Relotax

מיסוי בהולנד -צמצום הטבת המס של ה 30%

מיסוי רילוקיישן להולנד

 

אנשים העושים רילוקיישן להולנד צריכים לשים לב לשינוי צפוי בהטבת המס הידועה למהגרים להולנד (הטבת ה 30%).

לאחרונה הוגשה הצעת חוק בהולנד הקובעת כי החל מ-1 בינואר 2024 הטבת ה 30% תופחת משיעור של 30%  לשיעורים המפורטים להלן:

1.בתקופה שמסתיימת בתום 20 חודשים הראשונים – ההטבה תעמוד עד 30% משכר החייב במס (היינו – בתקופה זו אין שינוי).

2.בתקופת 20 החודשים הבאים –  תעמוד ההטבה על 20% מאותו שכר,

3.בתקופת 20 החודשים הבאים – תעמוד ההטבה על  10% מאותו שכר.

בתום  60 חודשים, תוקף הטבת ה 30% פג.

עובדים קיימים שקיבלו אישור להטבת  30% לפני 31 בדצמבר 2023 לא יחול השינוי לגביהם.

תוקף ההצעה כפוף לאישור סופי של הסנאט לפני שהשינוי ייכנס לתוקף – ועל כן הנוסח לעיל אינו סופי ויש לעקב אחרי שינויים.

ונזכיר יש לבדוק האם לאחר ההגירה נשמרת התושבות מס בישראל והאם התבצע ניתוק תושבות המס מישראל בצורה מלאה  – בכדי לוודאי שהנישום אינו נדרש לדווח על הכנסותיו המלאות בישראל.

"מיסוי בינלאומי ליחידים"

טארק בשיר -עו"ד ורו"ח (שותף)

הספר יצא לאור בחודש יוני 2021 על ידי חברת רילוטקס בע"מ (RELOTAX LTD) והוא מתפרס על פני  715 עמודים. הספר כולל ניתוח מעמיק של כלל הסוגיות הקשורות למיסוי בינלאומי ליחידים המהגרים או עושים רילוקיישן לחו"ל, לתושבים חוזרים, לישראלים המפיקים הכנסות בחו"ל, לחוקרים וסטודנטים, לנוודים דיגטליים, למיסוי מניות/אופציות בידי עובדי רילוקיישן, למס יציאה ועוד .