יש לך שאלה בעניין זה?

צור קשר במספר 03-6121919 או השאר פרטיך בטופס למטה ונשוב אליך בהקדם

[contact-form-7 id="2183" title="טופס קשר 2"]

עושה הגירה או רילוקיישן לחו"ל – אלה הם כללי העשה ואל תעשה בתחום המס וביטוח לאומי

הגירה ורילוקיישן לחו"ל הינם אירוע חשוב שמחייב מתן הדעת בצורה זהירה ומעמיקה למספר סוגיות במגוון רחב. בין אותם שיקולים תופסים להם סוגיות ושאלות הקשורות למס הכנסה וביטוח לאומי (לרבות מס בריאות וכיסוי רפואי של קופות חולים) מקום נכבד ומהותי, כגון השאלות שלהלן:

1.     האם קיימת חובה להגיש דוחות מס בישראל לגבי ההכנסות מחו"ל  לאחר ההגירה או הרילוקיישן לחו"ל.

2.     חובת תשלום מס בישראל על ההכנסות מחו"ל?

3.     האם אני חייב לשלם ביטוח לאומי ומס בריאות בשיעור של 12% -17%  על הכנסותי מחו"ל שנובעות לאחר ההגירה ורילוקיישן?.

4.     האם יש לי כיסוי רפואי של קופות חולים לאחר ההגירה?

5.     חובת תשלום מס במדינה השניה לאחר ההגירה או הרילוקיישן לחו"ל

6.     האם יחולו מסים במדינה אליהן עשית הגירה לגבי הכנסות מישראל.

7.     האם קיימת חשיפה לכפל מס (הן בישראל ובן בחו"ל) בשים לב כי חשיפה לכפל מס עלולה להתקיים גם אם המדובר במדינת אמנה.

8.     מס יציאה (EXIT TAX)  לפי סעיף 100א לפקודה כתוצאה מההגירה או הרילוקיישן.

9.     הצורך להסביר את מקורות הכסף בחזרה לישראל?

10.   אפשרות חזרה לישראל בעתיד וקבלת הטבות של תושב חוזר.

11.   האם ניתוק התושבות מישראל לצרכי מס וביטוח לאומי מהווה עבורך הזדמנות להפחתת וחסכון במס הכולל כחוק?

במאמר זה לא נצליח ללבן את כלל הנקודות לעיל בצורה מקיפה אך נביא לתשומת לבך את הנקודות הבסיסיות שיש לתת עליהן את הדעת:

1.     יש לזכור, כי אם אתה נחשב כתושב ישראל לצרכי מס בתקופת מגוריך בחו"ל (לפי מבחן מרכז החיים) – אז אתה חייב להגיש דוח מס לגבי כלל הכנסותיך מחו"ל ולשלם מס בישראל .

כך למשל, אם היגרת בשנת 2018 והיית תושב בישראל במהלך שנת 2018, או בחלקה, אז יש להגיש דוח מס לאותה שנה לאלתר וללא כל דיחוי. כנ"ל לגבי כל שנה בה אתה עדיין נחשב כתושב מס בישראל (מרכז החיים שלך בישראל).

אי הגשת דוח מס במקרה כזה תחשוף אותך לקנסות ומהווה עבירה פלילית.

יעוץ מס הגירה לחו

יעוץ מס הגירה לחו"ל

2.     ואולם, אם חדלת להיות תושב ישראל בשנה מסויימת לאחר ההגירה או הרילוקיישן (מרכז החיים) אז תזכור את תיקון 223 לפקודת מס הכנסה. תיקון זה שעבר בשנת 2016 קובע כי כל ישראלי שטוען שהוא לא נחשב יותר כתושב מס בישראל לאחר ההגירה או הרילוקיישן לחו"ל יהיה חייב להגיש דוח ניתוק תושבות מקיף בישראל לגבי אותה שנה בה הוא טוען כי ניתק תושבותו לצרכי מס.

חובת הגשת הדוח הזה חלה במקרה ששהית בישראל בשנת המס יותר מ 183 ימים או 30 ימים כשבשתיים שקדמו לאותה שנה ואותה שנה שהית מעל 425 ימים (חזקות הימים).

תזכור כי ככל שאתה טוען ניתוק תושבות עד 2018 (כולל) אז המועד להגשת דוח הניתוק תושבות לצרכי מס לשנת 2018 חל עד מאי 2019. היינו, יש להגישו אותו באיחור -אחרת יוטלו קנסות.

3.     קביעת התושבות שלך אינה מלאכה קלה ואינה מבחן של "שחור ולבן". כל צד ינסה לטעון לזכותו כשברקע תזכור כי עמדת רשות המס, עליה אנו חולקים, כי ניתוק תושבות יתרחש רק לאחר שהיה של שלוש שנים לפחות.

