מגדל VTOWER קומה 16

בני ברק רחוב בר כוכבא 23

טלפון :  03-6121919

במקרים דחופים: 0528176868

info@relotax.co.il

[contact-form-7 id="2183" title="טופס קשר 2"]

דוח ניתוק תושבות לצרכי מס לשנת 2018- עדכונים של רשות המסים

רשות המס  פירסמה שני שינויים לגבי דוח ניתוק תושבות לצרכי מס לשנת 2018:

1.     פורסם הנוסח החדש של טופס 1348 שכותרתו "הצהרת תושבות" והמהווה נספח לדוח ניתוק התושבות לצרכי מס לשנת 2018  -לחץ כאן להורדת טופס 1348 לשנת 2018

2.     כמו כן, רשות המס פירסמה נוסח דוח  1301 לשנת 2018 שגם הוא מהווה חלק מדוח ניתוק התושבות לצרכי מס לשנת 2018. בנוסח זה כלולה ההצהרה הבאה: "אינני תושב ישראל אך מתקיימת לגבי 'חזקת ימי שהייה בישראל' הנסתרת על-ידי ואני חייב בהגשת דוח לפי סעיף 131(5ה) לפקודה. מצ"ב טופס 1348." -לחץ כאן להורדת דוח 1301 לשנת המס 2018

3.     הצהרה לעיל זו הינה רבת השלכות הן במישור הפלילי והן במישור המס האזרחי ומומלץ לקבל ייעוץ משפטי בקשר לכך ולעיתים אף חוות דעת משפטית מקיפה בעניין היעדר התושבות בישראל.

יוזכר כי טופס 1348 ודוח 1301 הינם חלק מדוח הניתוק התושבות שיש לצרף לו בנוסף דוח מילולי מפורט לגבי הנסיבות, העובדות והטענות המשפטיות שיש בהן להוכיח כי חזקת התושבות בישראל נסתרת.

מי חייב בהגשת דוח ניתוק התושבות לצרכי מס לשנת 2018 (כולל טופס 1348 ודוח 1301):

כל ישראלי שמקיים אחד מהתנאים האלה והוא טוען שאינו תושב ישראל לצרכי מס ואינו חייב לדווח על הכנסותיו מחו"ל:

1.     שהה בישראל בשנת 2018 מעל ל 183 ימים או

2.     שהה בישראל בשנת 2018 מעל ל 30 ימים ובשנים 2016-2018 במצטבר שהה מעל ל 425 ימים.

עד מתי יש להגיש דוח ניתוק תושבות לצרכי מס:

ככלל דוח זה יוגש עד אפריל 2019.