Relotax

עדכון רשימת המדינות שנכללות בדיווח בין מדינות לגבי יחידים וחברות

כחלק מהרחבת היקף הדיווחים על ידי בנקים ומדינות זרות (אחת לשניה) לגבי יחידים וחברות, נחתמו הסכמים הידועים תחת השם CRS ואליהם הצטרפו מדינות רבות, וביניהן ישראל. 

 בכדי לקיים את חובתה של מדינת ישראל כלפי אותן מדינות ולאפשר לה לקבל מידע מאותן מדינות, תוקן החוק הישראלי במטרה להתאימו לאותם הסכמי מסגרת. כמו כן, פורסמה על ידי רשות המס רשימה ארוכה של מדינות אשר נכללות בחילופי המידע כאמור (מישראל ולישראל).

השבוע עדכנה רשות המיסים את אותה רשימה של מדינות – להורדת הרשימה המעודכנת -לחץ כאן.

חשוב מאד להדגיש כי יישום הסכמי ה CRS מגביר מהותית את יכולתה של כל מדינה, לרבות ישראל, לקבל מידע לגבי נכסים וחשבונות בנק המוחזקים באותן מדינות על ידי תושביהן ואזרחיהן ויש להיערך לכך בהקדם ובזהירות רבה. 

ניתן לפנות לצוות עורכי הדין ורואי חשבון שלנו המומחים לתחום.

ניתוק תושבות
נושא הפניה- סמן את הנושא הרלוונטי או "אחר":

"מיסוי בינלאומי ליחידים"

טארק בשיר -עו"ד ורו"ח (שותף)

הספר יצא לאור בחודש יוני 2021 על ידי חברת רילוטקס בע"מ (RELOTAX LTD) והוא מתפרס על פני  715 עמודים. הספר כולל ניתוח מעמיק של כלל הסוגיות הקשורות למיסוי בינלאומי ליחידים המהגרים או עושים רילוקיישן לחו"ל, לתושבים חוזרים, לישראלים המפיקים הכנסות בחו"ל, לחוקרים וסטודנטים, לנוודים דיגטליים, למיסוי מניות/אופציות בידי עובדי רילוקיישן, למס יציאה ועוד .