Relotax

מיסוי בינלאומי ליחידים טארק בשיר

ספר חדש (מהדורה שלישית) – מיסוי בינלאומי ליחידים

טארק בשיר, עורך דין ורואה חשבון ׁ(שותף)

לרכישה

צור קשר רילוטקס

עלות הספר היא 399 ש"ח (לא כולל מע"מ).  לרכישה לחץ על הלחצן להלן

הספר אזל מהמלאי ואיננו יכולים לספק אותו כעת.

" International Taxation for Israeli Individuals"

Tarek Bashir

Attornay at law & Certified accountant (Israel)

טארק בשיר

טארק בשיר, עורך דין ורואה חשבון 

עורך דין ורואה חשבון טארק בשיר הינו ראש הדיסק הישראלי. בעל תואר שני במנהל עסקים בתחום המימון (MBA) מאוניברסיטת תל אביב, תואר ראשון במשפטים מהאוניברסיטה העברית ותואר ראשון בחשבונאות וכלכלה מהאוניברסיטה העברית בירושלים.
בין השנים 2009-2012 עבד עו”ד באשיר במשרד עורכי הדין הרצוג פוקס נאמן – משרד עורכי הדין הגדול בארץ ובין השנים 2005- 2008 היה  שותף במשרד עורכי דין גרי אגרון שמתמחה במסים.
בין השני 2000-2004 שימש עורך דין  טארק בשיר כעוזר בכיר ליועץ המשפטי לממשלה והיה אחראי על תחום המסים במשרד המשפטים ובמסגרת תפקידו היה אחראי על חקיקת דיני המס בממשלה ובכנסת והיה מבין מנסחי החוקי הבאים: הרפורמה במיסוי בינלאומי, הרפורמה במס כנסה ובמיסוי מקרקעין, ההטבות לתושבים חוזרים ועולים חדשים (תיקון 168 לפקודה), חוק עידוד השקעות הון, מיסוי נאמנויות זרות ועוד.
עו”ד בשיר היה שותף לניסוח ולדיונים של אמנות מס בינלאומיות כגון אמנת המס עם ברזיל וקרואטיה.
עו”ד טארק בשיר מונה כחבר במספר ועדות שהוקמו על ידי הממשלה וביניהן: הוועדה למיסוי נאמנויות, הוועדה למסוי עסקאות איגוח עולמיות, הועדה להתוויית כללי חשבונאות למגזר הממשלתי.
עורך דין ורואה חשבון טארק באשיר הינו חבר בועדת המסוי של לשכת עורכי דין והינו יועץ לאתר “כל מס”.

"מיסוי בינלאומי ליחידים"

ספר זה יצא לאור בחודש יוני 2021 על ידי חברת רילוטקס בע"מ (RELOTAX LTD) והוא מתפרס על פני  715 עמודים ומחולק לשמונה פרקים כלהלן:

תוכן עניינים מלא

[dflip id="10710" ][/dflip]