מגדל VTOWER קומה 16

בני ברק רחוב בר כוכבא 23

טלפון :  03-6121919

במקרים דחופים: 0528176868

info@relotax.co.il

[contact-form-7 id="2183" title="טופס קשר 2"]

חובת הגשת דוח ניתוק תושבות לצרכי מס לשנים 2018  -2016 

רקע לגבי דוח ניתוק תושבות לצרכי מס:

בתיקון 223 לפקודת מס הכנסה נקבע כי כל ישראלי שעשה הגירה או רילוקיישן לחו"ל יהיה חייב בהגשת דוח ניתוק תושבות לצרכי מס בישראל וזאת  במקרה שהוא נכח בישראל בשנת המס יותר מ 183 ימים או 30 ימים כשבשנתיים שקדמו לאותה שנה ואותה שנה שהית מעל 425 ימים (חזקות הימים).

האם אני חייב להגיש דוח ניתוק תושבות לצרכי מס בעקבות תיקון 223 לפקודה?

במקרים האלה תהיה חייב להגיש דוח ניתוק תושבות לצרכי מס בישראל:

 1. הגשת דוח ניתוק תושבות לשנת 2018:

 • אם עזבת את המדינה עד תום שנת 2018 (לרבות בשנים 2016-2017) ושהית בישראל  במהלך שנת 2018  יותר מ 30 ימים ובשנים 2018-2016 במצטבר שהית מעל ל 425 ימים תהיה חייב להגיש דוח ניתוק תושבות לצרכי מס עבור שנת 2018, או.

 • אם שהית בשנת 2018 בישראל יותר מ 183 בישראל תהיה חייב להגיש דוח ניתוק תושבות מפורט לצרכי מס.

המועד להגשת דוח ניתוק תושבות לצרכי מס לפי תיקון 223 לפקודה  הולך ומתקרב והוא חל עד למאי 2019.

2. הגשת דוח ניתוק תושבות לשנת 2017:

 • אם עזבת את המדינה עד תום שנת 2017 (לרבות השנים עובר לשנת 2017) ושהית בישראל  במהלך שנת 2017  יותר מ 30 ימים ובשנים 2017-2015 במצטבר שהית מעל ל 425 ימים תהיה חייב להגיש דוח ניתוק תושבות לצרכי מס עבור שנת 2017, או.

 • אם שהית בשנת 2017 בישראל יותר מ 183 בישראל תהיה חייב להגיש דוח ניתוק תושבות מפורט לצרכי מס.

  המועד להגשת דוח ניתוק תושבות לצרכי מס לשנת 2017 היה מאי 2018 וכבר חלף  ויש להגישו בהקדם.

3. הגשת דוח ניתוק תושבות לשנת 2016:

 • אם עזבת את המדינה עד תום שנת 2016 (לרבות השנים עובר לשנת 2016) ושהית בישראל  במהלך שנת 2016  יותר מ 30 ימים ובשנים 2014-2016 במצטבר שהית מעל ל 425 ימים תהיה חייב להגיש דוח ניתוק תושבות לצרכי מס עבור שנת 2016, או.

 • אם שהית בשנת 2016 בישראל יותר מ 183 בישראל תהיה חייב להגיש דוח ניתוק תושבות מפורט לצרכי מס.

המועד להגשת דוח ניתוק תושבות לצרכי מס לשנת 2016 היה מאי 2017 וכבר חלף  ויש להגישו בהקדם.

מה ההשלכות של אי הגשת הדוח כשקיימת חובה להגישו?:

ראשית כל, אם אתה חייב להגיש הדוח ואינך מגיש אותו אז הדבר יהווה עבירה פלילית בשל אי הגשת דוח כדין. שנית, עצם אי הגשת הדוח תחליש מאד את הטענה שלך שאינך תושב ישראל ואינך חייב במס בישראל ובביטוח לאומי על הכנסותיך מחו"ל.

מה כולל דוח ניתוק תושבות לצרכי מס?:

רשות המסים הוציאה לאחרונה הנחיה לפיה יש להגיש דוח זה  כמכלול של שלושה מרכיבים:

 1. דוח 1301 (דוח שנתי רגיל על הכנסותיו של יחיד). שינוי זה הינו מהותי ביותר ומטיל לראשונה על ישראלים שעשו הגירה או רילוקיישן לחו”ל חובה להגיש דוח 1301 שנתי . לפני הגשת הדוח הזה מומלץ לפנות אלינו בהקדם לאור השלכותיו הרחבות.

 2. טופס 1348 הצהרת תושבות (שפורסם רק לאחרונה) – להורדת הטופס לחץ כאן.

 3. דוח מילולי חופשי שכולל את כלל הטענות העובדות והמשפטיות בעטיין הינך סבור כי אינך נחשב כתושב לצרכי מס בישראל. לדוח זה יש לצרף מסמכים מאמתים ותומכים.

הערה לגבי דרישת הגשת דוח 1301 כחלק מדוח ניתוק התושבות לצרכי מס:

 • לאחרונה רשות המס פרסמה כי ישראלי שעשה הגירה או רילוקיישן לחו”ל וחייב להגיש דוח ניתוק תושבות לצרכי מס (ראה הסבר לעיל) חייב להגיש דוח זה על ידי הגשת דוח 1301 (דוח שנתי ליחיד על הכנסותיו), בצירוף טופס 1348 (הצהרת תושבות) ודוח מילולי מפורט (שכולל עובדות, טענות משפטיות ומסמכים תומכים).

  שים לב גם כי לעיתים יש להגיש דוח זה כדוח מקוון ולא דוח ידני

  הנחיה חדשה זו הינה מאד בעייתית מאחר והיא יוצרת מעין “תיק” עבור מי שהיגר לחו”ל במערכת הממוחשבת של רשות המסים ומאפשרת לרשות המס לפנות למהגר ולדרוש ממנו להגיש דוחות מס מלאים ודוחות מס מדי שנה ולהציף שאלות הקשורות לתושבות לצרכי מס וביטוח לאומי מוקדם מדי.

  חוקיות דרישה זו מוטל בספק בכלל!. ועל כן, ולאור הבעיות הכרוכות בדבר, מומלץ לפנות אלינו בהקדם האפשרי וטרם יוגש דוח 1301 על ידי יחיד שעשה הגירה או רילוקיישן לחו”ל.

  יתרה מכך, דוח זה עבור ישראלי שהיגר לחו”ל מציף מספר רב של בעיות ותהיות כגון: האם לכלול בדוח גם ההכנסות מחו”ל אחרי ההגירה, האם דוח שאינו כולל את ההכנסות בחו”ל יחשב כדוח לקוי ומטעה שעלול להיחשב כמצג שווא פלילי, האם בכלל להגיש דוח זה, והאם ניתן להגישו כדוח “אפס” (היינו – דוח עם אפס הכנסות)?. ואלו רק חלק מהתהיות שעולות!.

  לצורך הכרעה בכלל השאלות לעיל מומלץ לפנות אלינו בהקדם כשעורכי הדין ורואי החשבון שלנו עומדים לרשותך.

יש להיערך לדוח זה . הדוח שהינו דוח קשה ומתיש הכולל דוח מילולי, דוח 1301 וטופס 1348 אמור לשקף מצב עובדתי שמוכיח את הניתוק תושבות שלך לצרכי מס.

ניתן לפנות אלינו בשיחה לא מחייבת לבדיקת חובתך להגשת הדוח והיערכותך לכך וקבלת הצעה להכנת כלל הדוחות עבורך.