אישור פטור ממס ללקוח המשרד שהיגר להונג קונג ולחברה זרה בבעלותו

לקוח שלנו עשה הגירה/רילוקיישן בעבר להונג קונג וגר במהלך 12 השנים האחרונות שם. הלקוח התעניין בחזרה לישראל אך חשש שרשות המס תטען כי הוא היה תושב ישראלי במהלך תקופת מגוריו בחו"ל, כולה או חלקה, ובכך תבקש למסות אותו על רווחיו בחו"ל (דבר שיגרור גם חבות בביטוח לאומי) ותשלול ממנו את ההטבות במס לפי סעיף 14 וסעיף 97 לפקודת מס הכנסה שמוענקות לתושב חוזר ותיק במשך 10 שנים לאחר החזרה לישראל בתנאי שהם נחשבים כתושבי חוץ במהלך עשר שנים לאחר ההגירה / הרילוקיישן לחו"ל. כמו כן, הלקוח חשש כי החברה הזרה שפעילה בחו"ל תהיה חייבת במס בישראל לאחר חזרתו לאור מבחן הניהול ושליטה (חברה שנשלטת מישראל נחשבת כחברה ישראלית) ו/או בטענה כי החברה מקיימת פעילות עסקית בישראל שחייבת במס.

יצויין, כי הלקוח לא שילם מס על רווחי החברה בהונג קונג (מאחר ועל פי הדין שם רווחים שצמחו מחוץ להונג קונג אינם חייבים במס בהונג קונג) ורכש דירת מגורים בישראל לפני כחמש שנים.

לאחר פניה שלנו לרשות המס בישראל בעילום שם (פניה אנונימית) התקבל אישור מקדמי (רולינג) אשר קבע כי:

  1. הלקוח היה תושב חוץ במשך כל שנות מגוריו בחו"ל ולכן אינו חייב במס בישראל בעבר לגבי כלל הכנסותיו ורווחיו.

  2. הלקוח מסווג כתושב חוזר ותיק לאחר חזרתו לישראל על אף העובדה שמשפחתו גרה בישראל ועל אף תשלום ביטוח לאומי בישראל. על כן קובע האישור כי הלקוח שלנו יהיה זכאי לכלל הפטורים ממס שנקבעו בפקודת מס הכנסה לתושבים חוזרים ותיקים וזאת במשך עשר שנים לאחר חזרתו לישראל.

  3. החברה תמשיך להיות חברה זרה ולא תחוייב במס בישראל כלל לא מכוח מבחן הניהול ושליטה ולא מכוח קיומה של פעילות עסקית בישראל למרות מגוריו בישראל.

יוסבר כי פניה אנונימית לרשות המס מאפשרת ניהול מו"מ עם רשות המס ללא חשיפת פרטי הלקוח המזהים. רק לאחר קבלת אישור עקרוני בכתב נחשף השם של הלקוח והאישור מונפק על שם הלקוח פרטנית.

לפניה אלינו בנושא: 0361211919 / info@relotax.co.il

מגדל VTOWER קומה 16

בני ברק רחוב בר כוכבא 23

טלפון :  03-6121919

במקרים דחופים: 0528176868

info@relotax.co.il

[contact-form-7 id="2183" title="טופס קשר 2"]