Relotax

ניתוק תושבות רטרואקטיבי – הצלחה נוספת לפירמה

פסק דין איתן רטושניק (שמצטרף לפסק דין יעקב שינה)

הצלחה נוספת למשרדנו בסוגית הניתוק תושבות הרטרואקטיבי. בית הדין לעבודה בתל אביב קיבל את תביעה שהגיש עורך דין ורואה חשבון טארק בשיר (שותף בפירמה) וקבע כי המערער (איתן רטושניאק) אינו תושב ישראל החל מיום המעבר שלו לאיטליה (שנת 2016) ולא החל מהמועד שנקבע על ידי המוסד לביטוח לאומי (שנת 2019). 

יצוין, כי בתום הדיונים בתביעה, ולאחר שמיעת הטענות והעדים מטעמנו, המליץ בית המשפט למוסד לביטוח לאומי לקבל את עמדתנו. המוסד לביטוח לאומי חזר בו מעמדתו עליה התעקש במשך שנים והודיע על קבלת התביעה, וכך ניתן פסק דין קצר בנושא-  להורדת פסק דין איתן רטושניאק לחץ כאן. בעקבות הפסק דין בוטלו כלל החובות שנרשמו על שמו של המערער והוחזרו לו כלל הסכומים ששולמו לביטוח לאומי ומס בריאות באופן רטרואקטיבי.

 הצלחה זו מצטרפת להצלחה הקודמת באותה סוגייה בפסק דין שניתן בעניינו של מר יעקב שינה (שיוצג על ידי עורך דין ורואה חשבון טארק בשיר) לגביו עדכנו בחוזר קודם שלנו להורדת פסק דין יעקב שינה לחץ כאן.

פסק דין יעקב שינה הוא תקדימי הסוטה מפסק דין קודם שניתן ביוני 2020 ודחה אפשרות לניתוק תושבות רטרואקטיבי. פסק דין יעקב שינה חייב את המוסד לביטוח לאומי להחזיר תשלומי ביטוח לאומי לנישום בעקבות ביצוע ניתוק תושבות רטרואקטיבי לאחר הגירה וירידה מהארץ למרות תשלומם במשך שנים ולמרות הגשה מאוחרת של דוח ניתוק תושבות. כמו כן, פסק דין יעקב שינה אישר בית המשפט כי המערער ביצע ניתוק תושבות רטרואקטיבי (משנת 2013) למרות שהמעסיק ומשלם השכר הוא מעסיק ישראל ולמרות המשך תשלום ביטוח לאומי ומס בריאות במשך שנים והגשת טופס 627 באיחור (בשנת 2018).

 

טארק בשיר

ספר חדש – מיסוי בינלאומי ליחידים

טארק בשיר, עורך דין ורואה חשבון ׁ(שותף)

"מיסוי בינלאומי ליחידים"

טארק בשיר -עו"ד ורו"ח (שותף)

הספר יצא לאור בחודש יוני 2021 על ידי חברת רילוטקס בע"מ (RELOTAX LTD) והוא מתפרס על פני  715 עמודים. הספר כולל ניתוח מעמיק של כלל הסוגיות הקשורות למיסוי בינלאומי ליחידים המהגרים או עושים רילוקיישן לחו"ל, לתושבים חוזרים, לישראלים המפיקים הכנסות בחו"ל, לחוקרים וסטודנטים, לנוודים דיגטליים, למיסוי מניות/אופציות בידי עובדי רילוקיישן, למס יציאה ועוד .