וובינר בנושא “ניתוק תושבות ותושבים חוזרים בצל הקורונה”

לאחרונה אנו מוצפים בשאלות מצד ישראלים שגרים בחו”ל או תושבים חוזרים שמתייחסות להתפשטות נגיף הקורונה ברחבי העולם והשפעתה על סוגיות מהותיות כגון הזכאות להטבות של תושב חוזר, הסיווג כתושב חוץ, הפגיעה בטענת הניתוק תושבות, הכיסוי רפואי וביטוח לאומי.

מתוך מטרה לסייע לכל אותם אנשים שניצבים בפני שאלות מכריעות אלו החלטנו לקיים וובינר (סמינר אינטרנטי) שיעסוק בכלל הסוגיות הרלוונטיות לניתוק תושבות, הטבות תושבים חוזרים והביטוח הלאומי. בוויבנר נקבל שאלותיכם ונתייחס אליהן בהרחבה.

להלן דוגמאות לשאלות שאנו מקבלים בשבועות האחרונים:

1.החלטתי לשהות בתקופה הקרובה בישראל לאור התפשטות נגיף הקורונה. האם הדבר עלול להביא לסיווגי כתושב ישראל לצרכי מס או ביטוח לאומי בתקופה זו? האם הדבר יחייב אותי במס ובביטוח לאומי מלא על הכנסותיי מחו”ל? האם השהייה בישראל עלולה לפגוע בזכותי להטבות של תושב חוזר?

2. האם כדאי לנתק תושבות בביטוח לאומי בזמן הזה? האם הכיסוי הרפואי שלי עלול להיפגע? האם אני יכול לשמור על הכיסוי הרפואי בישראל מבלי להיחשב כתושב ישראל לצרכי מס או מבלי להתחייב בביטוח לאומי מלא על הכנסותיי מחו”ל?

3. איך כדאי לי להתנהל בתקופה זו בהיבטי המס וביטוח לאומי וקופות חולים?

4.בני משפחתי (בן/בת זוגי והילדים) חוזרים לישראל עד שיחלוף זעם. האם עובדה זו תשפיע על הסיווג שלי כתושב חוץ או ביטוח לאומי ועל הניתוק תושבות שלי? האם הם יהיו מבוטחים בישראל?

5.למרות שתכננו בהתחלה לשהות בחו”ל ארבע שנים מלאות החלטנו לשוב לישראל לאחר שנתיים בלבד לאור התפרצות נגיף הקורונה. מה עלי לעשות? האם אוכל עדיין לטעון כי הייתי תושב חוץ בתקופה של שנתיים בלבד בה שהיתי בחו”ל? או שמא שאני מחוייב לדווח על הרווחים וההכנסות שלי מחו”ל רטרואקטיבית ולשלם מס, ביטוח לאומי מלא וקנסות?

6. איך אנו מתנהלים נכון במצב זה של אי ודאות?

ועוד

יש לך שאלה? רשום אותה בטופס להלן ונשיב בהקדם.

קורונה וניתוק תושבות