ניכוי הוצאות שכר דירה בחו"ל

מאת: טארק בשיר, רואה חשבון ועורך דין, מומחה למיסוי בינלאומי, הגירה ורילוקיישן – שותף.

לאחרונה פורסמו שני פסק דין בעייתיים שניתנו על ידי בתי המשפט המחוזיים בתל אביב ובבאר שבע ואשר עלולים להגביל מאד את הזכות של תושב ישראל שמפיק הכנסות בחו”ל לנכות שכר דירה אשר שולם על ידי בחו”ל

לאחרונה פורסמו שני פסק דין בעייתיים שניתנו על ידי בתי המשפט המחוזיים בתל אביב ובבאר שבע ואשר עלולים להגביל מאד את הזכות של תושב ישראל שמפיק הכנסות בחו"ל לנכות שכר דירה אשר שולם על ידי בחו"ל. פסקי דין אלה רלוונטיים בעיקר לתושב ישראל אשר עבר לגור זמנית או עשה רילוקיישן לחו"ל ועודנו נחשב כתושב מס בישראל ולא ביצע ניתוק תושבות. במילים אחרות, לתושב ישראל שעוד לא ביצע ניתוק תושבות ועל כן חייב במס בישראל בגין הכנסותיו בחו"ל, לרבות פוסט דוקטורנטים שמקבלים מלגות או עובד בחו"ל.
נזכיר כי על פי תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסויימות) הוצאות לינה ששילם תושב ישראלי בחו"ל בקשר להכנסותיו בחו"ל מוכרות בניכוי כנגד הכנסתו החייבת במס הכנסה וביטוח לאומי לפי הסכום ששולם בפועל על ידו עד תקרה של  125$ ללינה – בכפוף להוכחתן בהסכם שכירות והוכחת התשלום בפועל.
אלא מאי?, לאחרונה ניתנו שני פסק דין מהם עלול להשתמע כי הוצאות שכר דירה של דירה קבועה בחו”ל, להבדיל מהוצאות לינה בבתי מלון בחו”ל, אינן מוכרות כלל. שני פסק הדין התייחסו למקרה ההפוך בו עובד זר המגיע לישראל ונשאלה השאלה האם עלויות השכר דירה מוכרות לאותו עובד זר בניכוי לפי תקנה 2(2א) לתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסויימות), תשל”ב-1972. אומנם שני הפסד דין התייחסו למקרה שעובד זר בא לישראל אך האמירות של בתי המשפט עלולות להיות מיושמות גם למקרה ההפוך שבו תושב ישראלי שוכר דירה בחו”ל לצורך עבודתו או עסקו בחו”ל. נציין כי אנו חולקים על מסקנת שני פסק הדין, בכל הכבוד, אך אין להתעלם מהם ומומלץ לפנות אלינו לבדיקת השלכותיהם לגביך.
הפסק הדין הראשון הוא ע”מ 16-05-28796 תהילת אורי ניהול משאבי אנוש בע”מ נ’ פקיד שומה אשקלון .שם נקט בית המשפט בגישה מאד מחמירה וקבע כי הוצאות שכר דירה קבועה אינן הוצאות לינה לפי התקנות. בית המשפט קבע כי ההוצאות המוכרות הן הוצאות הקשורות ללינות מזדמנות, היינו לינות בבתי מלו וכדו, אך לא הוצאות שכר דירה בקשר להשכרת דירה  קבועה (כגון דירה המושכרת לתקופה ארוכה)!. בית המשפט הוסיף כי הוצאות שכר דירה קבועה הן הוצאות פרטיות לחלוטין ועל כן אינן מוכרות בניכוי לפי התקנות!.
הפסק דין השני הוא ע”מ 8096-11-14, צ.ג.י. פרסונל שירותי כ”א 2005 בע”מ נ’ פקיד שומה חולון). הפסק הדין הזה היה מתון יותר וממנו משתמע כי הוצאות לינה כוללת גם דירה קבועה אך הוא קבע כי ההוצאות יוכרו בניכוי רק באם המעביד מעמיד את הדירה לעובד לפי שיקול דעתו בלבד ורק אם הדירה הינה דירה בסיסית ביותר שהעובד לא בחר.
יישום שני פסק הדין על המקרה שבו ישראלי עובד או מפיק הכנסה בחו”ל עלול להוביל למסקנה לפיה עלויות השכרת דירה בחו”ל אינן הוצאות מוכרות בניכוי כלל לפי התקנות דבר שישפיע מהותית על חישוב המס. כמו כן, משתמע מפסקי הדין לעיל כי במקרה שמעסיק זר מעמיד דירה שאינה דירה בתנאים מינימליים (אלא מרווחת) או דירה שהעובד בוחר תיזקף לעובד הכנסה חייבת במס ללא זכות ניכוי דבר שיעלה את השכר החייב במס.
נציין כי אנו חולקים על מסקנת שני פסק הדין, בכל הכבוד, אך אין להתעלם מהם ומומלץ לפנות אלינו לבדיקת השלכותיהם לגבי ויפה שעה אחת קודם.

