הטבות מס למהגרים  לפורטוגל (Non habitual residents scheme)

פורטוגל מעניקה הטבות מס משמעותיות במשך 10 שנים לאנשים שעושים הגירה או רילוקישיין לפורטוגל בתנאי שלא נחשבו כתושבי פורטוגל לצרכי מס  במשך חמש השנים האחרונות.

יודגש כי הזכאות להטבות במס מחייבת רישום וקבלת אישור פוזיטיבי לכך מהרשויות בפורטוגל כשיש לפנות לקבלת מעמד זה עד ה 31 למרץ של השנה העוקבת לשנה בה עשית הגירה או רילוקיישן לפורטוגל.

הטבות מס למהגרים לפורטוגל

הטבות מס למהגרים לפורטוגל

הערה חשובה: כל עוד המהגר לפורטוגל נחשב כתושב לצרכי מס וביטוח לאומי בישראל אין משמעות להקלות ופטורים ממס בפורטוגל וזאת מאחר והוא יצטרך לשלם מס וביטוח לאומי מלאים בישראל בהיותו תושב ישראלי. על כן, חשוב מאד לבצע ניתוק תושבות לצרכי מס וביטוח לאומי בצורה נכונה עם ההגירה או הרילוקיישן לפורטוגל – ניתן לפנות אלינו בנושא.

הטבות מס לשכר עבודה והכנסות ממתן שירותים בפורטוגל : הכנסותיהם של שכירים ועצמאיים מעבודה או משירותים בפורטוגל בתחומים שהוגדרו בחוק זכאיות לתשלום מס סופי בשיעור של 20% במקום שיעורי המס הפרוגרסיביים הגבוהים שחלים בדרך כלל בפורטוגל וזאת במשך 10 שנים לאחר ההגירה או הרילוקיישן.

התחומים שהוגדרו בחוק כזכאיים להטבות במס רבים ורחבים וכוללים: רופאים, מרצים, מעצבים, אנשי טכנולוגיה, מהנדסים, חוקרים משקיעים ומנהלים.

הכנסות עבודה מחוץ לפורטוגל  :

הכנסות עבודה מחוץ לפורטוגל (לרבות מישראל) עשויות להיות פטורות ממס הכנסה בפורטוגל באם מתקיימים תנאים שנקבעו בחוק וזאת במשך 10 שנים לאחר ההגירה או הרילוקיישן לפורטוגל.

הכנסות אחרות מחוץ לפורטוגל הפטורות ממס:

הכנסות מדיבידנד, ריבית, רווחי הון ושכירות זכאיות לפטור ממס בפורטוגל באם הן הופקו מחוץ לפורטוגל ומחוץ למדינה שנחשבת כמקלט מס וזאת במשך 10 שנים לאחר ההגירה או הרילוקיישן לפורטוגל

עוד לא הגשת דוח ניתוק תושבות לצרכי מס לשנת 2017 לפי תיקון החוק החדש?

למד עוד

יש לך שאלה בעניין זה?

[contact-form-7 id="2183" title="טופס קשר 2"]