ניכוי הוצאות שכר דירה בחו”ל

מאת: טארק בשיר, רואה חשבון ועורך דין, מומחה למיסוי בינלאומי, הגירה ורילוקיישן – שותף.

לאחרונה פורסמו שני פסק דין בעייתיים שניתנו על ידי בתי המשפט המחוזיים בתל אביב ובבאר שבע ואשר עלולים להגביל מאד את הזכות של תושב ישראל שמפיק הכנסות בחו”ל לנכות שכר דירה אשר שולם על ידי בחו”ל

לאחרונה פורסמו שני פסק דין בעייתיים שניתנו על ידי בתי המשפט המחוזיים בתל אביב ובבאר שבע ואשר עלולים להגביל מאד את הזכות של תושב ישראל שמפיק הכנסות בחו”ל לנכות שכר דירה אשר שולם על ידי בחו”ל. פסקי דין אלה רלוונטיים בעיקר לתושב ישראל אשר עבר לגור זמנית או עשה רילוקיישן לחו”ל ועודנו נחשב כתושב מס בישראל ולא ביצע ניתוק תושבות. במילים אחרות, לתושב ישראל שעוד לא ביצע ניתוק תושבות ועל כן חייב במס בישראל בגין הכנסותיו בחו”ל, לרבות פוסט דוקטורנטים שמקבלים מלגות או עובד בחו”ל.
נזכיר כי על פי תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסויימות) הוצאות לינה ששילם תושב ישראלי בחו”ל בקשר להכנסותיו בחו”ל מוכרות בניכוי כנגד הכנסתו החייבת במס הכנסה וביטוח לאומי לפי הסכום ששולם בפועל על ידו עד תקרה של  125$ ללינה – בכפוף להוכחתן בהסכם שכירות והוכחת התשלום בפועל.
אלא מאי?, לאחרונה ניתנו שני פסק דין מהם עלול להשתמע כי הוצאות שכר דירה של דירה קבועה בחו”ל, להבדיל מהוצאות לינה בבתי מלון בחו”ל, אינן מוכרות כלל. שני פסק הדין התייחסו למקרה ההפוך בו עובד זר המגיע לישראל ונשאלה השאלה האם עלויות השכר דירה מוכרות לאותו עובד זר בניכוי לפי תקנה 2(2א) לתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסויימות), תשל”ב-1972. אומנם שני הפסד דין התייחסו למקרה שעובד זר בא לישראל אך האמירות של בתי המשפט עלולות להיות מיושמות גם למקרה ההפוך שבו תושב ישראלי שוכר דירה בחו”ל לצורך עבודתו או עסקו בחו”ל. נציין כי אנו חולקים על מסקנת שני פסק הדין, בכל הכבוד, אך אין להתעלם מהם ומומלץ לפנות אלינו לבדיקת השלכותיהם לגביך.
הפסק הדין הראשון הוא ע”מ 16-05-28796 תהילת אורי ניהול משאבי אנוש בע”מ נ’ פקיד שומה אשקלון .שם נקט בית המשפט בגישה מאד מחמירה וקבע כי הוצאות שכר דירה קבועה אינן הוצאות לינה לפי התקנות. בית המשפט קבע כי ההוצאות המוכרות הן הוצאות הקשורות ללינות מזדמנות, היינו לינות בבתי מלו וכדו, אך לא הוצאות שכר דירה בקשר להשכרת דירה  קבועה (כגון דירה המושכרת לתקופה ארוכה)!. בית המשפט הוסיף כי הוצאות שכר דירה קבועה הן הוצאות פרטיות לחלוטין ועל כן אינן מוכרות בניכוי לפי התקנות!.
הפסק דין השני הוא ע”מ 8096-11-14, צ.ג.י. פרסונל שירותי כ”א 2005 בע”מ נ’ פקיד שומה חולון). הפסק הדין הזה היה מתון יותר וממנו משתמע כי הוצאות לינה כוללת גם דירה קבועה אך הוא קבע כי ההוצאות יוכרו בניכוי רק באם המעביד מעמיד את הדירה לעובד לפי שיקול דעתו בלבד ורק אם הדירה הינה דירה בסיסית ביותר שהעובד לא בחר.
יישום שני פסק הדין על המקרה שבו ישראלי עובד או מפיק הכנסה בחו”ל עלול להוביל למסקנה לפיה עלויות השכרת דירה בחו”ל אינן הוצאות מוכרות בניכוי כלל לפי התקנות דבר שישפיע מהותית על חישוב המס. כמו כן, משתמע מפסקי הדין לעיל כי במקרה שמעסיק זר מעמיד דירה שאינה דירה בתנאים מינימליים (אלא מרווחת) או דירה שהעובד בוחר תיזקף לעובד הכנסה חייבת במס ללא זכות ניכוי דבר שיעלה את השכר החייב במס.
נציין כי אנו חולקים על מסקנת שני פסק הדין, בכל הכבוד, אך אין להתעלם מהם ומומלץ לפנות אלינו לבדיקת השלכותיהם לגבי ויפה שעה אחת קודם.

