Relotax

מיסוי רילוקיישן לדנמרק והטבות מס בדנמרק

הטבת המס המיוחדת בדנמרק לעובדים בשכר גבוה (Forskerordningen):

אדם שעושה הגירה או רילוקיישן לדנמרק ונחשב כתושב מס בדנמרק יהיה חייב במס הכנסה על כלל הכנסותיו ורווחיו ברחבי העולם. וככלל, שיעורי המס החלים על הכנסתיו מעבודה הם גבוהים ועלולים להגיע לשיעור של 52%-57%.

יחד עם זאת, עובדים במחקר או בעלי הכנסה גבוה (עובדי מפתח) חייבים להכיר את הטבת המס המיוחדת שחלה בדנמרק ואשר ידועה בשם (Forskerordningen) מכוחה הם יכולים ליהנות ממס הכנסה מופחת בדנמרק בשיעור של 27%  בלבד במשך 7 שנים (במקום שיעורי המס הרגילים שחלים בדנמרק שהם גבוהים).

ככל שהאדם עושה ניתוק תושבות מלא מישראל אז שיעור מס זה הופך להיות סופי והעובד לא חייב להשלים מס הכנסה בישראל או ביטוח לאומי ומס בריאות.

מתי ניתן לעשות שימוש במנגנון זה (Forskerordninge) :

הטבה זו חלה על חוקרים ( researchers ) ועל עובדי מפתח (highly-paid employees):

חוקרים הם אנשים העוסקים בעבודת מחקר באוניברסיטה או בחברה פרטית – ושיש להם גם השכלה מתקדמת ברמה של דוקטורט לפחות. 

עובדים מרכזיים הם אנשים שיש להם שכר חודשי גבוה של לפחות 72,450 כתר דני (2023. אין דרישות השכלה פורמליות עבור עובדים מרכזיים.

מה צריך לעשות בכדי ליהנות מהטבה זו:

המעסיק חייב למלא את טופס מס' 01.012A‏ (עבור חוקרים) או טופס מס' 02.12B‏ (עבור עובדים בשכר גבוה) תוך 8 ימים ולהגיש לרשות המס בדנמרק.

המעסיק חייב לצרף העתק של חוזה העבודה יחד עם כל תיעוד בנוגע לביטוח סוציאלי חובה זר, כל אישור הסמכה כחוקר וכן כל תיעוד אחר הנדרש. אין צורך לצרף העתק של חוזה העבודה עבור חוקרים מאושרים.

רשות המס בודקת הבקשה ומחליטה האם המעסיק והעובד עומדים בדרישות עבור המס המיוחד. המעסיק יקבל גם הודעה עם מידע על אופן תשלום המס במהלך העסקת החוקר/עובד מרכזי. 

ומה עם המס הישראלי?

כאמור, ככל שהאדם עושה ניתוק תושבות מלא מישראל ואינו נחשב כתושב ישראל לצרכי מס  אז שיעור מס המופחת הופך להיות סופי והעובד לא חייב להשלים מס הכנסה בישראל או ביטוח לאומי ומס בריאות.

לעומת זאת, ככל שלא התבצע ניתוק תושבות מישראל אז יש לדווח על ההכנסות בדנמרק, מכל סוג, ולהשלים את המס הכנסה בישראל ולשלם מס בריאות וביטוח לאומי (כפוף לפטור מביטוח לאומי מכוח אמנת הביטוח לאומי עם דנמרק).

"מיסוי בינלאומי ליחידים"

טארק בשיר -עו"ד ורו"ח (שותף)

הספר יצא לאור בחודש יוני 2021 על ידי חברת רילוטקס בע"מ (RELOTAX LTD) והוא מתפרס על פני  715 עמודים. הספר כולל ניתוח מעמיק של כלל הסוגיות הקשורות למיסוי בינלאומי ליחידים המהגרים או עושים רילוקיישן לחו"ל, לתושבים חוזרים, לישראלים המפיקים הכנסות בחו"ל, לחוקרים וסטודנטים, לנוודים דיגטליים, למיסוי מניות/אופציות בידי עובדי רילוקיישן, למס יציאה ועוד .