עוד לא הגשת דוח ניתוק תושבות לצרכי מס לשנת 2016 לפי תיקון החוק החדש?

למד עוד

15 הכללים שכל מי שעושה הגירה או רילוקיישן לחו"ל חייב להכיר

  1. עצם ההגירה, הרילוקיישן והמגורים בחו"ל אינם אומרים שאתה כבר פטור ממס בישראל ו/או פטור מדיווח על הכנסותיך בחו"ל. הדרך היחידה להימנע מהגשת דוחות מס בישראל ומתשלום מס בישראל (ככל שחל) היא לנתק ולבטל את התושבות שלך לצרכי מס בישראל.

  2. האמור לעיל חל גם אם היגרת למדינה איתה נחתמה אמנת מס וגם אם אתה נחשב כתושב לצרכי מס באותה מדינה, לפי דיניה, גם אם אתה משלם מלוא המס שם וגם אם המס שחל באותה מדינה אינו נמוך במיוחד (כגון ארה"ב). כל עוד אתה נחשב כתושב לצרכי מס בישראל אז הינך חייב להגיש דוחות מס בישראל ולשלם – לפי נסיבות המקרה- מס בישראל. תשלום המס במדינה אליה היגרת אינו פוטר אותך ממס ומדיווח בישראל.

    מסוי חברות זרות בבעלות תושב חוזר ותיק

  3. אי הגשת דוחות מס בישראל ו/או אי תשלום מס בהיעדר ניתוק תושבות חושף אותך לטענות פלילית מצד רשויות המס ולהטלת קנסות אי דיווח וקנסות אי תשלום בסכומים גבוהים. על כן, החלטתך שלא להגיש דוחות מס בישראל או לשלם מס צריכה להיות מבוססת על ניתוק וביטול התושבות שלך לצרכי מס לאחר הרילוקישין או ההגירה (ניתן לפנות אלינו בנושא).

  4. ניתוק וביטול התושבות הישראלית לצרכי מס ו/או ביטוח לאומי אינו כדאי ו/או אפשרי בכל מקרה ויש לבדוק כל מקרה לגופו ולפי נסיבותיו. ההחלטה בנדון חייבת להתקבל לאחר מתן הדעת לכלל ההשלכות במס הכנסה (בישראל ובחו"ל)  ובביטוח לאומי  ורק לאחר היוועצות במומחים בדבר- ניתן לפנות אלינו בנושא.

  5. ניתוק התושבות לצרכי מס מישראל וביטולה אינם משימה פשוטה. העובדה שאתה משלם מס במדינה אליה היגרת אינה קובעת כהיא זו שאתה פטור ממס או מדיווח על הכנסותיך בחו"ל. עדיין יש לבדוק את ניתוק התושבות כאמור לעיל.

  6. אם אתה עושה הגירה או רילוקיישן לחו"ל וממשיך להחזיק בחברה ישראלית, בפעילות ישראלית, בפעילות מול לקוחות ישראלים ו/או בפעילות שהתבצעה קודם לכן בישראל (אפילו מול לקוחות זרים) אז הינך מחוייב לנקוט במשנה זהירות. ההגירה והמשך הפעילות בחברה ישראלית או בחברה זרה חדשה מציפה מספר גדול של בעיות וחשיפות מס בישראל ולעיתים אף מעלה בעיות של תשלום מס כפול בשתי מדינות. במקרה כזה מומלץ מאד לפנות אלינו בהקדם ובטרם נקיטה בפעולות שלא ניתן לתקנן לאחר מכן.

  7. ההגירה לחו"ל עלולה להביא למצבים תדירים בהם מוטל כפל מס (היינו- תשלום מס מלא בשתי מדינות). מצבים אלה עלולים להיות רלוונטיים גם במקרה שההגירה או הרילוקיישן היו למדינה איתה נחתמה אמנת מס. יש לתת את הדעת למצבים אלה ולמצוא להן פתרון מראש. בין אותם מצבים ניתן למנות את המקרים הבאים (רשימה לא סגורה):

א.       תושבות כפולה בשתי מדינות – היינו, שכל מדינה טוענת שהמהגר הוא תושב שלה.

ב.       המשך פעילות עסקית בישראל

ג.        החזקה בחברה ישראלית.

ד.       עבודה או שירותים שמבוצעים מחוץ למדינה אליה עבר אותו אדם.

ה.       הפקת הכנסות, כגון הכנסות משכר דירה, מחוץ למדינה אליה היגרת.

ו.        החזקה בחברה זרה.

7.       שים לב כי החוקים השתנו בצורה מהותית בשנה האחרונה לגבי ישראלים שהיגרו לחו"ל. מה שהיה נכון לפני שנתיים אינו נכון בהכרח גם היום. מה שהיה רלוונטי לישראלים שעברו לפני שנתיים למשל עלול שלא להיות נכון או רלוונטי עוד. כך למשל בשנה האחרונה, נכנס לתוקפו תיקון 223 לפקודת מס הכנסה שמטיל בפעם הראשונה חובת דיווח מיוחדת (דוח ניתוק תושבות לצרכי מס) על ישראלים שהיגרו לחו"ל. כך גם, המוסד לביטוח לאומי שינה את המדיניות שלו לגבי האפשרות לשלם ביטוח לאומי מינימלי שהיה נהוג בעבר (אם כי חשוב לזכור שאין לתשלום ביטוח לאומי מינימלי שום אחיזה בחוק והדבר מנוגד לחוק לגבי ישראלים שיש להם הכנסות בחו"ל). כך גם תוקן החוק לאיסור הלבנת הון – תיקון שמקשה על ישראלים להחזיר כספים שהרוויחו בחו"ל לישראל בעתיד – דבר שיש לתת עליו את הדעת כבר כעת בכדי להימנע מבעיות ותסבוכות בעתיד.

