מועד הדיווח על ניתוק התושבות מישראל לצרכי מס לשנת 2016 עבר. האם הגשת אותו?

 

פנה אלינו עוד היום לשיחה לא מחייבת ב 03-6121919

צור קשר

רשימה של מספר סוגיות שטופלו על ידינו בשבוע האחרון

מקרה ראשון – אדם אשר עשה הגירה/רילוקיישן  לארה"ב והתחיל לעבוד בחברה אמריקאיית. אותו אדם כמובן התחיל לדווח על הכנסותיו בארה"ב ולשלם מס אמריקאי (מה גם שהמעסיק האמריקאי ניכה לו מס בארה"ב).

אותו אדם היה חשוף למספר בעיות:

האחת, שהוא לא יחשב כמי שהפסיק להיות תושב ישראל לצרכי מס ו/או ביטוח לאומי ויהיה מחוייב בדיווח שנתי ותשלום מס על הכנסות בארה"ב (לאחר קיזוז המס האמריקאי) ואף תשלום ביטוח לאומי על הכנסותיו משם בשיעור של כ 12%, לפחות בשנים הראשונות למעבר (יוזכר כי אין אמנת ביטוח לאומי עם ארה"ב).

השניה- לאותו אדם היו RSUs  שחלקן הבשיל לפני ההגירה וחלקן אחרי דבר שחייב פתרון שינמע תשלום מס גבוה בשתי המדינות.

השניה – שהכסף שהוא מרוויח בחו"ל "יתקע" ולא יוכל לשמש אותו לרכישת נכסים בישראל או בחו"ל ואף לא להשיב אותו לישראל עם חזרתו (בשים לב שכסף זה אינו מדווח בישראל).

ליווינו את הלקוח במישורים אלה:

1.                   בנינו תכנית פעולה שתטפל בסיכונים לעיל אשר הותאמה לצרכיו של הלקוח וצרכי משפחתו בהיבטי מס הכנסה וביטוח לאומי תוך מתן דגש על סוגיות הרלוונטיות לו כגון: דירות מגורים, רכב, קרנות פנסיה, חשבונות בנק וכרטיסי אשראי, ביטוח לאומי בישראל, המס האמריקאי, ניכוי מס במקור, הכנסות מניירות ערך, חשבונות בנק, קרנות השתלמות, וכדו.

2.                   ליווינו ויעצנו לו ביישום תוכנית העבודה ובקשיים בהם הוא נתקל עם הרשויות בישראל ובגרמניה.

3.                   הגשנו בשמו את כלל המסמכים שנדרשים לביטול התושבות בישראל לצרכי מס וביטוח לאומי.

4.                   סיפקנו לו חוות דעת משפטית בענייני התושבות והכנו עבורו דוח ניתוק ניתוק תושבות לצרכי מס וביטוח לאומי.

מקרה 2 – אדם אשר מפיק הכנסות בישראל באופן עצמאי ומחזיק בחברה פעילה בישראל עשה הגירה לגרמניה והמשיך לקבל הכנסות גם מישראל. אותו אדם התחיל לדווח בגרמניה על רווחיו בהיותו תושב גרמני חדש לצרכי מס. כמובן דוחות אלה בגרמניה חייבים לכלול את ההכנסות מישראל מאחר ותושבי גרמניה לצרכי מס חייבים על פי החוק הגרמני לדווח על הכנסותיהם ברחבי העולם.

אותו אדם היה חשוף למספר בעיות:

 האחת, שהוא לא יחשב כמי שהפסיק להיות תושב ישראל לצרכי מס ו/או ביטוח לאומי ובכך להמשיך לדווח בישראל על הכנסותיו מישראל על כל המשתמע מכך (לשלם ביטוח לאומי בשיעור של 12% בכפוף להקלות של אמנת הביטוח לאומי עם גרמניה לגבי מרכיב הביטוח לאומי – אם כי חשוב להדגיש כי האמנה אינה פוטרת בכל מקרה תשלום מרכיב המס בריאות בשיעור של 5% מההכנסות). אי דיווח על ההכנסות בישראל – אם יש לדווח עליהן – מהווה עבירה פלילית כמובן ועלולה למנוע יכולת בעתיד השבת הכספים לישראל או השקעתם בישראל או בחו"ל.

החשיפה השניה הקשה לא פחות היא שהוא יהיה חשוף לכפל מס בישראל ובגרמניה על הכנסותיו ועל רווחי החברה מישראל, כולם או חלקם מבלי שאמנת המס תסייע בידיו בפועל.

אותו לקוח פנה אלינו בכדי לעשות סדר בכלל המורכבויות לעיל. ליווינו בהצלחה רבה את הלקוח במישורים אלה:

1.       ביצענו תכנון כולל של כלל הפעילויות בצורה אופטימלית וסדר בהן במטרה להימנע מהחשיפות לעיל ו/או מהחשיפות הקשות שלהן. ביצענו תכנון מס שימנע כפילות מס בין המדינות ואופטימיזציה של מבנה הפעילות בכדי להביא לתשלום מס מינימלי.

2.        בנינו תכנית פעולה שמותאמת לצרכיו של הלקוח וצרכי משפחתו בהיבטי מס הכנסה וביטוח לאומי בישראל ובגרמניה תוך מתן דגש על סוגיות הרלוונטיות לו כגון: דירות מגורים, רכב, קרנות פנסיה, ביטוח לאומי, מס זר, ניכוי מס במקור בישראל, הכנסות מניירות ערך, חשבונות בנק, קרנות השתלמות, וכדו.

