אישור פטור ממס ללקוח המשרד שגר בניגריה כשמשפחתו גרה בישראל

לקוח שלנו עשה הגירה/רילוקיישן לניגריה וגר בעשר השנים האחרונות בניגריה ועבד עבור חברה זרה. הלקוח התעניין בחזרה לישראל אך חשש שרשות המס תטען כי הוא היה תושב ישראלי במהלך תקופת מגוריו בחו"ל, כולה או חלקה, ובכך תבקש למסות אותו על רווחיו בחו"ל (דבר שיגרור גם חבות בביטוח לאומי) ותשלול ממנו את ההטבות במס לפי סעיף 14 וסעיף 97 לפקודת מס הכנסה שמוענקות לתושב חוזר ותיק במשך 10 שנים לאחר החזרה לישראל בתנאי שהם נחשבים כתושבי חוץ במהלך עשר שנים לאחר ההגירה / הרילוקיישן לחו"ל. החשש של הלקוח נבע בעיקר לאור העובדות שלהלן:

  1. בני משפחתו גרים בחמש השנים האחרונות בישראל דרך קבע.

  2. בשנים הראשונות לאחר ההגירה שילם הלקוח ביטוח לאומי מינימלי בישראל.

  3. ביקוריו בישראל הסתכמו בכתשעים ימים בממוצע מדי שנה.

לאחר פניה שלנו, על ידי עורך דין ורואה חשבון טארק בשיר ממשרדנו, לרשות המס בישראל בעילום שם (פניה אנונימית) התקבל אישור מקדמי (רולינג) אשר קבע כי:

  1. הלקוח היה תושב חוץ במשך כל שנות מגוריו בחו"ל ולכן אינו חייב במס בישראל בעבר לגבי כלל הכנסותיו ורווחיו.

  2. הלקוח מסווג כתושב חוזר ותיק לאחר חזרתו לישראל על אף העובדה שמשפחתו גרה בישראל ועל אף תשלום ביטוח לאומי בישראל. על כן קובע האישור כי הלקוח שלנו יהיה זכאי לכלל הפטורים ממס שנקבעו בפקודת מס הכנסה לתושבים חוזרים ותיקים וזאת במשך עשר שנים לאחר חזרתו לישראל.

יוסבר כי פניה אנונימית לרשות המס מאפשרת ניהול מו"מ עם רשות המס ללא חשיפת פרטי הלקוח המזהים. רק לאחר קבלת אישור עקרוני בכתב נחשף השם של הלקוח והאישור מונפק על שם הלקוח פרטנית.

לפניה אלינו בנושא: 0361211919 / info@relotax.co.il

מגדל VTOWER קומה 16

בני ברק רחוב בר כוכבא 23

טלפון :  03-6121919

במקרים דחופים: 0528176868

info@relotax.co.il

[contact-form-7 id="2183" title="טופס קשר 2"]