החזר המס שנוכה במשיכת פנסיה וקרנות השתלמות בסך של 92,000 ש"ח

הצלחה משמעותית לצוות הפירמה שלנו אשר השיב ללקוח המשרד סך של 92,000 ש"ח שנוכה ממנו עם משיכת כספי הפנסיה ותגמולים שצבר במשך השנים (בקרן הפנסיה וביטוח מנהלים).

כידוע משיכת תגמולים, פנסיה, ביטוח מנהלים בטרם עת מחייבת את קרן הפנסיה, קופת הגמל, חברת הביטוח וקרן ההשתלמות (לפי העניין) לנכות מס במקור מכלל הסכומים הצבורים שעלול להגיע ל 35% לגבי סכומי הפנסיה ולעיתים אף יותר לגבי סכומי פיצוי פרישה.

לא מעט ישראלים שהחליט למשוך את כספי הפנסיה מקופות הגמל נתקלו בסיטואציה זו ונוכה מהם מס בשיעור של 35%.

לקוח שלנו אשר עשה הגירה לאנגליה משך לפני כשנה את כלל החסכונות הפנסיונים שצבר במשך השנים תוך כדי ניכוי מס במקור בשיעור של 35% מאותם סכומים על ידי חברת הביטוח וקופת הגמל. גם סכומים שהצטברו בקרן השתלמות נמשכו על ידו ונוכה מהם מס במקור בשיעור שולי (חלק המעביד).

לאחר מספר פגישות עם רשויות המס סוכם להשיב את סכומי המס שנוכו במקור ואכן אתמול התקבלו הכספים בחשבון הבנק של הלקוח שלנו בסל של כ 92,000 ש"ח.

החזרי מס שבח

 אך חשוב להזכיר כי בטרם קבלת החלטה למשוך כספי הפנסיה, תגמולים, פיצויים והשתלמות יש להביא בחשבון שיקול נוסף חשוב והוא שבחלק מהמדינות (כך למשל המצב בארה"ב) עלול לחול מס זר על משיכת הכספים מהקופות וזאת וזאת האם בעת המשיכה האדם נחשב תושב מס של אותה מדינה זרה שחוקיה אינם כוללים פטור ממס על המשיכה – וזאת למרות שהן היו פטורות ממס בישראל – סוגיות כאלה מחייבות תכנון מס ישראלי וזר מראש והיוועצות עם מומחים בדבר. כנ"ל לגבי רווחים בקרן כגון ריבית ורווחי הון.

ככל שמשכת כספי פיצויים, תגמולים, פנסיה (לרבות מחברת מבטחים) וכדו וקוזז ממך מס בישראל הינך מוזמן לפנות אלינו לבדיקת, ללא עלות, אפשרות החזר מס ששולם במשיכת פנסיה וקרנות השתלמות. 

ככל שהינך שוקל לבצע משיכת של אותם סכומים הינך מוזמן אלינו לשיחת יעוץ ללא התחייבות.