הוצאת דרכון בפורטוגל – היבטי המס

(Tax aspects of getting Portuguese passport )

ישראלים רבים נוהרים בשנים האחרונות לפורטוגל לקבלת דרכון שני שלה. אך קבלת הדרכון מעלה מספר שאלות אצל אותם מאות ישראלים, שמתלבטים בשאלות שלהלן:

האם קבלת הדרכון תטיל עלי חובת תשלום מס בפורטוגל בקשר לרווחים שלי?.
האם אני חשוף לכפל מס בישראל ובפורטוגל?
מהן השלכות המס של קבלת דרכון, אם בכלל?
האם קיים מס עיזבון בפורטוגל – כך שבגלל קבלת הדרכון אהיה פתאום חשוף לתשלום מס עיזבון על נכסים שאוריש או שאקבל בירושה.
לאור הפניות הרבות בעניין מצאנו לנכון לכתוב בקצרה לגבי נושא זה.

ראשית כל נציין כי בפורטוגל מוטל מס בשיעורים יחסית גבוהים לגבי כלל ההכנסות של תושב פורטוגל הן בפורטגל והן מחוצה לה– אך כל זאת כפוף לפטור למי שעושה הגירה או רילוקיישן לפורטוגל (תושבי מס חדשים בפורטוגל – expats)  הידוע בשם NHR – Non habitual residents scheme ) – ראה בהמשך. כמו כן, מוטל בפורטוגל מס ירושות ומתנות שיש לקחת בחשבון -להרחבה לגבי דיני המס שחלים בפורטוגל לחץ כאן.

יחד עם זאת, חשוב לזכור כי לאור הדין הפנימי בפורטוגל ולאור אמנת המס בין ישראל לפורטוגל עצם העובדה שתושב ישראל מקבל דרכון פורטוגזי כשלעצמה אינה הופכת את האדם לתושב מס בפורטוגל – בהיעדר זיקות מספקות אחרות לפורטוגל.

על פי סעיף 16 לחוק המס בפורטוגל  Personal Income Tax Code (CIRS) יחיד יחשב כתושב מס במדינה באם הוא עונה על אחד מאלה:

1.     הוא נכח בפורטוגל יותר מ 183 ימים במצטבר בתקופה של 12 חודשים שמתחילה או מסתיימת בשנת המס.

2.     הוא נכח בפורטוגל תקופה קצרה מהאמור לעיל בשנת המס (אפילו יום אחד) אך הוא מחזיק בדירה (בבעלותו או מושכרת על ידו) ומשתמע שאותה דירה היא ביתו הקבוע.

ההגדרה הזו, והיישום שלה לאור קיומה של אמנת המס עם ישראל, אינם קלים כלל ועיקר אך ברי כי עצם קבלת הדרכון הפורטוגזי אינה הופכת את האדם כתושב מס בפורטוגל כשלעצמה. יחד עם זאת, ככל שלקבלת הדרכון מתלוות זיקות אחרות כגון השקעה בדירה בפורטוגל, השכרת דירה, פתיחת עסק, הקמת חברה ונוכחות כלשהי במדינה הדבר מחייב בדיקה מעמיקה והמסקנה תשתנה לפי הנסיבות של כל אדם ולגופו של עניין – ניתן לפנות אלינו בנדון.

יושם אל לב, כי אדם עשוי להיחשב כתושב מס בפורטוגל ללא קשר לדרכון שלו. לפי ההגדרה לעיל אדם שאינו אזרח פורטוגל יחשב כתושב מס בפורטוגל ככל שמתקיים אחד התנאים לעיל.

כמו כן, חשוב להדגיש כי אדם שמפיק הכנסות בפורטוגל עלול להתחייב במס בפורטוגל ללא קשר לדרכון. למשל תושב ישראל שמחזיק בנכס נדל"ן בפורטוגל יחוייב במס בפורטוגל גם ללא הנפקת דרכון פורטוגזי.

לבסוף נשוב ונפרט בקצרה את מנגנון הפטור NHR שחל על מי שעושה הגירה או רילוקיישן לפורטוגל ומתחיל להיחשב כתושב מס במדינה.

Non habitual residents scheme

פורטוגל מעניקה הטבות מס משמעותיות במשך 10 שנים לאנשים שעושים הגירה או רילוקישיין לפורטוגל בתנאי שלא נחשבו כתושבי פורטוגל לצרכי מס  במשך חמש השנים האחרונות.

יודגש כי הזכאות להטבות במס מחייבת רישום וקבלת אישור פוזיטיבי לכך מהרשויות בפורטוגל כשיש לפנות לקבלת מעמד זה עד ה 31 למרץ של השנה העוקבת לשנה בה עשית הגירה או רילוקיישן לפורטוגל.

הערה חשובה: כל עוד המהגר לפורטוגל נחשב כתושב לצרכי מס וביטוח לאומי בישראל אין משמעות להקלות ופטורים ממס בפורטוגל וזאת מאחר והוא יצטרך לשלם מס וביטוח לאומי מלאים בישראל בהיותו תושב ישראלי. על כן, חשוב מאד לבצע ניתוק תושבות לצרכי מס וביטוח לאומי בצורה נכונה עם ההגירה או הרילוקיישן לפורטוגל – ניתן לפנות אלינו בנושא.

הטבות מס לשכר עבודה והכנסות ממתן שירותים בפורטוגל : הכנסותיהם של שכירים ועצמאיים מעבודה או משירותים בפורטוגל בתחומים שהוגדרו בחוק זכאיות לתשלום מס סופי בשיעור של 20% במקום שיעורי המס הפרוגרסיביים הגבוהים שחלים בדרך כלל בפורטוגל וזאת במשך 10 שנים לאחר ההגירה או הרילוקיישן.

התחומים שהוגדרו בחוק כזכאיים להטבות במס רבים ורחבים וכוללים: רופאים, מרצים, מעצבים, אנשי טכנולוגיה, מהנדסים, חוקרים משקיעים ומנהלים.

הכנסות עבודה מחוץ לפורטוגל  :

הכנסות עבודה מחוץ לפורטוגל (לרבות מישראל) עשויות להיות פטורות ממס הכנסה בפורטוגל באם מתקיימים תנאים שנקבעו בחוק וזאת במשך 10 שנים לאחר ההגירה או הרילוקיישן לפורטוגל.

הכנסות אחרות מחוץ לפורטוגל הפטורות ממס:

הכנסות מדיבידנד, ריבית, רווחי הון ושכירות זכאיות לפטור ממס בפורטוגל באם הן הופקו מחוץ לפורטוגל ומחוץ למדינה שנחשבת כמקלט מס וזאת במשך 10 שנים לאחר ההגירה או הרילוקיישן לפורטוגל

עוד לא הגשת דוח ניתוק תושבות לצרכי מס לשנת 2017 או 2018 לפי תיקון החוק החדש?

למד עוד

יש לך שאלה בעניין זה?

[contact-form-7 id="2183" title="טופס קשר 2"]