Relotax

קבלת אישור תושבות מס בדובאי לאחר הגירה למדינה -כללים חדשים

הנפקת תעודת תושב מס באיחוד האמירויות לאחר רילוקיישן למדינה:

כידוע לא מוטל מס הכנסה על יחידים בדובאי לגבי הרווחים שלהם. מצב זה כמובן טומן בתוכו יתרונות מס אדירים ליזמים ושכירים העושים רילוקיישן או הגירה לדובאי ומבצעים ניתוק תושבות מלא ונכון מישראל. ואולם, העובדה שהיחיד אינו משלם יצר לעיתים קושי בפני יחידים שעשו הגירה לדובאי לקבל אישור תושבות מס מהמדינה ( Tax Residence Certificate (TRC)).

אישור זה הוא אישור בכתב שמנפיקות מדינות לתושביהן ומעיד כי אותו אדם הינו תושב מס בה. אישור כזה חשוב למטרות רבות כגון הצגה למדינה אחרת בכדי להעיד כי הנישום מדווח במדינת המושב שלו או הצגה לבנקים בכדי שיסכימו להעביר או לקלוט כספים עבור אותו אדם.

ובימים האחרונים איחוד האמירויות הגדירה מחדש בצורה ברורה יותר את הקריטריונים להנפקת אישור תושבות מס ליחיד ואימתי הוא יהיה זכאי לקבל  תעודת תושבות כזו במדינה לאחר הגירה או רילוקיישן אליה(כמובן הכללים חלים על כלל האמירויות במדינה – לרבות דובאי).

לפי הכללים, אדם יחיד ייחשב כתושב מס  וזכאי לקבל את האישור ככל שהוא עומד באחד הקריטריונים הבאים:

א.     הוא נמצא פיזית במדינה יותר מ 183 ימים במהלך 12 חודשים..

ב.     הוא נכח פיזית במדינה יותר מ 90 ימים במהלך 12 חודשים, מחזיק בוויזת מגורים תקפה במדינה  ומחזיק בתוך המדינה:

1.     מקום מגורים קבוע (היינו – מקום מגורים הזמין לא בכל עת). או

2.     הוא מחזיק במדינה במקום עבודה או עסק שוטף (היינו, פעילות עסקית שוטפת  כגון פעילות תעשייתית, מסחרית, חקלאית, מקצועית, שירותים,  או חפירה או כל פעילות עסקית הקשורה לשימוש בנכסים מוחשיים ובלתי מוחשיים.)

ג.      מקום מגוריו הרגיל או העיקרי ומרכז האינטרסים הכלכליים והאישיים שלו ממוקמים במדינה לפי תנאים שיקבע השר האחראי.

עמידה בכללים חשובים לצורך קבלת האישור האמור בדובאי. ושוב יודגש כי ללא ניתוק תושבות מלא ונכון מישראל יצטרך האדם לשלם כל המס בארץ (כך שהחיסכון מס הכרוך בהגירה יורד לטמיון).

"מיסוי בינלאומי ליחידים"

טארק בשיר -עו"ד ורו"ח (שותף)

הספר יצא לאור בחודש יוני 2021 על ידי חברת רילוטקס בע"מ (RELOTAX LTD) והוא מתפרס על פני  715 עמודים. הספר כולל ניתוח מעמיק של כלל הסוגיות הקשורות למיסוי בינלאומי ליחידים המהגרים או עושים רילוקיישן לחו"ל, לתושבים חוזרים, לישראלים המפיקים הכנסות בחו"ל, לחוקרים וסטודנטים, לנוודים דיגטליים, למיסוי מניות/אופציות בידי עובדי רילוקיישן, למס יציאה ועוד .