מדור השאלות – חזרתי לישראל בעקבות משבר הקורונה לפני שחלפה תקופת שנה בחו"ל. מה עלי לעשות כעת?

מאת: טארק בשיר, עורך דין ורואה חשבון, שותף.

מדור השאלות: עשיתי הגירה לחו"ל לפני כשנה. לאור משבר הקורונה צומצמה עבודתי מהותית (והתחלתי לבצע משרה מצומצמת מרחוק) ונאלצנו לחזור לישראל. מצד שאני אני ממשיך לקבל הכנסות מחו"ל מעבודה ויש לי עסק של מכירות באינטרנט שרשום ב LLC אמריקאי. מה עלי לעשות כעת?

לחץ כאן לעיון בכלל השאלות

תשובה:

יש להפריד בין ההתייחסות לעבר (היינו ההכנסות שלך במהלך השנה בה גרת בחו"ל) לבין העתיד (היינו – הרווח והפעילות לאחר החזרה לישראל).

לגבי העבר -מאחר והיית בחו"ל לא יותר משנה אחת אז ככל הנראה שלא ביצעת ניתוק תושבות מלא מישראל (דבר האפשרי במקרים מאד מיוחדים), ועל כן הינך מסווג כתושב מס בישראל (לפי מבחן מרכז החיים) וחייב לדווח על ההכנסות והרווחים שלך בשנה זו. לפיכך, יש להגיש דוח מס שנתי בהקדם ולפי המועדים שנקבעו בחוק. בעקבות הגשת הדוח תשלם מס הכנסה וביטוח לאומי כמתחייב בחוק. המס הזר ששילמת יקוזז מהמס הישראלי שחל).  לא לשכוח שבמסגרת הדוח האישי יש לדווח על הLLC שלך בחו"ל (ניתן לדווח על ה LLC  בישראל כתאגיד שקוף גם לצרכי מס בישראל בכדי ליצור הרמוניה  עם הדין האמריקאי שמשקיף את ה LLC )

כמו כן, יש לוודא שהמשכת להיות רשום בביטוח לאומי במהלך השנה בכדי שתהיה זכאי לכיסוי רפואי.

לגבי העתיד- ברור כי ההכנסות והרווחים אחרי החזרה מחייבים תשלום מס וביטוח לאומי בישראל כרגיל (כמו כל תושב אחר ובהיעדר כל פטור לתושב חוזר). על כן, תצטרך לדווח על ההכנסות שלך. רק יש להיזהר משני אלה:

א.     יש לוודא שלא יוטל כפל מס – הן בישראל והן במדינה בה צומחות ההכנסות.

ב.     יש לבדוק חובתך לפתוח תיק שוטף בישראל לאור ה LLC וההכנסת שלך מחו"ל. אין לנו מספיק מידע בשאלה שלך בכדי לאפשר לנו לחוות דעתנו בשאלה זו.

נוכל לסייע לך בכלל הסוגיות לעיל, לרבות הגשת דוחות בישראל כנדרש תוך כדי הפחתת המס למינימום האפשרי, מניעת מצבי כפל מס ופתיחת תיק לפי החוק ועל פי הצורך.