מגדל VTOWER קומה 16

בני ברק רחוב בר כוכבא 23

טלפון :  03-6121919

במקרים דחופים: 0528176868

info@relotax.co.il

[contact-form-7 id="2183" title="טופס קשר 2"]

דילמת דירת המגורים בישראל – למכור או לא למכור? ואם למכור אז אמתיי?!

בפגישות היעוץ הרבות שאנו מקיימים עם לקוחותינו אשר עושים הגירה או רילוקיישן לחו"ל  עולה תמיד שאלת מכירת דירת המגורים בישראל. במקרים רבים מעדיף הלקוח לדחות את ההחלטה למועד מאוחר יותר מתוך קשר אמוציונלי לדירת המגורים בישראל תוך התעלמות משיקולים רציונליים חשובים שלהלן נתאר חלקם:

1.     מכירת דירת המגורים לאחר ההגירה עלולה במקרים רבים להצמיח חובת דיווח וחובת תשלום מס במדינה אליה היגר אותו אדם. תוצאה זו עולה מדי פעם מאחר והמכירה של הדירה עלולה להתרחש עת נחשב אותו לקוח כתושב מס במדינה בה הוא גר כעת ואשר מחייבת את תושביה גם על רווחיהם מחוץ לגבולותיה.

טול לדוגמא רוני אשר היגר לאיטליה והחליט שלא למכור את דירת מגוריו בישראל בסמוך ליום ההגירה. לאחר ההגירה, החליט רוני למכור את דירת המגורים שלו בישראל.

במקרה כזה יגלה רוני כי הינו חייב לדווח לרשויות המס באיטליה על מכירת דירת המגורים בישראל ואף לשלם מס איטלקי בהיעדר תכנון נכון. אומנם רוני עשוי להיות פטור ממס שבח בישראל בגין מכירת הדירה בישראל אך את כל המס עלול הוא לשלם באיטליה – כך שהפטור בפועל יורד לטמיון.

בעיה זו שכיחה ונכונה לא רק לגבי הגירה או רילוקיישן לאיטליה אלא להרבה מדינות אחרות. בחלק מהמדינות קיימים פתרונות למלכודת מס זו אך פתרונות אלה הינם חלקיים, מותנים מתנאים רבים ו/או מוגבלים בזמן. לגבי חלק אחר של מדינות אין פתרון כלל. למשל בארה"ב, אנגליה, ספרד וקפריסין קיימים פתרונות חלקיים או מותנים בתנאים.

2.     סוגיה נוספת שיש להביא בחשבון הינה העובדה כי מכירת דירת המגורים לאחר ההגירה עלולה במקרים רבים לבטל או להגביל את הפטור ממס שבח בישראל אליו זכאי המוכר בגין מכירת דירתו היחידה בארץ או בעולם.

3.     סוגיה נוספת חשובה היא העובדה כי המשך ההחזקה בדירת המגורים ו/או קבלת הכנסות משכירות ממנה מהוות זיקות חשובות לישראל הרלוונטית לצורך קביעת מקום מרכז החיים של המהגר.

4.     לבסוף, דמי השכירות הפטורים ממס בישראל  או חייבים בשיעור של 10% בלבד עלולים להתחייב במס גבוה במדינה אליה עבר המהגר בשים לב שבמרבית המדינות ההכנסות משכר מצטרפות להכנסות הרגילות משכר אפילו לקביעת שיעור המס.

על כן, ולמרות הקשר האמוציונלי לדירה בישראל יש לשקלל את כלל השיקולים בקשר לדירה וכלל הסיכונים הקשורים לכך בשים לב לדיני ישראל ודיני מדינה אליה עובר התושב -וניתן לפנות אלינו בנדון לתכנון נכון.