Relotax

ניתוק תושבות ביטוח לאומי

טופס 5329 וטופס 5328 ממס הכנסה

מה זה אומר בעברית פשוטה?

טופס 5329 וטופס 5328 של מס הכנסה ("דוח על פרטים אישיים והצהרה על מקורות הכנסה בארץ ובחו"ל") הוא בפועל דרישה של רשות המס מאדם לספק מידע מקיף לגבי הכנסותיו ונכסיו בישראל ובחו"ל. זו אחת הדרכים, בה מס הכנסה עושה שימוש, לפנות לכל אדם (למעט תושב חוץ שאין לו הכנסות בארץ) ולדרוש ממנו לספק מידע על נכסים והכנסות בישראל ובחו"ל.

ואולם חשוב לשים לב כי טופס 5329 ו 5328 נשלחים בדרך כלל בעקבות מידע שבידי רשות המס המעורר "חששה לאי דיווח כדין על הכנסות- ובכך דוחות אלה שונים מדוחות שנתיים רגילים והצהרות הון.

לעיתים המידע המחשיד שבידי רשות המס הוא מידע קונקרטי (למשל קבלת מידע מבנק זר או מדינה זרה) ולעיתים המידע הוא מידע כללי (כגון  – תדירות גבוה של נסיעות לחו"ל, רכישת נכסים בישראל ללא הכנסות מתאימות מדווחות, העברת כספים לישראל ללא מקור מדווח, העברת כספים לחו"ל, נסיעה ארוכה לחו"ל ללא דיווח על הכנסות" (בעקבות הגירה או רילוקיישן לחו"ל ותושבים חוזרים).

כיצד יש לפעול במקרה כזה?

נתחיל בזה שאסור להתעלם מדרישה להגיש דוח 5329 או 5328. ההתעלמות עלולה רק לסבך את הבעיה ולאמת את חששה של רשות המיסים. על כן, להתייחס לדרישה להגשת טפסים אלה.

לעיתים, אנו מגיעים למסקנה (בהתבסס על ניתוח כלל העובדות והנסיבות) כי נכון יותר לבקש מפקיד השומה לבטל את הדרישה להגשת דוח 5329 או 5328 (כגון במקרים מסויימים של ניתוק תושבות מוחלט ומלא והפיכתו של הנישום לתושב חוץ שכלל הכנסותיו הן בחו"ל או תושבים חוזרים ותיקים שמחזיקים בנכסים או הכנסות מחו"ל). אך גם במקרים מיוחדים אלה, אין להתעלם מהדרישה ויש להתייחס אליה ולענות עליה בצורה המתאימה לנסיבות.

תושבים חוזרים

תושבים חוזרים רבים מקבלים דרישה להגיש טופס 5328 או 5329, כפי שהדגשנו לעיל, לאחר חזרתם לישראל, העברת כספים לישראל ו/או רכישת נכסים בישראל ללא מקורות הכנסה שדווחו בעבר. גם תושבים חוזרים חייבים להתייחס לדרישה ולא להתעלם ממנה, למרות החשש הלגיטימי כי רשות המס תטען כי ההכנסות דווקא היו חייבות במס בישראל ו/או כי האדם לא היה באמת תושב חוץ בכל השנים בהן הוא גר בחו"ל– ניתן לפנות אלינו בדילמה קשה זו.

תושבים חוזרים ותיקים:

תושב חוזר ותיק נהנה מפטור מדיווח על נכסיו בחו"ל במשך תקופה של עשר שנים מיום חזרתו לישראל – לחץ להרחבה. כמו כן, פטור תושב חוזר ותיק מדיווח על הכנסותיו שהופקו בחו"ל במשך אותה תקופה. פטור זה חל גם אם הוא נדרש להגיש דוחות מס בישראל, לרבות להגיש דוח 5329. משמעות הדבר היא, שתושב חוזר ותיק אומנם אינו יכול להתעלם מדרישה להגיש טופס 5329 או 5328 אך לעיתים הוא יכול שלא לכלול בדוח נכסים והכנסות בחו"ל. כמובן, לפני קבלת החלטה כזו חייב התושב החוזר לוודא שהוא עונה על הגדרת "תושב חוזר ותיק" וכי הוא ניתק תושבותו מישראל באופן מלא לתקופה שאינה קצרה מ 10 שנים וכי ההכנסות אכן מהוות הכנסות אשר נחשבות כהכנסות שמופקות בחו"ל.

נציין, כי למרות הפטור מדיווח על הכנסות ונכסים בחו"ל לעיתים שווה יותר לתושב החוזר הוותיק לדווח על נכסיו והכנסותיו מחו"ל למרות הפטור  וזאת בכדי להקל על העברת כספים ונכסים לישראל בעתיד (כלומר "להיות חכם ולא צודק") – בסוגיה זו הרחבנו במדריך רחב בעניין- לחץ כאן להרחבה.

עדיין מבולבל? אנחנו כאן.

צור קשר רילוטקס
נושא הפניה- סמן את הנושא הרלוונטי או "אחר":

"מיסוי בינלאומי ליחידים"

טארק בשיר -עו"ד ורו"ח (שותף)

הספר יצא לאור בחודש יוני 2021 על ידי חברת רילוטקס בע"מ (RELOTAX LTD) והוא מתפרס על פני  715 עמודים. הספר כולל ניתוח מעמיק של כלל הסוגיות הקשורות למיסוי בינלאומי ליחידים המהגרים או עושים רילוקיישן לחו"ל, לתושבים חוזרים, לישראלים המפיקים הכנסות בחו"ל, לחוקרים וסטודנטים, לנוודים דיגטליים, למיסוי מניות/אופציות בידי עובדי רילוקיישן, למס יציאה ועוד .