Relotax

תזכיר חוק שלישי ברפורמה – מיסוי חברה נשלטת זרה וחברת משלח יד זרה

פורסם תזכיר חוק נוסף בסדרת הרפורמה הצפויה בשינוי מיסוי רילוקיישן ומיסוי בינלאומי  (תזכיר החוק השלישי). תזכיר חוק זה משנה את כללי המיסוי הבינלאומי לגבי מיסוי חברה נשלטת זרה (חנ"ז) וחברת משלח יד זרה (חמי"ז) – לעיון בתזכיר החדש המלא לחץ כאן.

תזכיר החוק השני דן בזיכוי מס זר- לעיון בתזכיר החוק לחץ כאן.

נזכיר כי תזכיר החוק הראשון שפורסם לפני מספר ימים התייחס לשאלת התושבות לצרכי מס וכלל מספר חזקות חלוטות (היינן – חזקות שאינן ניתנות לסתירה כלל) לקביעת התושבות לצרכי מס המתבססות על מספר ימי השהייה של היחיד ו/או משפחתו בישראל ואשר בהתקיימן יראו ביחיד כתושב ישראל או כתושב חוץ, לפי העניין, בצורה מוחלטת – לעיון בתזכיר החוק הראשון לחץ כאן.

יציין כי שלושת תזכירי החוק שפורסמו עד כה מתבססים על דוח הוועדה למיסוי בינלאומי שפירסמה את המלצותיה לפני מספר חודשים (לעיון בכלל ההמלצות ודו"ח הוועדה למיסוי בינלאומי – לחץ כאן).

בקרוב יפורסמו תזכירי חוק נוספים שנועדו ליישם את המלצות הוועדה. אחת הסוגיות העיקריות שיחמירו מאד את המצב הקיים יהיה בשינוי כללי מס יציאה חובה במקרים רבים – לגביו נפרסם מסמך נפרד בהקדם.

בכדי לעקוב אחרי השינויים הצפויים ולהתעדכן באופן שוטף ולקבל המדריכים שנפרסם בעניין  – לחץ כאן.

"מיסוי בינלאומי ליחידים"

טארק בשיר -עו"ד ורו"ח (שותף)

הספר יצא לאור בחודש יוני 2021 על ידי חברת רילוטקס בע"מ (RELOTAX LTD) והוא מתפרס על פני  715 עמודים. הספר כולל ניתוח מעמיק של כלל הסוגיות הקשורות למיסוי בינלאומי ליחידים המהגרים או עושים רילוקיישן לחו"ל, לתושבים חוזרים, לישראלים המפיקים הכנסות בחו"ל, לחוקרים וסטודנטים, לנוודים דיגטליים, למיסוי מניות/אופציות בידי עובדי רילוקיישן, למס יציאה ועוד .