Relotax

פסק דין יעקב שינה

ניתוק תושבות רטרואקטיבי והחזר תשלומים

פורסם פסק דין תקדימי בעניינו של יעקב שינה אשר יוצג על ידי עורך דין ורואה חשבון טארק בשיר (שותף בפירמה) – להורדת פסק דין יעקב שינה לחץ כאן.

פסק דין יעקב שינה הוא תקדימי הסוטה מפסק דין קודם שניתן ביוני 2020 ודחה אפשרות לניתוק תושבות רטרואקטיבי. פסק דין יעקב שינה חייב את המוסד לביטוח לאומי להחזיר תשלומי ביטוח לאומי לנישום בעקבות ביצוע ניתוק תושבות רטרואקטיבי לאחר הגירה וירידה מהארץ למרות תשלומם במשך שנים ולמרות הגשה מאוחרת של דוח ניתוק תושבות. כמו כן, פסק דין יעקב שינה אישר בית המשפט כי המערער ביצע ניתוק תושבות רטרואקטיבי (משנת 2013) למרות שהמעסיק ומשלם השכר הוא מעסיק ישראל ולמרות המשך תשלום ביטוח לאומי ומס בריאות במשך שנים והגשת טופס 627 באיחור (בשנת 2018).

להלן נפרט בקצרה העובדות שעמדו בבסיס פסק הדין וקביעות בית הדין לעבודה בשאלת ניתוק התושבות והשבת סכומי ביטוח לאומי.

פסק דין יעקב שינה דן במקרה של תושב ישראל לשעבר אשר עשה רילוקיישן עם אשתו בדרום אפריקה (איתה לא נחתמה אמנת ביטוח לאומי כלל) בשנת 2013. יעקב שינה המשיך לעבוד אצל המעסיק הישראלי שלו (חברה ישראלית) מרחוק ועל אדמת דרום אפריקה.

בשנת 2018 הגשנו דוחות תיאום מס עבור יעקב שינה ודרשנו החזר המס ששולם על ידו במשך השנים 2013 ועד שנת 2019. רשות המס ולאחר דיונים ארוכים, קשים ורבים השתכנעה והשיבה את מלוא המס שנוכה במקור על ידי החברה הישראלית.

במקביל הגשנו דוח 627 לביטוח לאומי ודרשנו ביטול התושבות של מר יעקב שינה באופן רטרואקטיבי משנת 2013 והוספנו בקשה להחזר תשלומי הביטוח לאומי ומס בריאות ששולמו. המוסד לביטוח לאומי סירב לבטל את התושבות של יעקב שינה החל מיום ירידתו מהארץ בפועל אלא רק החל מתום שנת 2018 בטענה כי הוא שילם ביטוח לאומי במשך שנים, היה מבוטח בביטוח בריאות ממלכתי וקופות חולים עד 2018, הגיש דוח ניתוק תושבות מביטוח לאומי (טופס 627) רק בשנת 2019 ומעסיקו היה תושב ישראל.

בית הדין לעבודה דחה את טענות המוסד לביטוח לאומי וקיבל את הטענות שלנו. בית המשפט קבע כי לפי מבחן מרכז החיים, הוכח כי המערער אינו תושב ישראל החל משנת 2013 חרף כלל העובדות לעיל וחרף סעיף 87 לחוק. תשלום ביטוח לאומי ומס בריאות עד שנת 2019, הגשה באיחור של דוח הניתוק תושבות והעובדה שהמעסיק הוא תושב ישראל אינה שוללת את העובדה כי המערער אינו תושב ישראל החל משנת 2013 וכי מרכז החיים שלו עבר לדרום אפריקה החל מיום ההגירה שלו.

בית המשפט המשיך ודחה את טענת הביטוח לאומי כי אין להחזיר תשלומי ביטוח לאומי ששולמו על ידי המערער עד הגשת הדוח ניתוק תושבות. בית המשפט חייב את המל"ל להחזיר את כלל התשלומים ששילם המערער בגין ביטוח לאומי.

לגבי החזר מס בריאות קבע בית המשפט כי רכיב זה הוא רכיב ביטוחי ומאחר והמערער היה לכאורה מבוטח ומכוסה בקופות חולים אז אין להשיב את רכיב מס בריאות (בשונה מביטוח לאומי).

נציין כי פסק דין זה סוטה מהותית מפסק דין קודם (פסק דין בנימין גרוס) אשר ניתן ביוני 2020 ודחה אפשרות ניתוק תושבות רטרואקטיבי וקיבל עמדת ביטוח לאומי שאין אפשרות לבצע ניתוק תושבות רטרואקטיבי או להחזיר סכומים ששולמו בעבר.

אנו שמחים כי הצלחנו לשכנע את בית המשפט ולקבל פסק דין שיש בו לסייע ללא מעט ישראלים בחו"ל ונחשפים לתשלום ביטוח לאומי כפול (בשתי מדינות) או שילמו בישראל תשלומים בניגוד לדין.

טארק בשיר

ספר חדש – מיסוי בינלאומי ליחידים

טארק בשיר, עורך דין ורואה חשבון ׁ(שותף)

"מיסוי בינלאומי ליחידים"

טארק בשיר -עו"ד ורו"ח (שותף)

הספר יצא לאור בחודש יוני 2021 על ידי חברת רילוטקס בע"מ (RELOTAX LTD) והוא מתפרס על פני  715 עמודים. הספר כולל ניתוח מעמיק של כלל הסוגיות הקשורות למיסוי בינלאומי ליחידים המהגרים או עושים רילוקיישן לחו"ל, לתושבים חוזרים, לישראלים המפיקים הכנסות בחו"ל, לחוקרים וסטודנטים, לנוודים דיגטליים, למיסוי מניות/אופציות בידי עובדי רילוקיישן, למס יציאה ועוד .