מסוי בקולומביה – רפורמת מס חדשה בקולמביה

 רפורמת מס חדשה בקולומביה אשר משנה מהותית את מסוי ישראלים אשר עושים הגירה לקולומביה או משקיעים בה. להלן עיקר השינויים:

מס חברות בקולומביה

 1. מס חברות בקולמביה יופחת מ 33% כיום ל 30% בשנת 2022 בצורה הדרגתית.

 2. מס על חלוקת דיבידנד מחברת תושבת קולמביה למשקיע זר (יחיד או חברה) הועלה מ 5% ל 7.5%. (שים לב כי ככל שמקבל הדיבידנד הוא יחיד או חברה תושבי ישראלי לצרכי מס יצטרכו להשלים את המס בהתאם לדין הישראלי).

 3. עסקים קטנים (מחזור שנתי עד כ 850 אלף $) יורשו לשלם מס מחזור במקום מס חברות רגיל בשיעור שנע בין 1.8% עד 11.6% מהמחזור (תלוי בסוג הפעילות).

 4. מס היסףהמוטל על חברות יבוטל באופן הדרגתי עד 2022.

 5. חברות עם פעילות מועדפת (כמו, תיירות, בתי חולים ועוד) יהנו ממס חברות מופחת בשיעור של 9% במשך תקופה שנעה בין 10-20 שנים.

 6. שיעור הניכוי מס במקור מתשלומים לצד ג בחו”ל הועלה מ 15% ל 20% . ניכוי מס במקור משירותי ניהול יעמוד על 33%.

 7. הוטל מס חדש בשיעור של 1% מההון של החברה.

מסוי יחידים

 1. המס הגבוה ביותר על יחידים הועלה ל 39% מ 33%.

 2. מדרגות המס נעשו יותר פשוטים ואוחדו לשלוש קטגוריות בלבד.

 3. שיעור המס על דיבידנד  ליחיד תושב קולומביה הועלה מ 0%-10% ל 0%-15%

 4. הוטל מס רווח הון על מכירת נכס בחו”ל אם יותר מ 20% מערכו נובע מנכסים בקולומביה (אחזקה עקיפה).

הערה – שים לב כי אם החברה נחשבת כחברת תושבת ישראל לאור מבחן הניהול ושליטה או שנחשבת כמקיימת פעילות בישראל (לאור העובדה שבעלי השליטה נמצאים בישראל) אז החברה עלולה להתחייב במס בישראל. יש להיזהר מחשיפה זו.

כמו כן, יוער כי עם קולומביה אין אמנת מס ואין אמנת ביטוח לאומי.

מגדל VTOWER קומה 16

בני ברק רחוב בר כוכבא 23

טלפון :  03-6121919

במקרים דחופים: 0528176868

info@relotax.co.il