מיסוי חברת LLC

קיזוז המס הזר וכפל מס

מיסוי חברת LLC נדונה בפסק דין של בית המשפט בעניין יוני סומול. פורסמה לאחרונה החלטת בית המשפט העליון בבקשה לקיום דיון נוסף בפסק דינו של  בית המשפט העליון בעניין יוני סומול ואחרים נגד פקיד שומה גוש דן שדן מיסוי חברת LLC אמריקאיות בידי תושב ישראל. ההחלטה דוחה את הבקשה לדיון נוסף וסותמת את הגולל על הפרשה ומאשרת בפועל את כלל קביעותיו של בית המשפט המחוזי בערעור -שלדעתנו אינם נכונים בכל הכבוד.

בעניין זה נזכיר בית המשפט המחוזי פסק באותו עניין כי מסים אמריקאים ששולמו על ידי בעלי המניות בחברת LLC אמריקאי (שלא הושקף לצרכי מס בישראל לפי חוזר מס הכנסה 5/2004 ) אינם מקוזזים כנגד הרווחים שמקבלים אותם בעלי מניות וממוסים בישראל כהכנסות מדיבידנד.

עובדות פסק דין יוני סומול:

1. המערערים הינם בעלי מניות בחברה LLC אמריקאיית (השקופה לצרכי מס בארה"ב ורווחיה מיוחסים לבעלי המניות בה) (להלן- החברה).

2.החברה מנהלת עסק בארה"ב ורווחיה יוחסו לבעלי מניותיה שהם אלה ששילמו את המס האמריקאי בגין הכנסות החברה מעסק.

3. החברה חילקה את הרווחים לימים לבעלי המניות והמס שולם על ידם בארה"ב כהכנסות מעסק.

4. החברה לא הושקפה לצרכי מס בישראל.

5. לימים חילקה החברה את הרווחים לבעלי המניות והרווחים מוסו בישראל.

6.פקיד השומה מיסה את הרווחים של בעלי המניות כדיבידנד וסירב להכיר במס ששולם בארה"ב כנגד המס הישראלי שיש לשלם על אותו "הכנסות".

בית המשפט המחוזי קיבל את כלל טענות פקיד השומה וקבע כי (וכאמור פסיקתו אושרה סופית בבית המשפט העליון) כי:

1. החברה נחשבת כחברה בישראל ועל כן הרווחים שקיבל בעל המניות הן הכנסות מדיבידנד.

2.מנגד המס ששולם בארה"ב הוא מס ששולם בקשר להכנסות מעסק ולא הכנסות מדיבידנד.

3. בישראל נהוגה שיטת הסלים לזיכוי מסים זרים. לפי שיטה זו מס זר ששולם בקשר לדיבידנד יקוזז רק כנגד מס ישראלי שחל על הכנסות מדיבידנד. מס אמריקאי ששולם בקשר להכנסות מעסק אינו מקוזז כנגד מס על דיבידנד.

4. על כן, המס האמריקאי לא יקוזז כנגד המס בישראל.

5.התוצאה היא תשלום מס אמריקאי מלא ומס ישראל על הכנסות מדיבידנד בשיעור מלא ללא קיזוז של המס האמריקאי.

6.בכל הכבוד, איננו יכולים להסכים עם מסקנות בית המשפט מנימוקים רבים ומרובים שחורגים מיריעתו של תקציר זה.

מיסוי חברת LLC – חוזר מס הכנסה (לאתר רשות המס לחץ כאן)

לבסוף נציין כי תושב ישראל אשר מחזיק בחברת LLC ומעוניין לבקש שתהיה שקופה גם בישראל לצורך זיכוי המס ששולם בארה"ב נגד הרווחים שהוא מושך מה LLC חייב לבקש את ההשקפה בדוח המס השנתי הראשון שלו שכולל את ה LLC וזאת בהתאם לחוזר מס הכנסה 5/2004 -זיכוי ממס זר לתושב ישראל המחזיק בLLC  – לחץ כאן כאן לעיון בחוזר מס הכנסה 5/2004 זיכוי ממס זר לתושב ישראל המחזיק ב LLC

נציין כי יש לתת את הדעת לשאלה האם רווחי החברה עלולים להיות חייבים בביטוח לאומי בישראל בהיותם מיוחסים לבעל המניות במקרים בהם נדרשת השקפת של החברה

ככל שהאמור לעיל רלוונטי לך הינך מוזמן ליצור קשר לשיחה לא מחייבת.

צור קשר רילוטקס[contact-form-7 id="2183" title="טופס קשר 2"]