Relotax

אישור תושב חוזר ותיק לישראלי שגר באפריקה ופיצול תא משפחתי

אישור תושב חוזר ותיק לישראלי שגר באפריקה ופיצול תא משפחתי

עורך דין ורואה חשבון טארק בשיר ממשרדנו יצג לקוח אשר גר באפריקה במשך מספר שנים כשמשפחתו וילדיו המשיכו לגור בישראל בדירה בבעלות הנישום ואשתו בישראל. בני הזוג אף רכשו דירה נוספת בישראל להשקעה לפני כארבע שנים. באפריקה, גר הלקוח בדירה שהעמיד המעסיק לו והוא לא רכש או שכר דירה בעצמו. כמו כן, במהלך השנים הראשונות היה מסווג הלקוח כתושב בביטוח לאומי ושילם דמי ביטוח לאומי ומס בריאות. לאור מגורי בני המשפחה בישראל נאלץ הנישום לבקר תדירות בישראל ולהעביר כספים מדי פעם למחיית הילדים בישראל.

בעקבות פניה לרשות המיסים התקבל אישורה החתום אשר קובע כי:

1. הנישום היה תושב חוץ ולא תושב ישראל לצרכי במשך כל שנות מגוריו בחו”ל, חרף העובדות לעיל. משמעות קביעה זו היא כי הלקוח לא יתחייב במס הכנסה, ביטוח לאומי ומס בריאות בישראל בגין הכנסותיו מעבודה בחו”ל. כמו כן, הלקוח יהיה רשאי להעביר את הכספים אשר הרוויח וצבר בחו”ל ללא מורא מרשות המס והבנקים הישראלים.

2. לאחר חזרת הלקוח לישראל יסווג הוא כתושב חוזר ותיק הזכאי בנוסף לאמור לעיל לפטור ממס במשך 10 שנים מיום חזרתו בגין הכנסותיו, נכסיו ורווחיו מחו”ל.

[dflip id="10930" ][/dflip]
נושא הפניה- סמן את הנושא הרלוונטי או "אחר":
מיסוי בינלאומי ליחידים טארק בשיר

"מיסוי בינלאומי ליחידים"

טארק בשיר -עו”ד ורו”ח (שותף)

הספר יצא לאור בחודש יוני 2021 על ידי חברת רילוטקס בע”מ (RELOTAX LTD) והוא מתפרס על פני  715 עמודים. הספר כולל ניתוח מעמיק של כלל הסוגיות הקשורות למיסוי בינלאומי ליחידים המהגרים או עושים רילוקיישן לחו”ל, לתושבים חוזרים, לישראלים המפיקים הכנסות בחו”ל, לחוקרים וסטודנטים, לנוודים דיגטליים, למיסוי מניות/אופציות בידי עובדי רילוקיישן, למס יציאה ועוד .