Relotax

קבלת גמלת ילד נכה לאחר רילוקיישן לחו"ל

אחד מתנאי הזכאות לקבלת קצבת נכות עבור ילד הוא הימצאותו של הילד בישראל.

ואולם, ילד שיוצא לחו"ל עם הוריו שעשו רילוקיישן לחו"ל לאחר שהתחיל לקבל את הגמלה במשך חודשיים לפחות לפני הרילוקיישן, יהיה זכאי  קבלת הקצבה למשך תקופה של שלושה חודשים נוספים לאחר הרילוקיישן לחו"ל.

ואולם, בנסיבות הבאות תשולם הגמלה לילד שיצא לחו"ל גם עבור תקופה העולה על שלושה חודשים:

1. ההורה נשלח לחו"ל מטעם מעסיק ישראלי והמעסיק ממשיך לשלם עבורו דמי ביטוח לאומי. במקרה זה ניתן להמשיך ולקבל את הגמלה עבור הילד למשך שנתיים נוספות. חשוב להדגיש כי תנאי לקבלת הגמלה הוא היעדר ניתוק תושבות מצד ההורה.

2. ההורה נשלח לחו"ל מטעם המדינה. במקרה זה ניתן להמשיך ולקבל את הגמלה עבור הילד בכל תקופת השליחות.

3.  קבלת טיפול רפואי שלא ניתן לקבלו בישראל, או שאין מספיק ניסיון במתן טיפול זה בארץ. במקרים אלה ניתן להמשיך ולקבל את הגמלה עבור הילד למשך 24 חודשים .

יוזכר, כי בכדי לקבל גמלה אחרי המעבר לחו"ל יש לפנות אל המוסד לביטוח לאומי לפני היציאה לחו"ל.

"מיסוי בינלאומי ליחידים"

טארק בשיר -עו"ד ורו"ח (שותף)

הספר יצא לאור בחודש יוני 2021 על ידי חברת רילוטקס בע"מ (RELOTAX LTD) והוא מתפרס על פני  715 עמודים. הספר כולל ניתוח מעמיק של כלל הסוגיות הקשורות למיסוי בינלאומי ליחידים המהגרים או עושים רילוקיישן לחו"ל, לתושבים חוזרים, לישראלים המפיקים הכנסות בחו"ל, לחוקרים וסטודנטים, לנוודים דיגטליים, למיסוי מניות/אופציות בידי עובדי רילוקיישן, למס יציאה ועוד .