הצבעה לכנסת וניתוק תושבות המס

מאת: טארק בשיר, עורך דין ורואה חשבון, שותף.

האם השתתפות בבחירות תפגע בניתוק התושבות מס שלי? שאלה זו נשאלת רבות על ידי לקוחותינו שהיגרו או עשו רילוקיישן לחו"ל וטוענים כי אינם תושב ישראל לצרכי מס ו/או ביטוח לאומי לאחר ההגירה וכי ביצעו ניתוק תושבות מישראל.

האם השתתפות בבחירות תפגע בניתוק התושבות מס שלי?

שאלה זו נשאלת רבות על ידי לקוחותינו שהיגרו או עשוי רילוקיישן לחו"ל וטוענים כי אינם תושב ישראל לצרכי מס ו/או ביטוח לאומי לאחר ההגירה מאחר והם ביצעו ניתוק תושבות מישראל. בשנה האחרונות הפכה שאלה זו כשכיחה כידוע.

חשוב לזכור כי הבסיס להשתתפות בבחירות לכנסת הינו האזרחות הישראלית ולא הישיבה בישראל ובכך נבדלת היא מהותית מההצבעה לרשויות המקומיות.

לדעתנו ההצבעה לכנסת אינה בעלת משקל מהותי אם כי חשוב לזכור כי בפסק דינו של בית המשפט העליון בעניין אמית קבע כבוד השופט מני מזוז, בהסכמת כבוד השופטת וילנר, בקצרה וללא שום הנמקה (המתבקשת בנסיבות העניין לאור חומרתם) כי עצם השמירה על האזרחות הישראלית לגבי אזרחי ישראלי שעוברים לגור בחו"ל הינו שיקול שיש להביא במהלך יישום מבחן מרכז החיים. וכלשון בית המשפט:

"כי מי שהוא אזרח ותושב ישראל – ובמיוחד מי שנולד וגדל בישראל – ויוצא לחו"ל, נקודת המוצא היא שהוא נותר תושב ישראל, אף אם הוא שוהה פרקי זמן ממושכים מחוץ לישראל, וזאת כל עוד אין אינדיקציות ברורות לכוונתו לנתק את זיקת התושבוּת לישראל ולקבוע לעצמו מקום מושב אחר, כגון על-ידי ויתור על אזרחות, מכירת ביתו ונכסיו בישראל, הקמת בית ומשפחה וכן מקום עיסוק במדינה אחרת, תוך ניתוק זיקותיו אלה מישראל.

אומנם דברים אלה (הנעדרים כל הנמקה) מרחיקי לכת לדעתנו ואינם נכונים אך הם מעידים לפחות כי "שימוש באזרחות" והצבעה הם כן נדבך שיש להביא בחשבון בעת בדיקת התושבות מס וניתוק התושבות מישראל , אם כי שוב לדעתנו ההצבעה אינה בעלת משקל מהותי אך אין להתעלם מנו כמובן.

כידוע התושבות מס והתושבות ביטוח לאומי נבחנות על סמך מבחן מרכז החיים ומירב הזיקות. לפי מבחן זה יש להביא בחשבון את כלל הזיקות שקושרות את האדם לישראל לעומת הזיקות שקושרות אותו לחו"ל. סעיף1 לפקודת מס הכנסה מונה מספר נתונים שיש להביא בחשבון להכרעה בעניין זה (כגון: זיקות משפחתיות וכלכליות ובית הקבע וכדו) אך אותה רשימה אינה רשימה סגורה אלא רשימה פתוחה (ראה פסק דין פלוני ופסק דין בר רפאלי).

המשמעות של הקביעה כי הרשימה אינה סגורה היא שיש להביא בחשבון שיקולים נוספים גם אם אינם מנויים בסעיף 1 לפקודה, לרבות את העובדה שהאדם מימש את זכותו להצביע מכוח אזרחותו הישראלית.

לבסוף חשוב לזכור בנוסף כי הימים בה נכח האדם להצבעה נספרים כימים בישראל לצורך בדיקת המבחן הכמותי (חזקת התושבות).