צור קשר רילוטקס

השאר פרטיך ונשוב אליך בהקדם

[contact-form-7 id="2183" title="טופס קשר 2"]
8:468:46

החזר מס בגין הכנסות מחו"ל על סך של כ 47000 ש"ח

אפריל 25th, 2023|0 Comments

לאחרונה פורסמו שני פסק דין בעייתיים שניתנו על ידי בתי המשפט המחוזיים בתל אביב ובבאר שבע ואשר עלולים להגביל מאד את הזכות של תושב ישראל שמפיק הכנסות בחו"ל לנכות שכר דירה אשר שולם על ידי בחו"ל. פסקי דין אלה רלוונטיים בעיקר לתושב ישראל אשר עבר לגור זמנית או עשה רילוקיישן לחו"ל ועודנו נחשב כתושב מס בישראל ולא ביצע ניתוק תושבות

18:2918:29

סימלטור ניתוק תושבות

פברואר 5th, 2022|0 Comments

פיתחנו עבור לקוחותינו “סימלטור ניתוק תושבות” לחישוב ההפרש בין סכומי מס הכנסה, מס בריאות וביטוח לאומי שיחולו בישראל בגין הכנסות עבודה או מעסק מחוץ לישראל ככל שהנישום נחשב כתושב בישראל (ללא ניתוק תושבות מלא מישראל) לבין סכומי המס וביטוח לאומי שיחולו בישראל ככל שהנישום מבצע ניתוק תושבות מלא מישרא

9:199:19

החזר מס לאחר רילוקיישן בסך של 443,201 ש"ח

נובמבר 18th, 2021|0 Comments

החזר מס לאחר רילוקיישן לקפריסין על סך של 443,201 ש"ח ואישור ניתוק תושבות  צור קשר לקוח שלנו ירד מהארץ ועשה רילוקיישן לקפריסין בשנת 2019 כשהוא עדיין מחזיק בחברה פעילה בישראל. ליווינו אותו בתהליך ניתוק התושבות [...]

18:0118:01

פטור ממס ואישור פטור מניכוי מס במקור ללקוח שלנו בגין מכירת מניות ב 49 מיליון ש"ח

אוקטובר 23rd, 2021|0 Comments

לאחרונה פורסמו שני פסק דין בעייתיים שניתנו על ידי בתי המשפט המחוזיים בתל אביב ובבאר שבע ואשר עלולים להגביל מאד את הזכות של תושב ישראל שמפיק הכנסות בחו"ל לנכות שכר דירה אשר שולם על ידי בחו"ל. פסקי דין אלה רלוונטיים בעיקר לתושב ישראל אשר עבר לגור זמנית או עשה רילוקיישן לחו"ל ועודנו נחשב כתושב מס בישראל ולא ביצע ניתוק תושבות