מסוי השקעות נדל"ן בפולין 

יחיד אשר משקיע בנכס נדל"ן בפולין צריך לשים לב לשיעורי המס שלהלן שחלים בפולין ובישראל על הרווחים שלו:

רווח הון ממכירת הנכס:

רווח הון בפולין חייב במס בפולין ככל בשיעור מס מיוחד העומד על 19% . שיעור מס זה חל על יחידים וחברות.

יחד עם זאת, במקרים מסויימים הרווח הון יהיה פטור ממס. למשל יחיד שהחזיק בנכס מקרקעין משך תקופה של חמש שנים ויותר יהיה פטור ממס. כנ"ל לגבי דירת מגורים בה גר היחיד.

מסוי השקעות נדלן בפולין

מסוי השקעות נדלן בפולין

היבטי מס בישראל: ככל שהיחיד הינו ישראלי לצרכי מס אז יש לדווח על הרווח בישראל ולשלם מס בישראל – ראה להלן.

במקרה שבו יחיד עושה הגירה או רילוקיישן לחו"ל אז יתכנו שני מקרים:

א. במקרה שהיחיד עדיין נחשב כתושב ישראל לצרכי מס – אז יצטרך הוא לדווח על הרווח גם בישראל ולשלם הפרשי המס בישראל בשים לב שהמס בישראל על רווחי הון עומד על 25% מהרווח (העולה על המס בפולין שעומד כאמור על 19% ולעיתים פטור ממס). במקרה כזה אין משמעות לפטור ממס בפולין מאחר והיחיד ישלם את כל המס בישראל.

ב. במקרה שבו היחיד הצליח לעשות ניתוק תושבות לצרכי מס ואינו נחשב יותר כתושב לצרכי מס – אז המס בפולין יהיה מס סופי והיחיד לא ידרש לשלם כל מס בישראל (בכפוף למס יציאה שעלולה לחו"ל בישראל).

לצורך בדיקת ניתוק תושבות לצרכי מס ומס יציאה ניתן לפנות אלינו.

מסוי דמי השכירות:

חברה חייבת במס חברות רגיל בגין הכנסותיה מדמי שכירות (19%).

יחיד זכאי לבחור באחד משני מסלולי המס שחלים בפולין:

א. מסלול ראשון לפיו ישלם היחיד מס רגיל בפולין (18% – 32%) על הרווח שלו בניכוי הוצאות שנגרמו לו לצורך הפקת ההכנסה.

ב.  לשלם מס בשיעור של 8.5% על הכנסותיו מדמי שכירות עד 100,000 (מטבע פולני) ו 12% על כל סכום עודף (ללא ניכוי הוצאות).

מס ישראלי: ככל שהיחיד הינו ישראלי לצרכי מס אז יש לדווח על הרווח בישראל ולשלם מס בישראל – ראה להלן.

במקרה שבו יחיד עושה הגירה או רילוקיישן לחו"ל אז יתכנו שני מקרים:

א. במקרה שהיחיד עדיין נחשב כתושב ישראל לצרכי מס – אז יצטרך הוא לדווח על הכנסותיו מדמי שכירות גם בישראל ולשלם הפרשי המס בישראל בשים לב שהמס בישראל על דמי שכירות עומד על 15% מדמי השכירות ברוטו (בניכוי פחת בלבד וללא זיכוי של המס הפולני) או לבחור בתשלום מס ישראלי בשיעורים רגילים ולאחר ניכוי כלל ההוצאות (שיעור המס הרגיל בישראל עומד על מס גבוה שעלול להגיע ל 53%).

ב. במקרה שבו היחיד הצליח לעשות ניתוק תושבות לצרכי מס ואינו נחשב יותר כתושב לצרכי מס – אז המס בפולין יהיה מס סופי והיחיד לא יידרש לשלם כל מס בישראל (בכפוף למס יציאה שעלולה לחו"ל בישראל).

לצורך בדיקת ניתוק תושבות לצרכי מס ומס יציאה ניתן לפנות אלינו.

עוד לא הגשת דוח ניתוק תושבות לצרכי מס לשנת 2017 לפי תיקון החוק החדש?

למד עוד

יש לך שאלה בעניין זה?

[contact-form-7 id="2183" title="טופס קשר 2"]