחלטת מועצת השרים.

– להיות בעלי דיור הולם בקפריסין.

– להיות בעלי משאבים כספיים יציבים על מנת לפרנס את עצמם ואת בני משפחתם התלויים בהם.

– לגור כדין ורציף בקפריסין במשך תקופה של 12 חודשים לפני הגשת הבקשה לאזרחות (היעדרויות מהמדינה מותרות עד 90 ימים בשנה). 

– ללא עבר פלילי.

– לא להיכנס או לצאת למדינה דרך נמלי תעופה ונמלים בלתי חוקיים (למשל לא דרך צפון קפריסין)

– לא להוות סכנה לסדר וביטחון הציבור.

– לעבור ראיון בכדי לוודא הבנה של הנוף הפוליטי והחברתי המודרני של קפריסין, כפי שייבחן

– לעבור מבחן בשפה היוונית .

בקשות לאזרחות על פי החוק החדש ייבחנו בהליך "מהיר" שלא יעלה על שמונה חודשים מיום הגשת הבקשה.


למידע לגבי המיסוי בקפריסין  -לחץ כאן.

למידע לגבי ניתוק תושבות מישראל -לחץ כאן.

"מיסוי בינלאומי ליחידים"

טארק בשיר -עו"ד ורו"ח (שותף)

הספר יצא לאור בחודש יוני 2021 על ידי חברת רילוטקס בע"מ (RELOTAX LTD) והוא מתפרס על פני  715 עמודים. הספר כולל ניתוח מעמיק של כלל הסוגיות הקשורות למיסוי בינלאומי ליחידים המהגרים או עושים רילוקיישן לחו"ל, לתושבים חוזרים, לישראלים המפיקים הכנסות בחו"ל, לחוקרים וסטודנטים, לנוודים דיגטליים, למיסוי מניות/אופציות בידי עובדי רילוקיישן, למס יציאה ועוד .