Relotax

אישור תושב חוזר רגיל לבחור רווק שגר בסין

אישור תושב חוזר רגיל לבחור רווק שגר בסין

עורך דין ורואה חשבון טארק בשיר ממשרדנו יצג בחור ישראלי העוסק בתחום הפוריקס ומסחר הקרפטו והיגר לחו"ל בשנת 2014 והחל לעבודה כשכיר בחברה בתחום. הנישום שב לישראל במהלך שנת 2021.

בעקבות פניה לרשות המיסים התקבל אישורה החתום אשר קובע כי:

1. הנישום היה תושב חוץ ולא תושב ישראל לצרכי במשך כל שנות מגוריו בחו"ל. משמעות קביעה זו היא כי הלקוח לא יתחייב במס הכנסה, ביטוח לאומי ומס בריאות בישראל בגין הכנסותיו ורווחיו ממסחר. כמו כן, הלקוח יהיה רשאי להעביר את הכספים אשר הרוויח וצבר בחו"ל ללא מורא מרשות המס והבנקים הישראלים.

2. לאחר חזרת הלקוח לישראל יסווג הוא כתושב חוזר רגיל הזכאי בנוסף לאמור לעיל לפטור ממס במשך 5-10 שנים מיום חזרתו בגין הכנסותיו, נכסיו ורווחיו מחו"ל בהתאם לתנאים שנקבעו בפקודה.

 

צור קשר רילוטקס
נושא הפניה- סמן את הנושא הרלוונטי או "אחר":

"מיסוי בינלאומי ליחידים"

טארק בשיר -עו"ד ורו"ח (שותף)

הספר יצא לאור בחודש יוני 2021 על ידי חברת רילוטקס בע"מ (RELOTAX LTD) והוא מתפרס על פני  715 עמודים. הספר כולל ניתוח מעמיק של כלל הסוגיות הקשורות למיסוי בינלאומי ליחידים המהגרים או עושים רילוקיישן לחו"ל, לתושבים חוזרים, לישראלים המפיקים הכנסות בחו"ל, לחוקרים וסטודנטים, לנוודים דיגטליים, למיסוי מניות/אופציות בידי עובדי רילוקיישן, למס יציאה ועוד .