Relotax

השפעת ההשתתפות במלחמה וגיוס לפי צו 8 על התושבות וניתוק התושבות

בימים אלה פרסמה רשות המיסים הקלה ליחידים תושבי חוץ המגיעים לישראל לשירות בצה"ל מכוח סעיף 8 לחוק שירות המילואים (צו 8). 

רשות המיסים מבהירה כי  מי שהגיע לשירות מילואים לפי צו 8, יוכל להמשיך להיחשב תושב חוץ עד לסיום השירות. היינו – השירות לא יפגע בסיווג תושבות ובניתוק התושבות שלו. יחיד המעוניין בכך יוכל להגיש הודעה לרשות המיסים לגבי בקשתו.

מנגד, יש לשים לב שההקלה הזו חלה לפי הנוסח שלה על מי שכבר נחשב כתושב חוץ ביום הגעתו לארץ להשתתפות במלחמה  ועל מי שביצע ניתוק תושבות מלא מישראל כבר ביום בואו לישראל לשירות הצבאי. ניסוח זה בעייתי מאחר והוא יוצר אי ודאות קשה לגבי אגם שמגיע לארץ כשסטטוס התושבות שלו לצרכי מס וסטטוס ניתוק התושבות שלו מישראל במועד השירות הצבאי אינו ברור ואינו וודאי – כך שההגעה לישראל עלולה לסכן את ניתוק התושבות שלו.

"מיסוי בינלאומי ליחידים"

טארק בשיר -עו"ד ורו"ח (שותף)

הספר יצא לאור בחודש יוני 2021 על ידי חברת רילוטקס בע"מ (RELOTAX LTD) והוא מתפרס על פני  715 עמודים. הספר כולל ניתוח מעמיק של כלל הסוגיות הקשורות למיסוי בינלאומי ליחידים המהגרים או עושים רילוקיישן לחו"ל, לתושבים חוזרים, לישראלים המפיקים הכנסות בחו"ל, לחוקרים וסטודנטים, לנוודים דיגטליים, למיסוי מניות/אופציות בידי עובדי רילוקיישן, למס יציאה ועוד .