4.     תזכור כי, אי הגשת דוח מס שנתי או דוח ניתוק תושבות לצרכי מס, בהתאם למצב, מהווה עבירה פלילית. יתרה מכך, אי הגשת דוח ניתוק תושבות, כשקיימת חובה לעשות כך, עלולה לחסום כל טענה שלך שניתקת תושבות לצרכי מס – דבר שיוביל למסקנה שהייץ חייב במס על כלל רווחיך מחו"ל וכי ביצעת עבירה מאחר ולא דיווחת על ההכנסות שלך.

5.     תזכור כי בפסק דין פלוני ובפסק דין בר רפאלי נקבע כי אדם ששהה פחות מ 30 ימים  בישראל אינו מהווה קטגורית תושב חוץ. היינו, למרות מספר הימים הנמוך עדיין יש לבדוק את מרכז החיים שלך.

6.     תזכור כי ישנם מספר פעולות ותכנוני מס שלא ניתן לבצעם אלא לפני שינוי הסטטוס (היינו- לפני ההגירה או הרילוקיישן לחו”ל). למשל תכנון מס הכרוך במימוש נכסים, השקעות, דירות מגורים או משיכת חסכונות וקרנות ההשתלמות או מימוש אופציות ניתן, לעיתים לבצע, לפני ההגירה, ניתוק התושבות ו/או ההפיכה לתושב של מדינה זרה לצרכי מס. כנ”ל לגבי מימוש נכסי נדל”ן שלעיתים חשוב לבצע לפני ניתוק התושבות הישראלית. על כן, לפני שינוי הסטטוס תתייעץ ותתכנן מהלכיך עם מומחים בעניין

7.     אל תשכח כי תשלומי ביטוח לאומי ומס בריאות עלולים להגיע  ל  -17% -12% מההכנסות החייבות לרבות לגבי הכנסות מחו"ל ככל שהינך נחשב כתושב ישראל לצרכי ביטוח לאומי. הבעיה היא שמנגד חשוב למספר רב של אנשים שיהיה כיסוי רפואי של הביטוח לאומי בתקופת מגוריהם בחו"ל. שני שיקולים סותרים אלה מחייבים לאזן ביניהם ולשקול את האפשרויות השונות העומדות בפניך.

ישראלים רבים עוזבים את המדינה ומפסיקים לשלם על דעתם ביטוח לאומי או ממשיכים לשלם ביטוח לאומי בסכום המינימלי ( כ 170 ₪ לחודש). החלטה כזו עלולה להתברר כקשה ומוטעית. על פי החוק, אם אתה לא מבצע ניתוק תושבות נכון אז אתה חייב לשלם ביטוח לאומי ומס בריאות בשיעורים מלאים שעלולים להגיע ל 12%-17% מההכנסות שלך בחו"ל ואין די בתשלום הסכום המינימלי (אלא אם קיימת אמנת ביטוח לאומי עם המדינה בה אתה גר ואז שיעורי הביטוח לאומי ומס בריאות עשוי במקרים המתאימים לעמוד על 5%).

מאידך,  ביטול התושבות לצרכי ביטוח לאומי (על ידך או על ידי המוסד לביטוח לאומי מיוזמתו) יגרום למצב שאין לך כיסוי רפואי וביטוחי בישראל. יש לשקול השיקול הזה כשיקולי נגדי.

תזכור כי המוסד לביטוח לאומי יטען מה שנוח לו ולפי תפיסתו של מצבך ושל הדין. אם חשוב למוסד לביטוח לאומי לקבל 12% מההכנסות אז הוא יטען שאתה תושבץ מנגד, ככל שהוא מימן לך עלות יקרה (לידה, ניתוח, גמלאות ותרופות למשל) הוא עלול לטעון שאינך תושב ישראל לצרכי ביטוח לאומי (בהתאם למרכז חייך) וכי אינך זכאי לשום תשלום וכיסוי או אף שתחזיר לו סכומים ששולמו לך בעבר.

8.     יש גם לזכור כי יש לתת את הדעת לדיני המס שחלים במדינה אליה אתה מהגר. במרבית המדינות קובע החוק כי אם אתה גר בה דרך קבע מעל ל 183 ימים אז אתה נחשב בה כתושב לצרכי מס. הדבר עלול להוביל לתשלום מס וביטוח לאומי מקומי בקשר להכנסותיך ברחבי העולם, לרבות בישראל, ולא רק לגבי ההכנסות שהופקו באותה מדינה. יתרה מכך, רווחים שחשבת שהם פטורים ממס יהיו חייבים במס כעת באותה מדינה.

לדוגמא, אם אתה עושה רילוקיישן לארה"ב אז על פי הדין האמריקאי אתה תיחשב כתושב מס לכל דבר ועניין גם לגבי הכנסותיך מישראל. ולפיכך, מכירת דירה בישראל ו/או מתן שירותים לאדם ישראלים עלולים להתחייב במס בארה"ב. מכירת דירת המגורים  שלך שהיתה פטורה ממס פתאום הופכת להיות חייבת במס (למעט אם חל פטור ממס בארה"ב למכירת דירת המגורים לתקופה מוגבלת). כנ"ל, לגבי הכנסותיך משכר דירה בישראל הפטור ממס בישראל אך לא במדינה אליה היגרת.