צור קשר רילוטקס

השאר פרטיך ונשוב אליך בהקדם

20:0320:03

המדריך המלא לשוהים בישראל בתקופת משבר הקורונה

יולי 18th, 2020|סגור לתגובות על המדריך המלא לשוהים בישראל בתקופת משבר הקורונה

במטרה להקל על כל אותם אנשים שבאו לישראל בתקופה קשה זו ובשים לב למצבים הרבים הקיימים ולהבדלים בין אנשים, ערכנו את המדריך הזה בנושא וניסינו, ככל האפשר, לחלק את המצבים למספר מצבים שכיחים ולתת התייחסות מפורטת ככל האפשר לכל מצב. כמובן, אין אפשרות לכסות את כלל המצבים אך נדמה כי המצבים המתוארים לעיל מתארים את רוב המצבים השכיחים

17:4117:41

ניכוי הוצאות שכר דירה בחו”ל

יולי 4th, 2020|סגור לתגובות על ניכוי הוצאות שכר דירה בחו”ל

לאחרונה פורסמו שני פסק דין בעייתיים שניתנו על ידי בתי המשפט המחוזיים בתל אביב ובבאר שבע ואשר עלולים להגביל מאד את הזכות של תושב ישראל שמפיק הכנסות בחו"ל לנכות שכר דירה אשר שולם על ידי בחו"ל. פסקי דין אלה רלוונטיים בעיקר לתושב ישראל אשר עבר לגור זמנית או עשה רילוקיישן לחו"ל ועודנו נחשב כתושב מס בישראל ולא ביצע ניתוק תושבות

16:3416:34

ניכוי הוצאות בחו”ל על ידי ישראלים שחזרו לארץ ללא ניתוק תושבות

יולי 4th, 2020|סגור לתגובות על ניכוי הוצאות בחו”ל על ידי ישראלים שחזרו לארץ ללא ניתוק תושבות

ישראלים שחזרו לישראל באופן סופי בעקבות משבר הקורונה העולמי ולא הצליחו או לא הספיקו לבצע ניתוק תושבות מישראל, למשל לאור התקופה הקצרה בה הם שהו בחו"ל, יהיו חייבים להגיש דוח מס שנתי בגין הכנסותיהם בחו"ל לגבי תקופת מגורם בחו"ל. מנגד, קיימות מספר הוצאות מיוחדות ומשמעותיות שאפשר לדרוש בניכוי לצרכי מס כנגד ההכנסות מחו"ל – כגון הוצאות שהייה ולינה, אש"ל, חינוך ילדים - דבר שיביא להפחתה מהותית בהכנסה נטו החייבת במס ו/או ביטוח לאומי ומס בריאות.

20:4520:45

האם להירשם לקופת חולים בישראל בתקופת משבר הקורונה?

מאי 23rd, 2020|סגור לתגובות על האם להירשם לקופת חולים בישראל בתקופת משבר הקורונה?

והשאלה השכיחה המשותפת להמון ישראלים שבאו לישראל בתקופה זו היא האם נכון להירשם לביטוח לאומי וקופות חולים בישראל בתקופה זו והאם לרישום עלולות להיות השלכות שליליות בהיבטים של מס הכנסה, ביטוח לאומי, מס בריאות והזכאות לקבלת הטבות של תושב חוזר?