רשות המסים הכריזה על דחיית המועד להגשת דוחות המס השנתיים ודוחות ניתוק תושבות לאור הקורונה

מאת: טארק בשיר, עורך דין ורואה חשבון, שותף.

לאור אי הוודאות הרבה, מאפשרות האורכות לעיל לאנשים שהיגרו בשנת 2019 ועדיין רשומים בביטוח לאומי כתושבי ישראל לדחות את קבלת ההחלטה לגבי ניתוק התושבות בעוד כמה חודשים עד למועדים החדשים להגשת דוחות.

רשות המסים דחתה את מועד הגשת הדוחות השנתיים למס הכנסה בשל התפשטות נגיף הקורונה.

הדוחות לשנת 2019 היו אמורים להיות מוגשים עד חודש מאי 2020. במקום זאת קבעה רשות המסים  כי דוחות מס יוגשו עד המועדים להלן:

•       דוח שנתי במס הכנסה ליחידים שאינם חייבים בדוח מקוון יוגש עד יום שלישי 30.6.2020.

·       יחיד שחייב בהגשת דוח מקוון יגיש את הדוח לשנת 2019 עד יום חמישי 30.7.2020.

•       דוח שנתי במס הכנסה לחברות יוגש עד יום חמישי 30.7.2020.

האמור לעיל חל על הדוחות של 2019 בין אם המדובר בדוח מס שנתי רגיל  כתושב מס בישראל (לגבי כלל הכנסותיו לרבות הכנסותיו מחו"ל) ובין אם מדובר בדוח ניתוק תושבות לשנת 2019.

מי חייב בהגשת דוח ניתוק תושבות לשנת 2019?

דוח ניתוק תושבות לשנת 2019 יוגש על ידי מי שטוען שבחלק משנת 2019 אינו תושב מס בישראל (ניתוק תושבות) אך הוא נכח בישראל במהלך שנת 2019 יותר מ 183 ימים בישראל או יותר מ 30 ימים בשנת 2019 ויותר מ 425 ימים בשנים 2019-2017 – להרחבה בנושא לחץ כאן.

הערה: מי שיש לו רואה חשבון יכול ליהנות מאורכות נוספות שמגיעות למייצג שלו/רואה החשבון שלו. רואי חשבון עשויים ליהנות מאורכות יותר משמעותיות עבור לקוחותיהם  (חלקם) שעשויות להגיע עד לתום שנת 2020.

הערה לגבי חשיבות האורכות בהקשר של משבר הקורונה:

משבר הקורונה  העולמי יצר בפועל קושי אצל חלק מאנשים ששוקלים לוותר על הניתוק תושבות בכדי להיות מבוטחים בביטוח לאומי ובקופות חולים. לאור אי הוודאות הרבה, מאפשרות האורכות לעיל לאנשים שהיגרו בשנת 2019 ועדיין רשומים בביטוח לאומי כתושבי ישראל לדחות את קבלת ההחלטה לגבי ניתוק התושבות בעוד כמה חודשים (יד למועדים החדשים להגשת דוחות) עד שהאי ודאות בעולם תתבהר. מי שעד למועדים שקבעה רשות המסים עוד לא החליט סופית לגבי מעמדו יכול להעביר את הייצוג אלינו (לרואי חשבון שלנו) וליהנות מאורכות שעומדות לרשותנו  -ניתן לפנות אלינו בנושא.

 להרחבה בנושא ניתוק תושבות ותושבים חוזרים בצל הקורונה – לחץ כאן.

 נציין כי לאחרונה נקטה הרשות במספר צעדים כדי להקל על הציבור בהתנהלותו מולה ובכלל זה:

• מתן ארכה לתוקפם של אישורי תיאומי מס של שנת 2019 עד לתשלום משכורת מאי 2020 ולא יאוחר מ-13.6.2020.

• מתן ארכה לאישורים על ניכוי מס במקור שתוקפם יפוג ב-31.3.2020 עד ל-30.4.2020.

• דחייה עד ל- 30.4.2020 של מועד הגשת דוחות לשנת 2018 לכל מי שהיתה לו ארכה מרוכזת או בודדת להגשת דוח או הצהרת הון ליום 31.3.2020

• דחיית מועד הדיווח והתשלום לעוסקים המדווחים למע"מ בדווח דו חודשי עד 27.4.2020.

• דחיית מועד הדיווח והתשלום לעסקים המדווחים למע"מ בדווח חד חודשי עד 26.3.2020.

יש לך שאלה?

[contact-form-7 id="2183" title="טופס קשר 2"]