יתרה מכך, סיטואציה זו עלולה להוביל לכפל מס למרות קיומה של אמנת מס- שאינה פוטרת כלל הבעיות. כך למשל, ככל שיש לך עסק או חברה בישראל והיגרת לאנגליה (כדוגמא בלבד) ובתיק או בחברה הישראלית אתה משלם מס בישראל אז למרות ששילמת מס בישראל תהיה חשוף לתשלום מס נוסף גם באנגליה בקשר לעסק שלך – למרות קיומה של אמנת מס שאינה פוטרת בעית כפל המס.

9.     מאחר ומדינות אינן מזכות על מס ששולם במדינה אחרת ששולם בהתנדבות וללא חובה בחוק או באמנת המס בין המדינה, אז יש להימנע "מלהתנדב ” סתם ולשלם מס בשום מדינה- לא במדינת ישראל, לא במדינה אליה עברת או ממנה חזרת ולא במדינה בה הופקה ההכנסה.

 תבדוק היטב לפני תשלום מס בכל מדינה(לרבות בישראל) את חובתך לשלם מס באותה מדינה. תבדוק את עצם החבות במס ואם הינך זכאי לפטור כלשהו ממס לפי הדין הפנימי של כל מדינה ולפי אמנות המס בין המדינות. אחרת, הינך עלול למצוא את עצמך חייב במס במדינה אחרת על אותה הכנסה שמסרבת לתת לך זיכוי מהמס שהתנדבת לשלם. מקרים כאלה שכיחים מאד. על כן, לפני שתקבל החלטה שאתה “תושב” של מדינה כזו או האחרת ו/או כי אתה חייב במס על הכנסה מסויימת במדינה כזו או האחרת – תתייעץ בטרם תמצא עצמך משלם פעמיים מס ללא אפשרות זיכוי.

10.   ככל שקיבלת מניות (למשל RSU) או אופציות ממעסיקך לפני ההגירה אז תזכור כי סוגיה זו מאד בעייתי ועלולה להיות כרוכה בתשלום מס כפל שנובע מהבדלים עצומים בין המדינות בחיוב במס רווחים מאופציות ומניות בקשר לעבודה. קיבל יעוץ בנדון.

11.   תשמור על כל פיסת נייר: תשמור על הסכמי שכירות של דירות, כרטיסי טיסות, קבלות וחשבוניות הקשורות להוצאות עסקיות ופרטיות (אפילו גני ילדים), רכישת ו/או השכרת רכב, טיפולים רפואיים, תשלומי מס בחו”ל, מסמכי חברות במכוני כושר וכדו. מסמכים אלו יכולים להוות לעיתים קרובות כלי חשוב מאד להוכחת התושבות שלך. כמו כן,  שאם יוכח בעתיד שלא ניתקת את התושבות הישראלית שלך וכי היית חייב במס בישראל בשנים בה גרת בחו”ל תוכל לקבל כניכוי הוצאות מיוחדות- לרבות הוצאות פרטיות – בחישוב המס שלך בישראל וזאת רק באם הוצאות כאלה יוכחו.

12.   תצטייד בחוות דעת משפטית לגבי ניתוק התושבות של-   אל תקבל החלטה שלא להגיש דוחות מס בישראל לבד לאחר ההגירה. החלטה שאינן תושב ישראל ושאינך חייב במס ובהגשת דוחות מס אינה פשוטה ותלויה במספר רב של פרמטרים ושיקול דעת ומחייבת הבנה של הדין בישראל, של הדין במדינה אליה עברת והבנה של אמנת המס בין שתי המדינות. החלטה זו מסוכנת וגובלת במעשים פליליים. לאחרונה התפרסם המקרה של הדוגמנית של בר רפאלי שטענה שהיא נמנעה מגשת דוחות מס בישראל מאחר ואינה תושב ישראל. חוקרי מס הכנסה חקרו אותה והיא השתחררה רק בתנאים מגבילים. תתייעץ ואף תקבל חוות דעת משפטית שיכולה לספק לך הגנה.

13.    תנצל את המעבר לתכנון מס כולל בכדי להפחית את המס האפקטיבי: ההגירה לחו”ל עשויה להוות עבורך הזדמנות לנקוט בתכנוני מס, פשוטים או מורכבים, שמאפשרים לך להימנע מתשלום מס כחוק בישראל ובחו”ל ולהפחית בכך את המס הכולל. כמו כן, המעבר עשוי להוות הזדמנות להפחית את המס כחוק לא רק לגבי רווחיך מחוץ לישראל אלא גם בתוך ישראל. אל תפספס הזדמנות זו.

טארק בשיר -עורך דין ורואה חשבון, שותף ומומחה למסוי בינלאומי, הגירה ורילוקיישן

לתיאום שיחת יעוץ בנושא צור קשר במספר 03-6121919 או השאר פרטיך בטופס למטה ונשוב אליך בהקדם

[contact-form-7 id="2183" title="טופס קשר 2"]