פירוק מרצון של חברה ישראלית שאינה פעילה לאחר הגירה או רילוקיישן לחו"ל

מאת: טארק בשיר, עורך דין ורואה חשבון, שותף.

ישראלים רבים אשר עשו רילוקיישן או הגירה לחו"ל ממשיכים להחזיק בחברות ישראליות שנותרו ללא כל פעילות אמיתית לאחר ההגירה והרילוקיישן לחו"ל. למעט מספר מקרים מיוחדים מומלץ לבצע פירוק מרצון של החברה הישראלית שברשותך ולהביא למחיקתה מרשם החברות כפי שנפרט להלן.

למה כדאי לפרק ולמחוק חברה ישראלית שאני מחזיק בישראל?

1.     ביטול הגשת דוחות מס בישראל על ידי בעל המניות : ככל שהחברה ממשיכה להתקיים הינך חייב להגיש דוח מס בישראל (תיק שנקרא תיק בעל מניות) למרות מגוריך בחו"ל ולמרות שאינך מדווח על הכנסותיך מחו"ל. היינו, קיום החברה יגביר את סיכויי וסיכוני בדיקתך מצד רשות המס בסוגיות כגון הניתוק תושבות מס מישראל ואי דיווח על הכנסותיך מחו"ל. סיטואציה בעייתית שיש להימנע ממנה.

2.     צמצום הזיקות לישראל לצורך מבחן מרכז החיים וניתוק התושבות: החזקה בחברה ו/או בתיק מס בישראל מהווה זיקה נוספת לישראל לצורך בדיקת מרכז החיים וניתוק תושבות מס מלא מישראל. במסגרת מבחן מרכז החיים יש להביא בחשבון עצם ההחזקה בחברה או בעמותה בישראל. על כן, במטרה לחזק את טענת ניתוק התושבות ולצמצם את הזיקות לישראל מומלץ בדרך כלל למחוק כל חברה ישראלית שהינך מחזיק בה.

3.     ביטול חובת תשלום אגרה שנתית לרשם החברות: ככל שהחברה ממשיכה להתקיים חייבת להגיש דו"ח שנתי ולשלם אגרה שנתית לרשם החברות מדי שנה וזאת אף אם חדלה מלפעול. היינו, המשך החזקת החברה גורם להוצאות כספיות מיותרות ולהצטברות חובות ונקיטת אמצעי אכיפה כנגד החברה, בעלי המניות והדירקטורים.

4.     מחיקת חובות רטרואקטיביים לרשם החברות: ככל שהצטברו חובות בגין אגרה שנתית ברשם החברות אז מחיקת החברה מאפשרת הגשת בקשה למחיקת וביטול חובות אגרה שנתית שלא שולמו באופן רטרואקטיבי בגין התקופה בה החברה לא הייתה פעילה. שים לב לכך שהעובדה שהחברה אינה פעילה אינה עוצרת את החיוב בתשלום אגרה שנתית לרשם החברות.

5.     ביטול הגשת דוחות מס בישראל על ידי החברה: ככל שהחברה ממשיכה להתקיים חייבת היא להגיש דו"ח מס שנתי לרשויות המס בישראל, אלא אם התיק נסגר במס הכנסה, דבר שמוביל לא רק לעלויות מיותרות אלא להמשך בדיקה מצד רשויות המס.

6.     מניעת סנקציות נגד החברה ובעלי מניותיה: ככל שהחברה אינה משלמת את האגרה השנתית ו/או ואינה מגישה דוח שנתי לרשם החברות ו/או לרשויות המס יוביל הדבר לצבירת חובות וקנסות ולרישום החברה ובעלי מניותיה כמפרי חוק דבר שיוביל לסנקציות חמורות מצד הרשויות נגדם.

תנאים בסיסיים לביצוע המחיקה/הפירוק של החברה:

בטרם תחילת הליך פירוק חברה מרצון יש לוודא כי:

1.     החברה אינה חדלת פירעון. היינו שלא קיימים נושים בחברה שלא ניתן לפרוע את חובותיהם.

2.     התיקים של החברה במע"מ ובמס הכנסה סגורים וככל שלא נסגרו יש לסגור אותם מראש.

איך נוכל לעזור לכם?

הצוות שלנו כולל עורכי דין ורואי חשבון שצברו ידע רב בהליכים כאלה, לרבות בהיבטי המס הקשורים לכך, לרבות:

1.הכנת והגשת כלל המסמכים שנדרשים למחיקת החברה וניהול ההליכים מול רשם החברות.

2.פניה לרשויות המס (מס הכנסה ומע"מ) לסגירת התיקים.

3.טיפול בכללי היבטי המס שיעלו בקשר לפירוק החברה.

4.ביטול חובות אגרה שנתית שלא שולמו באופן רטרואקטיבי בגין כל התקופה שהחברה לא הייתה פעילה.

מעוניין למחוק חברה ישראלית בבעלותך?. שלח לנו הודעה ונשוב אליך בהקדם לשיחה לא מחייבת בנדון.

[contact-form-7 id="6804" title="טופס פירוק חברה מרצון"]