חברה קפריסאית עם חשבון בנק פעיל למכירה

לקוח שלנו פנה אלינו לסייע בידו באיתור רוכש לחברה שהקים בקפריסין בשנת 2018 ומעוניין למכור אותה. החברה אינה פעילה בשנת 2019.

לחברה קיים חשבון בנק בבנק גדול בקפריסין.

החברה הייתה פעילה בתחום השירותים בשנת 2018 אך אין לה כל פעילות כיום.

החברה הגישה דוח שנתי לרשויות המס בקפריסין לשנת 2018 ושילמה המס המתחייב.

ככל שהינך מעוניין ניתן לפנות אלינו ונשוב אליך.