3.       ליווינו ויעצנו ללקוח ביישום תכנית העבודה שאומצה על ידו וטיפלנו בקשיים השוטפים בהם הוא נתקל עם הרשויות בישראל ובגרמניה לאחר ההגירה.

4.       מבנה הפעילות שאומץ הותאם למקרה שבו הוא ישוב לישראל בעתיד וימנע תחולת מס ישראלי על הרווח ויתקבלו מלוא הפטורים ממס שמוענקים לתושב חוזר או לתושב חוזר ותיק לפי סעיף 14 וסעיף 92 לפקודת מס הכנסה.

מקרה 3 –  לקוחה שלנו היגרה לדרום אמריקה ובהיותה שם קיבלה הכנסה מישראל שממנה נוכה מס במקור בישראל בשיעור של 30% למרות שאותה הכנסה צריכה להיות פטורה ממס בישראל בהיותה תושבת חוץ.

יתרה מכך באמנת המס  שחתמה מדינת ישראל עם אותה מדינה נקבע כי אותה הכנסה יכולה להיות ממוסה רק במדינה אליה עברה הלקוחה שלנו ולא בישראל וזאת באם היא מסווגת כתושבת לצרכי מס באותה מדינה. ואכן זהו המצב במקרה ספציפי זה. על כן, הלקוחה הייתה אמורה לשלם את מלוא המס באותה מדינה זרה דבר שחושף אותה לא רק לתשלום מס בישראל אלא לתשלום מס כפול בפועל.

הלקוחה פנתה לבד לרשויות המס בישראל וביקשה החזר של המס ששולם /נוכה במקור.  רשויות המס בישראל מצידן טענו שאותו לקוחה הינה תושבת ישראל לצרכי מס ועל כן אין הן חייבות להחזיר את המס הישראלי שנוכה במקור ושולם.

פנינו לרשויות המס בישראל ולאחר דיונים מתישים נחתם הסכם להשבת מלוא המס ששולם בישראל (320 אלף ₪).

מקרה רביעי – טיפול בתושב חוזר ותיק :

ישראלי נסע לפני כ  11 שנים לצורך לימודים מתקדמים בצרפת. לאחר שנתיים הוא סיים את לימודיו והחליט להמשיך לגור, להשתקע ולעבוד בצרפת. גם אשתו עברה לאחר שלוש שנים לגור איתו בצרפת. בני הזוג החליטו לשוב לישראל לאחר 11 שנים כאמור (ולאחר כתשע שנים מסיום הלימודים ולאחר שלוש שנים ממעברה של אשתו לגור איתו) כשכבר הם מחזיקים בחברת שירותים בצרפת ובשתי דירות להשקעה בחו"ל.

אותו אדם תהה לגבי כלל הסוגיות האלו:

1.       האם רשויות המס בישראל יכולות לטעון שהוא לא דווח על הכנסותיו בעבר בניגוד לחוק הישראלי – דבר שמהווה עבירה פלילית וחושף אותו לחבויות מס וביטוח לאומי גבוהות בישראל ומקשה עליו להעביר כספים לישראל.

2.       האם התקופה בה הוא היה סטודנט ו/או שאשתו גרה בישראל תיספר כתקופה בה הוא היה נחשב כתושב חוץ לצרכי מס (כך שהוא נחשב כתושב חוץ לתקופה של 10-11 שנים לפחות – כך שהוא נחשב כתושב חוזר ותיק הזכאי למלוא ההטבות במס (פטור ממס ומדיווח לעשר שנים) שמעניק סעיף 14 לפקודת המס למי שמוגדר תושב חוזר ותיק) או שמא הוא יחשב כתושב חוץ לתקופה של 8-9 שנים (דבר ששולל ממנו את אותן הטבות במס לתושב חוזר ותיק).

3.       האם החברה שבשליטתו עלולה לשלם מס כפול הן בצרפת (בהיותה חברת שנחשבת כחברת תושבת צרפתית לצרכי מס שם) והן בישראל (בהיות החברה עלולה להיות מסווגות כחברת תושב ישראל לצרכי מס בהיותה מנוהלת ונשלטת מישראל לאחר החזרה). האם קיימת חשיפה כזו ואיך אפשר לפתור סוגיה זו?

4.       בשים לב כי המס בצרפת שמוטל על החברה ועל משיכת הרווחים ממנה בעתיד הינו גבוה ואין טעם לשלמו לאחר החזרה של בעל השליטה לישראל –  האם קיימת דרך להפחית את המס הזה?.

הלקוח פנה אלינו וביצענו את הצעדים שלהלן:

1.       ראשית כל, פניניו בשם הלקוח (בעליום שם- פניה אנונימית) וקיבלנו אישור מחייב של רשות המס בישראל שאותו לקוח נחשב כתושב חוזר ותיק הזכאי למלוא ההטבות. אישור כזה ביטל בפועל את החשיפה לגבי העבר וגם נתן וודאות שמלוא ההטבות במס יתקבלו לתקופה של 10 שנים ממועד החזרה בהיותו תושב חוזר ותיק.

2.       בוצע תכנון מס שהקטין למינימום את המס הכולל המשולם הן בצרפת והן בישראל ומנע אפשרות לכפל מס.

3.       אותו תכנון גם אושר על ידי רשות המס במסגרת האישור הכולל ר שהתקבל.

יש לך שאלה ? רוצה לתאם שיחת התייעצות?

צור קשר במספר 03-6121919 או מלא פרטיך בטופס זה ונשוב אליך בהקדם

[contact-form-7 id="2183" title="טופס קשר 2"]