 

8. שים לב לתיקון 223 לחוק שעבר רק לאחרונה שמטיל לראשונה חובת דיווח בישראל על כל ישראלי שהיגר לחו"ל וזאת  במקרה שהוא שהה בישראל בשנה מסויימת יותר מ 183 ימים או 30 ימים כשבשנתיים שקדמו לאותה שנה ובאותה שנה שהה מעל 425 ימים (חזקות הימים). אי הגשת הדוח הזה הינה עבירה פלילית ועלולה לפגוע בטענה שלך שאינך תושב זר. יש להיערך מבעוד מועד לתיקון חוק חשוב זה ולצורך בהגשתו-ככל שקיימת חובה להגישו על פי המבחנים שנקבעו בו.

למשל יוסי שהיגר בחודש ספטמבר שנת 2016 ונכח בשנת 2017  רק  35 ימים בלבד יהיה חייב להגיש דוח זה גם בשנת 2016 (מאחר והוא שהה בישראל מעל ל 183 ימים) וגם בשנת 2017 למרות שהוא שהה בישראל רק 35 לאחר ההגירה- ניתן לפנות אלינו בנושא בשל הסיכונים הרבים הכרוכים בהגשת ואי הגשת דוח זה.

9.  אל תתעלם מביטוח לאומי ושים לב כי החשיפה לחובת תשלום ביטוח לאומי בישראל הינה קשה לא פחות ממס הכנסה ועלולה להגיע ל 12% מההכנסות שלך בחו"ל (ואף יותר). כל עוד אתה נחשב כתושב בישראל לצרכי ביטוח לאומי הינך חייב בתשלום ביטוח לאומי מלא המגיע ל 12% מההכנסות – למעט אם קיימת אמנת ביטוח לאומי עם אותה מדינה אליה עברת הרלוונטית לך. ישראלים רבים שמהגרים לחו"ל מפסיקים לשלם על דעתם ביטוח לאומי ללא בדיקה מעמיקה או תכנון נכון.   אי תשלום ביטוח לאומי עלול להביא לצבירת חובות גבוהים ועיקולים על ידי המוסד לביטוח לאומי.

10.  אל תשלם ביטוח לאומי מינימלי –  זו טעות קשה. בעבר, ישראלים רבים אכן שילמו ביטוח לאומי מינימלי והמוסד לביטוח לאומי לא התנגד אקטיבית לכך. אך המוסד לביטוח לאומי שינה עמדתו בעניין. יתרה מכך, אין בסיס בחוק לתשלום ביטוח לאומי מינימלי עבור אדם שנחשב כתושב ישראל ויש לו הכנסות בחו"ל (להבדיל מעקרות בית וסטודנטים שאכן זכאיים לשלם ביטוח לאומי מינימלי בהיעדר הכנסות).

11. לישראל יש מספר מצומצם של אמנות ביטוח לאומי ולעיתים תחולתן מוגבלת רק לשכירים ורק לסוגים מסויימים של קצבאות.  שים לב שאמנת הביטוח לאומי עם קנדה אינה חלה לגבי מחוז קוויבק.

12. שים לב כי אמנות הביטוח לאומי חלות רק על מרכיב הביטוח לאומי ולא על מרכיב המס בריאות (כיסוי רפואי)- כך שגם אם עברת למדינת אמנה לא תהיה פטור מתשלום 5% מההכנסות שלך כל עוד אתה נחשב כתושב לצרכי ביטוח לאומי בישראל.

לעיתים המוסד לביטוח לאומי שולח אישור לגבי ניתוק תושבות מישראל. אך שים לב שאישור זה אינו מחייב את רשות המס- שהיא רשות נפרדת ועצמאית.

14.שים לב שחלק מהאישורים ששולח המוסד לביטוח לאומי לגבי ניתוק תושבות מציינים שהניתוק התרחש על סמך ההצהרה של האדם בלבד. נוסח כזה עלול להתפרש כזה שאינו מחייב את המוסד לביטוח לאומי כלל אלא רק הצהרה של האדם עצמו. היינו לעיתים קרובות אין האישור מבטיח כי אינך תושב בישראל וכי אינך חייב בתשלום דמי ביטוח ומס בריאות לאומי מלאים.

15. וכאמור לעיל, ניתוק וביטול התושבות לצרכי ביטוח לאומי אינו כדאי, משתלם ו/או אפשרי תמיד ויש לבדוק כל מקרה לגופו ולפי נסיבותיו. ההחלטה בנדון חייבת להתקבל לאחר מתן הדעת לכלל ההשלכות במס הכנסה (בישראל ובחו"ל)  ובביטוח לאומי  ורק לאחר היוועצות במומחים בדבר- ניתן לפנות אלינו בנושא.

כמו כן, ניתוק התושבות לצרכי מס מישראל וביטולה אינו משימה פשוטה. זה שאתה משלם מס או ביטוח לאומי במדינה אליה היגרת אינו אומר שאתה פטור על הכנסותיך בחו"ל. עדיין יש לבדוק את ניתוק התושבות כאמור לעיל.

לתיאום שיחה לא מחייבת לגבי האמור לעיל לחץ כאן.

יש לך שאלה בעניין זה?

[contact-form-7 id="2183" title="טופס קשר 2"]