מדור השאלות – התנהלות מול מס הכנסה לאחר חזרה לישראל בעקבות משבר הקורונה.

מאת: טארק בשיר, עורך דין ורואה חשבון, שותף.

אני מעניק שירותי תוכנה וסייבר לחברות ברחבי העולם. החלטתי לחזור לישראל לאחר שנתיים וחצי בהן לא הייתי תושב ישראל בעקבות משבר הקורונה. מה עלי לעשות כעת מול רשויות המס בשים לב שההכנסות שלי יהיו מישראל ומחו"ל.

לחץ כאן לעיון בכלל השאלות

תשובה:

ככל שהגעת לישראל בתקופה זו יש להחליט קודם בשאלה הבסיסית ביותר והיא האם אתה תושב ישראל בעבר (במהלך התקופה בה שהית בחול) והאם אתה תושב ישראל כעת. שאלה זו מוכרעת לפי מבחן מרכז החיים שלך. תושב/ת ישראל הוא אדם שמרכז חייו בישראל. כדי לבדוק את "מרכז החיים", הביטוח הלאומי בודק שני מבחנים:

מבחן אובייקטיבי – האם מקום מגוריו, משפחתו, עבודתו ונכסיו נמצאים בישראל.

מבחן סובייקטיבי – היכן האדם בעצמו רואה את מרכז חייו.

כדי להיחשב לתושב ישראל על האדם לעמוד בשני המבחנים. אדם יכול להיחשב כתושב ישראל גם בזמן שהוא שוהה בחו"ל, אם שהותו בחוץ לארץ היא זמנית ומרכז חייו הממשיך להיות בישראל.

לגבי העבר (השנים בהן גרת בחו"ל):

 ככל שהיית תושב חוץ בעבר אז יש לוודא שניתקת תושבות כנדרש ואז בעצם לא היית חייב במס בריאות ובביטוח לאומי בישראל. לעומת ככל שהיית תושב ישראל אז יש לדאוג לתשלום ביטוח לאומי (7%) מההכנסות ומס בריאות (5% מההכנסות) – לחץ כאן לעיון בשיעורי ביטוח לאומי ומס בריאות שחלים על תושב ישראל בחו"ל . ככל שלא היו לך הכנסות אז אתה חייב סכומי המינימום שעומדים על כ 170 ש"ח.

לגבי העתיד (לאחר החזרה לישראל):

שוב יש להחליט אם שהותך כעת בישראל היא זמנית ולתקופה מוגבלת.

ככל שהינך סבור כי אתה עדיין תושב חוץ למרות שהותך בישראל אז יש לוודא שעמדתך זו נכונה לאור מבחן מרכז החיים ומגובה בעובדות מספקות. יש לשכנע את הביטוח לאומי כי אתה עדיין תושב חוץ – משימה שאינה קלה ככל שתקופת שהותך בישראל תתארך אך אפשרי -אפשר לפנות אלינו בנושא. אך שים לב כי כל עוד אינך רשום כתושב ישראל אינך זכאי לביטוח בביטוח לאומי ובכיסוי רפואי מקופות חולים. מנגד -כל עוד אינך נחשב כתושב ישראל אז אינך חייב בתשלומי ביטוח לאומי ומס בריאות (שיכול להגיע ל 12% מההכנסות שלך).

לעומת ככל שאתה סבור כעת כי חזרת להיות תושב ישראל לצרכי ביטוח לאומי וכי הינך זכאי לביטוח רפואי בארץ. אז יש להחזיר את התושבות בביטוח לאומי וקופות חולים.

החזרת התושבות הישראלית:

תוכל להסדיר את התושבות לאחר ההגעה לישראל. עליך למלא שאלון לקביעת תושבות לחוזר מחו"ל ולהגישו לביטוח הלאומי. לשאלון עליך לצרף מסמכים המוכיחים את סיום מרכז החיים שלך בחוץ לארץ (לדוגמה מכירת נכסים, סיום עבודה) ומסמכים המוכיחים שמרכז החיים שלך עבר לישראל (לדוגמה משלוח חפצים לישראל, שכירת דירה, חוזה העסקה, רישום ילדים לבית הספר).

חזרה לקבל ביטוח רפואי:

תושב חוזר שיוכר כתושב ישראל  יהיה זכאי לקבל את השירותים הרפואיים בתום תקופת המתנה של חודש לכל שנת היעדרות מישראל ומקסימום תקופה של  6 חודשים לכל היותר. יחד עם זאת אפשר לפדות את תקופת ההמתנה בתשלום מיוחד בסך של 12,210 ש"ח (החל ב- 01.01.2020). את הסכום ניתן לשלם בתשלום אחד או במספר תשלומים רצופים ושווים  6 תשלומים לכל היותר.

תשלום ביטוח לאומי ומס בריאות לגבי הכנסותיך מחו"ל:

אך שים לב, כי ככל שהינך מסווג כתושב ישראל אז הינך חייב במס בריאות וביטוח לאומי (12% -17.8% מההכנסות) גם אם הכנסותיך מחו"ל ומשולמות על ידי מעסיק זר למשל- במקרה כזה תצטרך לדווח על הכנסותיך בחו"ל בעצמך. להרחבה בשיעורי הביטוח לאומי ומס בריאות לחץ כאן.