תשלומי ביטוח לאומי ומס בריאות לאחר הגירה או רילוקיישן לחו"ל

דמי ביטוח לאומי ומס בריאות עלולים להגיע לשיעורים של כ 17% מההכנסות בחו"ל עבור ישראלי שעושה הגירה לחו"ל ולא מבצע ניתוק תושבות מלא ונכון. במאמר זה ננסה לסכם את הסוגיה של תשלום ביטוח לאומי ומס בריאות על הכנסות בחו"ל לאחר ההגירה או הרילוקיישן ואת השיעורים הרלוונטיים.

מאת: טארק בשיר, עורך דין ורואה חשבון, שותף.

אדם שלא ביצע ניתוק תושבות נכון ומלא ועדיין נחשב כתושב ישראל חייב לשלם דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות לגבי הכנסותיו מחוץ לישראל גם בתקופת שהותו בחוץ לארץ וזאת בשיעורים המלאים שנקבעו בחוק ביטוח לאומי שנעים בין 12%-17%.

מנגד אדם שמבצע ניתוק תושבות מלא ונכון לא יהיה חייב בביטוח לאומי ומס בריאות כלל. חשוב להדגיש כי אדם שמעוניין לבצע ניתוק תושבות בביטוח לאומי חייב בפועל לבצע ניתוק תושבות במס הכנסה מאחר והמוסד לביטוח לאומי עלול לחייב בתשלום ביטוח לאומי ומס בריאות ככל שתתקבל שומה במס הכנסה לגבי הכנסותיו בחו"ל.

שיעורי הביטוח לאומי עומדים על השיעורים שלהלן:

א. שכיר/עובד אצל מעסיק זר:

תושב ישראל השוהה בחוץ לארץ, ויש לו הכנסות בחוץ לארץ מעבודה כשכיר אצל מעסיק זר – ישלם ביטוח לאומי ומס בריאות בשיעור של 12% מהכנסותיו (מס בריאות בשיעור של  5% ו-7% דמי ביטוח לאומי). -לטבלת שיעור דמי הביטוח מהאתר של המוסד לביטוח לאומי לחץ כאן

יחד עם זאת חלק ההכנסה שעד 6331  ש"ח לחודש (נכון לשנת 2020יחוייב בשיעור מופחת של 9.61% ( 4.61% דמי ביטוח לאומי ו-5% דמי ביטוח בריאות (וסה"כ 9.61%).)

ב.  עצמאי: תושב ישראל שמנהל עסק כעצמאי ישלם ביטוח לאומי ומס בריאות בשיעור כולל של 17.83% מהכנסות בחו"ל (עד תקרה של  44,020 ₪ לחודש, נכון ל-2020) – 12.83% דמי ביטוח לאומי ו- 5.00% דמי ביטוח בריאות (וסה"כ 17.83).

יחד עם זאת חלק ההכנסה שעד 6331  ש"ח לחודש (נכון לשנת 2020)  ישולם שיעור מופחת של 5.97% ( 2.87% דמי ביטוח לאומי ו-3.10% דמי ביטוח בריאות (וסה"כ 5.97%).)

ג.  שכיר בישראל אצל מעסיק זר: ככל שתושב ישראל עובד אצל מעסיק זר בישראל והמעסיק הזר אינו משלם עבורו ביטוח לאומי יהיה העובד חייב בתשלום ביטוח לאומי מלא עבור עצמו כעובד באותם שיעורים שחלים על עובד עצמאי (עד 17.8% מההכנסה). כך למשל בזמן משבר הקורונה כשעובד שוהה ועובד בישראל עבור מעסיק זר יהיה חשוף לתשלום ביטוח לאומי בישראל עבור עצמו כעובד עצמאי בשיעור של עד 17.8% מהכנסתו ככל שיחשב כתושב ישראל.

ד.תושב ישראל שמבוטח במדינת אמנה ושילם דמי ביטוח לאומי במדינת האמנה על ידי מעסיק זר יחוייב רק במס בריאות בשיעור של 5% מההכנסות בהתאם להוראות האמנה – לרשימת המדינות שחתמו על הסכם ביטוח לאומי.

ה. תושב ישראל שאין לו הכנסות חייבות בביטוח לאומי ישלם דמי ביטוח מינימליים בסך 177ש"ח לחודש.