עוד לא הגשת דוח ניתוק תושבות לצרכי מס לשנת 2016 לפי תיקון החוק החדש?

למד עוד

החלטת מסוי חדשה מטעם רשות המס בישראל (6380/17 ) שקובעת מהם התנאים בהם רשות המס תעניק לאדם שעלה או חזר לישראל אישור לפיו הוא נחשב כתושב ישראל לצרכי מס

רקע :

אדם עלה לישראל או שב לישראל לאחר שנים רבות בהן הוא התגורר בחו"ל (והיה בתהליך הגירה או רילוקיישן לחו"ל) ומחזיק במספר נכסים בחו"ל ומפיק הכנסות בחו"ל לאחר החזרה לישראל. אותו אדם פנה לקבלת אישור מרשות המס לגבי זכאותו להטבות  ממס שמוענקות לתושב חוזר או עולה חדש ושקובע את המועד בו הוא נחשב כתושב ישראל.

להורדת ההחלטה לחץ כאן.

למה מומלץ לקבל אישור מסוג זה עבור ישראלים שהיגרו לחו"ל וחוזרים לישראל ועבור עולים חדשים?

לאישור כזה יש מספר יתרונות והשלכות:

1.       התושב החוזר (או העולה החדש לפי העניין) יקבל וודאות בדמות אישור מחייב מרשות המס לתחולת הפטור ממס על נכסיו והכנסותיו בחו"ל. סוגיה זו לא תהיה בוויכוח מול רשות המס ורשות המס לא תוכל לחרוג מהאישור ולטעון כל מי טענות כגון:

–          שהתושב לא היה מוגדר כתושב חוץ בתקופה לאחר ההגירה או הרילוקיישן מישראל, או חלק ממנה, כך שאינו זכאי לפטורים שתוקפם מותנה בתקופת מינימום בה מוגדר התושב כתושב חוץ.

–          לגבי עסק (לרבות עסק של מתן שירותים) שמחזיק התושב לאחר החזרה – שהעסק מתנהל בחלקו או מנוהל מישראל,

–          לגבי חברה זרה שמחזיק התושב בחו"ל – שהחברה מחזיקה בבסיס עסקי בישראל.

–          לגבי הכנסות מעבודה  -שהעבודה מבוצעת בחלקה מישראל ועל כן ההכנסות אינן זכאיות לפטור!.

הגירה לאנגליה

הערה: אמנם בחוק קיים פטור ממס לתושבים חוזרים ועולים חדשים לגבי הכנסותיהם ונכסיהם בחו"ל- אך בפרקטיקה פקיד השומה בישראל מנסים תדירות לכרסם באותו פטור מכל מיני טענות, לרבות הטענות שתוארו לעיל.

2.       אישור כזה מאפשר הנפקת אישור תושבות לצרכי מס בישראל והצגתו לבנקים ברחבי העולם דבר שמקל על העברת כספים ברחבי העולם. בהיעדר אישור תושבות מס בישראל יתקל אותו אדם כיום בקשיים רבים מול הבנקים שיבקשו לוודא שהאדם הינו תושב מס במדינה כלשהי ושילם מס על הכנסותיו.

3.       אישור כזה מאפשר לאדם ליהנות מהטבות המס הקבועות באמנות המס השונות עליהן חתומה ישראל.

4.       השילוב בין הפטור ממנו נהנים תושבים חוזרים לגבי הכנסותיהם מחו"ל ביחד עם אישור התושבות יוצא שהתושב חוזר/עולה חדש מסוגל להעביר כספיו ברחבי העולם וליהנות מהטבות המס של אמנות המס ללא חשיפת מס בישראל.

5.       לגבי תושבים חוזרים – אישור כזה בעצם גם סוגר את החשיפה גם לגבי העבר

הערה: שים לב כי אישור התושבות או הפטור מישראל אינו מחייב מדינות אחרות, לרבות מדינה בה גר התושב החוזר בעבר, שיכולות לטעון לתושבות מס שלהן- דבר שיש לתת עליו את הדעת מראש.

התנאים שנקבעו בהחלטת המסוי שפרסמה רשות המס:

רשות המס קבעה כי בהתקיים מספר תנאים, שהעיקריים מפורטים להלן, יוענק האישור :

  1. מספר ימי השהייה של היחיד בישראל לאחר החזרה יעלה על 142 ימים במצטבר.

  2. מספר ימי השהייה של היחיד בישראל לאחר החזרה יעלה על מספר ימי השהייה בכל מדינה אחרת

  3. ליחיד יש בית קבע בישראל לאחר החזרה.

  4. ליחיד אין בת זוג שאינה תושב ישראל

  5. היחיד נדרש להציג חוות דעת של מומחה זר לפיה אינו נחשב כתושב לצרכי מס במדינה ממנה חזר או עלה לישראל.

יש לך שאלה בעניין זה?

[contact-form-7 id="2183" title="טופס קשר 2"]