גילוי מרצון בקשר לאי דיווח על פעילות בינלאומית

השבוע קיבלנו את האישור הסופי להסכם שחתמנו עם רשות המס (לאחר דיונים ארוכים ) לצורך הסדרת חבות המס הכוללת בקשר לפעילות בינלאומית של חברה ישראלית ואת האישור הסופי שלא יפתחו הליכים פליליים בקשר לאותה פעילות ובקשר לאי הדיווח על קיומן של חברות זרות.

המדובר במקרה של יזם ישראלי שמחזיק בחברה תעשייתית ישראלית אשר הקים חברת שיווק בחו"ל שמוכרת, בין היתר, מוצרים הדומים למוצרים המיוצרים בישראל. לחברה קיים מפעל ועובדים בחו"ל אך היזם הוא המנהל של החברה. היזם נוסע פעם בחודש לחו"ל אך הוא מעורב בניהול החברה גם כשהוא נוכח בישראל.

היזם לא דיווח על אחזקותיו בחברה הזרה והחברה עצמה גם לא דיווחה על הכנסותיה בחו"ל.

לאחר ניתוח המצב החלטנו לפנות בבקשה לגילוי מרצון במסלול האנונימי (ללא גילוי זהות הלקוחות) להסדרת הדיווחים וחובות המס בישראל וקבלת חסינות מהליכים פליליים.

במהלך הדיונים טענה רשות המס את הטענות שלהלן:

1.      היזם הפר את חובותיו בחוק ולא דיווח על אחזקותיו בחברה הזרה.

2.      החברה הזרה היא בפועל חברה תושבות ישראל מאחר והניהול ושליטה על עסקיה מתבצעים ברובם בישראל.

3.      על כן, החברה הזרה חייבת על כלל רווחיה במס ישראלי ובהגשת דוחות מס בישראל.

4.      אין להתיר בקיזוז את המס ששולם במדינה בה התאגדה החברה כנגד המס הישראלי מאחר ואל הוגשו דוחות כדין וכי אותו מס לא שולם במדינה בה מתבצעת הפעילות.

5.      הרווחים בחו"ל צריכים להיות מיוחסים בפועל לחברה הישראלית מאחר והחברות עוסקות באותו תחום לטענתן.

6.      הרווחים שנצברו בחו"ל כבר נמשכו כדיבידנד ועל כן יש לחייבם במס נוסף של חלוקת דיבידנד בשיעור של 30%.

הושג הסדר מס שמסדיר את חבות המס הכוללת ומעניק חסינות פלילית ליזם ולחברות בבעלותו. לא נפרט כאן את עקרונות המסוי שנקבעו אך יודגש כי במסגרת ההסדר התקבל המס הזר כזיכוי כנגד המס הישראלי ששולם, כי רק חלק מהרווחים חויבו במס בישראל ונדחתה הטענה שהרווחים חולקו כדיבידנד וחייבים במס בישראל. כמו כן, נקבע כי החל משנת 2017 כל צד יהיה רשאי לטעון את טענותיו לגבי כלל הפעילות.

פנה אלינו לשיחה לא מחייבת !

מועד הדיווח על ניתוק התושבות מישראל לצרכי מס לשנת 2016 עבר. האם הגשת אותו?

 

פנה אלינו עוד היום לשיחה לא מחייבת ב 03-6121919

צור קשר

יש לך שאלה ? רוצה לתאם שיחת התייעצות?

צור קשר במספר 03-6121919 או מלא פרטיך בטופס זה ונשוב אליך בהקדם

[contact-form-7 id="2183" title="טופס קשר 2"]

Click edit button to change this text.

Click edit button to change this text.