החזר מס הכנסה על סך של 471,000 ש"ח שנוכה במקור מלקוח שלנו שהיגר לחו"ל

הצלחה משמעותית נוספת לצוות עורכי הדין ורואי החשבון שלנו אשר החזיר מס הכנסה על סך של 473,000 ש"ח ללקוח שלנו שנוכה ממנו בישראל במשך ארבע שנים בישראל.

שומת החזר מס

יצויין כי סעיף 160 לפקודת מס הכנסה קובע כי כל אדם ששילם מס ביתר בישראל (לרבות תושב חוץ) להגיש דוחות להחזר מס הכנסה או מס שבח לשש השנים האחרונות. היינו, החוק הישראלי מאפשר לכל אדם, שכיר ועצמאי להגיש בקשה להחזר מס (על ידי הגשת דוחות מס) להחזר מס ששולם על ידו ביתר.

יחד עם זאת, יש להיזהר ממצב שבו במקום קבלת החזר מס יתברר כי קיים חוב מס ועל כן חשוב ביותר לבצע בדיקה מעמיקה לפני הגשת הדוחות.

ככל ששילמת מס הכנסה או מס שבח בישראל בשש השנים האחרונות הינך מוזמן לפנות אלינו לבדיקת אפשרות החזר מס ששולם בישראל ללא עלות או התחייבות – צור קשר.