Relotax

תזכיר חוק חדש לקביעת תושבות המס -הסבר

*אין לראות בזה כיעוץ משפטי או כמחליף יעוץ משפטי ספציפי ואין להתבסס על האמור לעיל ללא יעוץ משפטי מתאים.

*כלל הזכויות שמורות לפרימת רילוטקס ואין לעשות שימוש במסמך אלא להפיץ אותו ללא הסכמה מפורשות של החברה.

"מיסוי בינלאומי ליחידים"

טארק בשיר -עו"ד ורו"ח (שותף)

הספר יצא לאור בחודש יוני 2021 על ידי חברת רילוטקס בע"מ (RELOTAX LTD) והוא מתפרס על פני  715 עמודים. הספר כולל ניתוח מעמיק של כלל הסוגיות הקשורות למיסוי בינלאומי ליחידים המהגרים או עושים רילוקיישן לחו"ל, לתושבים חוזרים, לישראלים המפיקים הכנסות בחו"ל, לחוקרים וסטודנטים, לנוודים דיגטליים, למיסוי מניות/אופציות בידי עובדי רילוקיישן, למס יציאה ועוד .