Relotax

טופס 1348 , ניתוק תושבות מס -הסבר

רשות המסים פרסמה טופס 1348 ניתוק תושבות מס (הצהרת תושבות) שיש להגישו בעקבות תיקון 223 לפקודת מס הכנסה על ידי ישראלים שעשו הגירה או רילוקיישן לחו”ל וטוענים לניתוק התושבות שלהם לצרכי מס מישראל בשנת 2017 או לאחריה.

טופס 1348 ניתוק תושבות מס הוא המשך לתיקון 223 לפקודת מס הכנסה שחייב לראשונה ישראלים אשר עושים הגירה או רילוקיישן לחו”ל וטוענים לניתוק תושבות מישראל להגיש דיווח מיוחד לרשויות המס בעקבות הגירתם לחו”ל- וזאת אם מהתקיים אחד משני התנאים שיפורטו להלן.

על מי חלה חובת הגשת הדוח לפי תיקון 223 לפקודה?:

ישראלי שהגיר או עושה רילוקיישן לחו”ל יהיה חייב להגיש את הדו”ח לפי תיקון 223 באם באחת השנים לאחר שנת 2016 וזאת באם מתקיים אחד משני אלה:

א. הוא שהה במהלך שנת מס מסוימת יותר מ 183 בישראל או

ב. הוא שהה בישראל במהלך שנת מס מסויימת יותר מ 30 ימים ויותר מ 425 במהלך שלוש שנים.

דוגמא:

יוסי עשה רילוקיישן לחו”ל את המדינה בחודש נובמבר 2015. הוא שהה במהלך שנת 2016 יותר מ 183 ימים ובמהלך שנת 2017 שהה בישראל 31 ימים.

במקרה זה יוסי יהיה חייב להגיש הדוח בעקבות תיקון 223 לפקודה לגבי שנת 2016 וזאת מאחר והוא הוא היה בישראל מעל ל 183 ימים. את הדוח לשנת 2016 היה יוסי חייב להגיש עד לחודש מאי 2017 וככל שלא הוגש על ידו בזמן הוא חייב להגישו לאלתר.

יושם אל לב, שיוסי חייב להגיש את הדוח לפי תיקון 223 לפקודה ללא הטופס החדש (טופס 1348). טופס ניתוק תושבות זה חל רק לגבי שנת 2017 והלאה. לגבי שנת 2016 יוגש רק הדוח המילולי (שכולל פרק עובדתי ומשפטי) בצירוף אסמכתאות תומכות בטענות.

גם לגבי שנת 2017 יהיה יוסי חייב להגיש הדוח לפי תיקון 223 לפקודה וזאת מאחר והוא מקיים את הלופה השניה (שהיה בשנת 2017 מעל ל 30 ימים ומעל 425 ימים בשנים 2015-2017). את הדוח לגבי שנת 2017 יש להגיש עד חודש מאי 2018 (בעוד כמה חודשים בלבד).

יושם אל לב, שיוסי חייב להגיש את הדוח לפי תיקון 223 לפקודה  לגבי שנת 2017 עם הטופס החדש (טופס 1348). את הטופס הזה יש להגיש ביחד עם דוח המילולי (שכולל פרק עובדתי ומשפטי) בצירוף אסמכתאות תומכות בטענות. יתרה מכך, רשות המס מציינת שטופס 1348 הוא נספח לטופס 1301 (דוח הכנסות רגיל). היינו, לדעת רשות המס  הטופס החדש הוא רק נספח וכי מי שעשה הגירה או רילוקיישן  לחו”ל  חייב להגיש גם דוח על הכנסותיו (דוח 1301 השנתי)! – ראה התייחסות למלכודת הזו להלן.

המלכודת – הגשת דוח שנתי רגיל -דוח 1301:

רשות המסים דורשת מאנשים להגיש טופס 1348 לניתוק התושבות לצרכי מס כנספח לדוח האישי הרגיל לאותה שנה (דוח שנתי- דוח 1301). דרישה זו בפועל תחייב הגשת דוח שנתי 1301 לשנת המס עבור מי שהיגר לחו”ל דבר “שיכניס” את המהגר למערכת הממוחשבת של רשות המס, יגדיל את הסיכונים של אותו אדם, את רמת הפיקוח , את המחויבות כלפי רשות המסים ואף הסיכון לקבל דרישות בעתיד מרשות המס להגשת דוחות מלאים לשנת המס.

על כן, בטרם יוגש טופס הצהרת התושבות (1348) במתכונת החדשה כפי דורשת רשות המסים מומלץ לפנות אלינו ובהקדם.

צור קשר רילוטקס

צור קשר להגשת דוח ניתוק תושבות

טארק בשיר עו"ד ורו"ח, שותף

מיסוי רילוקיישן בתאילנד – צמצום הפטור ממס בתאילנד לגבי הכנסות מחוץ למדינה

מיסוי בתאילנד -שינוי שיטת המס בתאילנד לגבי הכנסות מחו"ל מיסוי רילוקיישן לתאילנד צור קשר ניתוק תושבות החזרי מס ביטוח לאומי ורפואי בחו"ל שינוי חשוב נכנס לתוקף ב 1.1.2024 בתאילנד לגבי הכנסות מחוץ לתאילנד. ולהלן נסביר את עיקריו. המצב הנוכחי -מיסוי הכנסות חו"ל בתאילנד  (עד תום שנת 2023): כיום, אדם יחיד (בשר ודם) שנחשב כתושב מס

קרא עוד »

רפורמה מקיפה בפתח! פלטפורמה ללא עלות.

כניסה לחשבון שלך
רישום משתמש חדש (ללא עלות)

"מיסוי בינלאומי ליחידים"

טארק בשיר -עו"ד ורו"ח (שותף)

הספר יצא לאור בחודש יוני 2021 על ידי חברת רילוטקס בע"מ (RELOTAX LTD) והוא מתפרס על פני  715 עמודים. הספר כולל ניתוח מעמיק של כלל הסוגיות הקשורות למיסוי בינלאומי ליחידים המהגרים או עושים רילוקיישן לחו"ל, לתושבים חוזרים, לישראלים המפיקים הכנסות בחו"ל, לחוקרים וסטודנטים, לנוודים דיגטליים, למיסוי מניות/אופציות בידי עובדי רילוקיישן, למס יציאה ועוד .