Relotax

היבטי מע"מ במתן שירותים לישראלים לאחר רילוקיישן לחו"ל

ישראלי העושה רילוקיישן לחו"ל וממשיך לעבוד בעיקר מול לקוחות ישראלים, לאחר הרילוקיישן, חייב להביא בחשבון שיקולי מס ערך מוסף שיווצרו לאחר ההגירה והרילוקיישן לחו"ל. רוב הישראלים העושים רילוקיישן מביאים בחשבון שיקולי מס הכנסה אך היבטי מע"מ עלולים להתברר כאחד השיקולים החשובים ביותר שיש לשקול לאחר הרילוקיישן.

ולהלן נסביר:

יש לזכור כי מע"מ אינו המצאה ישראלית והוא נהוג ברוב המדינות בעולם . במדינות אחרות נהוג מס דומה שהוא מס מכירות (sales tax) או מס שירותים (services tax). בדומה לישראל, ברוב המדינות מוטלים מיסים אלה על מתן שירותים, מכירת סחורות ויצוא. ואולם לא בכל המדינות נהוג להעניק פטור ממע"מ או מע"מ בשיעור אפס ליצוא סחורות או ליצוא שירותים מהמדינה (כגון מתן שירותים לתושבי חוץ) – כפי שנעשה בסעיף 30 לחוק מע"מ הישראלי

על כן, לאחר הרילוקיישן למדינה מסויימת עלולים להיווצר מצבים שבהם המשך מתן השירותים ללקוחות ישראלים מאותה מדינה יתחייב במע"מ או במס שירותים בה – למעט אם לא חל מע"מ באותה מדינה או חל פטור ממע"מ על יצוא שירותים וסחורות מחוץ לתחומה. אך המלכודת תיווצר עת יתגלה כי הלקוחות הישראלים שכעת ידרשו להוסיף מע"מ של המדינה השניה לחשבונית המס וכי אינם יכולים להתקזז על אותו מע"מ זר(בהיעדר אמנת מע"מ בין המדינות)- בשונה מהמע"מ שחל בעת מגורי הנישום בישראל אז הם קיזזו מע"מ ישראלי.

מצב זה עלול לגרום ללקוחות להימנע מתשלום המע"מ הזר המופיע בחשבונית המס או לסכם עם נותן השירותים כי המחיר שסוכם ביניהם כולל כל מע"מ זר.  בסופו של דבר נותן השירותים יצטרך לספוג את המע"מ הזר ולשלמו מכיסו – כך שבפועל הכנסותיו נטו ירדו בגוב המע"מ הזר שחל עתה (בשונה מהמצב שחל עת גר העוסק בישראל כשהוא שילם מע"מ בישראל אך הלקוח קיבל החזר בגין אותו מע"מ).

דוגמא:

נניח כי אורית מעניקה שירותיה ללקוחותיה הישראלים והחליטה בשנת 2021 לעשות רילוקיישן לפורטוגל כשהיא ממשיכה לעבוד בעיקר מול אותם לקוחות ישראלים (אם כי – לאחר הרילוקיישן השירותים מוענקים על אדמת פורטוגל, מן הסתם).

עד הרילוקיישן, העניקה אורית את השירותים שלה ללקוחותיה הישראלים   כנגד חשבונית מס ישראלית. נניח כי עלות השירות הייתה 10,000 ₪ אז אומנם היא הוציאה חשבונית על סך של 11,700 ₪ (כולל מע"מ) אך הלקוח קיזז את המע"מ (וקיבל החזר מרשויות המס בישראל) בסך 1700 ₪ כך ששני הצדדים היו אדישים למע"מ.

לאחר ההגירה, תצטרך אורית להוסיף את המע"מ שחל בפורטוגל,  העומד על 23%, לחשבוניות שהיא מנפיקה ללקוחותיה, וזאת בשים לב כי בפורטוגל לא מוענק פטור ממע"מ לגבי שירותים לתושבי חוץ (לרבות לקוחות ישראלים)– כך שהחשבונית הפעם תעמוד על סך 12,300 ₪ . אך בשים לב לכך שהלקוח הישראלי אינו זכאי להחזר או לקיזוז בגין המע"מ שחל בפורטוגל, עלולה אורית למצוא את עצמה נדרשת בפועל לספוג את עלות המע"מ הזר עליה- דבר שמכרסם מהותית בהכנסותיה ומעלה לה את חבות המס הכוללת.

כמובן בעיה זו אינה רלוונטית לגבי לקוחות תושבי פורטוגל או תושבי מדינות האיחוד האירופי, אך לגבי לקוחות ישראלים היא בוודאי רלוונטית והיא מחייבת פתרון הולם.

על כן, מצבים כאלה מחייבים ניתוח מעמיק של כלל היבטי המיסוי רילוקיישן שחלים לאחר ההגירה (לרבות מע"מ) ואין להסתפק בבדיקת שיעורי מס הכנסה תוך מתן פתרון לבעיה המתוארת לעיל.

ספר חדש – מיסוי בינלאומי ליחידים

טארק בשיר, עורך דין ורואה חשבון שותף

"מיסוי בינלאומי ליחידים"

טארק בשיר -עו"ד ורו"ח (שותף)

הספר יצא לאור בחודש יוני 2021 על ידי חברת רילוטקס בע"מ (RELOTAX LTD) והוא מתפרס על פני  715 עמודים. הספר כולל ניתוח מעמיק של כלל הסוגיות הקשורות למיסוי בינלאומי ליחידים המהגרים או עושים רילוקיישן לחו"ל, לתושבים חוזרים, לישראלים המפיקים הכנסות בחו"ל, לחוקרים וסטודנטים, לנוודים דיגטליים, למיסוי מניות/אופציות בידי עובדי רילוקיישן, למס יציאה ועוד .